ОБЩИ УСЛОВИЯ, КАКТО СА ИЗМЕНЕНИ НА 31.07.2023 Г. (ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИЗ) 

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО
 2. ЗАКОННОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
 3. СМЕТКА/РЕГИСТРАЦИЯ
 4. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА И ЕДНА СМЕТКА
 5. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪТРУДНИЦИ НА ГРУПАТА, ПАРТНЬОРИ, БУКМЕЙКЪРИ, УЧАСТНИЦИ В СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ ИЛИ ЛИЦА, ЗА КОИТО УЧАСТИЕТО Е ЗАБРАНЕНО
 6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ
 7. АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ
 8. ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
 9. БОНУСИ
 10. ТЕГЛЕНИЯ
 11. ТАКСИ ЗА НЕАКТИВНА СМЕТКА И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА
 12. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА
 13. РАЗКРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА
 14. ИЗМАМНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАБРАНЕНИ ТРАНЗАКЦИИ И НЕУСПЕШНИ ДЕПОЗИТИ
 15. ГРЕШКИ
 16. ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТТА
 17. КОНФИСКАЦИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА
 18. ПРЕКРАТЯВАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСЛУГАТА
 19. КОМПЕНСАЦИЯ
 20. САМОИЗКЛЮЧВАНЕ
 21. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ
 22. ЗАБЕЛЕЖКИ/ОПЛАКВАНИЯ
 23. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 24. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
 25. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО
 26. ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА
 27. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
 28. УСЛУГИ ЗА СПОРТНИ ЗАЛАГАНИЯ
 29. УСЛУГИ ЗА ИГРИ
 30. ЧЛЕНСТВО В НАШАТА VIP ПРОГРАМА

ВАЖНО: ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, А СЛЕД ТОВА ГИ ПРИНТИРАЙТЕ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ИМЕЙЛИ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ, SMS СЪОБЩЕНИЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, ДАННИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ, ПРАВИЛА НА ИГРИ И МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНИТЕ ОТ ВАС ПЛАТФОРМИ И/ИЛИ УСЛУГИ. НИЕ НЯМА ДА ПАЗИМ ВАШИЯ ДОГОВОР С НАС, ТАКА ЧЕ ВИ МОЛИМ ДА ГО РАЗПЕЧАТАТЕ ЗА ВАШИТЕ АРХИВИ. НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА (КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ДОЛУ).

С клик върху 'Приемам' или 'Съгласявам се' и/или използвайки Услугите (както този термин е дефиниран по-нататък), Вие се съгласявате да изпълнявате задълженията си по настоящия договор. След като Вие (както този термин е дефиниран по-нататък) кликнете върху 'Приемам' или 'Съгласявам се', или използвате Услугите, (a) Вие, крайният потребител ('Вие'), сключвате правно обвързващо споразумение в съответствие с настоящите Общи условия за ползване с (b) компанията ElectraWorks Europe Limited of Penthouse, Palazzo Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, VLT 1464, Malta - компания, регистрирана в Гибралтар под фирмен номер C92636. Компанията  Electra Works Europe се определя в зависимост от контекста като 'Ние', 'Нас' или 'Наш'.

Компанията е лицензирана и регулирана от Малтийския орган по хазарта, наричан по-долу “MGA”, по силата на номер на лиценз MGA/CRP/688/2019 (издаден на 01.10.2020 г.), издаден на името на отчитащото се дружество bwin Holdings (Malta) Limited, компания, регистрирана по законите на Малта, с фирмен номер{dic:7D38EE72-A365-4F13-BF69-D8AAC35403B5/Operator-Malta-company-Number} и със седалище на адрес: Penthouse Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, Malta.

Договорните отношения са между Вас, като играч (наричан по-долу “Вие” или “Играчът”) и Компанията.

