Ще ми бъде ли удържана такса от bwin, ако кредитът в сметката ми е нула? Ще бъде ли сметката ми затворена?

Когато кредитът в сметката е нула, не се начислява такса, но bwin има право да закрие сметката.