Компанията е упълномощена да предлага следните игрални раздели: [Спорт, Казино, Покер, Bingo]. Ние предлагаме услуги на уебсайтовете bwin.com (обобщено 'bwin платформи') и други наши онлайн или мобилни платформи (всеки отделен сайт се явява 'платформа'), чрез които Вие осъществявате достъп до Нашите услуги за игри и залагания, включително (но без да се ограничава до) Услугите за спортни залагания и Услугите за игрите (както са определени по-нататък в текста), използвайки Вашата сметка ('Услуги').

В случай че имате оплаквания, претенции или разногласия по отношение на резултати, свързани с Услугите или друга Наша дейност, трябва първо да се свържете с нас съгласно раздел 22 по-долу.

Настоящите Общи условия за ползване заедно с Политиката за поверителност, Правилата за предоставяне на услуги за спортни залагания, Условията за излъчвания на спортни събития, раздел "Турнири", разделите "Как се играе/Начало на играта" и "Правила на играта", раздел Често задавани въпроси, всички допълнителни правила на игрите, раздел Политика при прекъсване на връзката и отмяна на играта, Условията за ползване на програмата b'friends, Стандартни условия за участие в промоции, Условия за превеждане на средства между сметки, Условия за получаване на бонуси и комисиони, Политика за ползване съдържание на трети лица, Политика за удостоверяване на самоличността (за играчи от Обединеното кралство) и всички други допълнителни правила и условия, публикувани на Платформите и съобщени Ви чрез имейл, които се отнасят конкретно до и регулират събития, игри, софтуери, промоции или турнири, представляват правно обвързващо споразумение между Вас и Нас ('Споразумение'). При получаване на имейл със съобщение относно промени в правилата или условията на Споразумението Вие имате възможност да спрете да играете и/или да прекратите действието на своята сметка съгласно Раздел 18. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно всички тези документи, тъй като всеки от тях се явява съставна част на правно обвързващото споразумение между Вас и Нас.

АКО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ПРЕВЕДЕНО НА ДРУГ ЕЗИК, В СЛУЧАЙ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕВОДА И ДОКУМЕНТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПРИОРИТЕТ ИМА ВЕРСИЯТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Моля, имайте предвид, че настоящите Общи условия за ползване са с предимство в случай на несъответствие между тези Общи условия за ползване и които да е други правила на игри или други документи, отнасящи се до настоящите Общи условия за ползване.

С клик върху бутон 'Приемам' или 'Съгласявам се' и приемайки настоящите Общи условия за ползване, Вие също така признавате и приемате настоящото споразумение. Достъпът до Нашите Услуги и използването им се регулират от настоящото Споразумение. Ако имате въпроси относно това Споразумение, Ви препоръчваме да потърсите независим правен съвет.

Услугите и интерактивните функции (включително някои игри) може да се различават в зависимост от Платформата, която използвате за достъп до тях.

Моля, обърнете внимание и на Нашата Политика за поверителност, в която са описани принципите на използване и защита на Вашите лични данни. Приемайки настоящите Общи условия за ползване, Вие също така признавате и приемате Политиката за поверителност.

УСЛУГИ ЗА СПОРТНИ ЗАЛАГАНИЯ

Услугите за спортни залагания са услугите, предоставяни от Нас чрез следните платформи: bwin.com и всички други платформи за спортни залагания, които предлагаме в дадения момент (обобщено 'Услуги за спортни залагания').

Ако използвате или възнамерявате да използвате Услугите за спортни залагания, е необходимо да следвате условията в Раздел 28 на настоящите Общи условия за ползване, който се отнася конкретно до Услугите за спортни залагания.

УСЛУГИ ЗА ИГРИ

Услугите за игри са услугите, предоставяни от Нас чрез следните платформи: bwin.com и всички други платформи за игри, които предлагаме в дадения момент (обобщено 'Услуги за игри').

Ако използвате или възнамерявате да използвате Услугите за игри, е необходимо да следвате условията в Раздел 29 на настоящите Общи условия за ползване, който се отнася конкретно до Услугите за игри.

В сила от 30 януари 2023 г. услугите, свързани с покер, няма да бъдат налични за клиенти в Австрия.

1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Потвърждавайки, че сте прочели настоящото Споразумение при регистрацията си и/или като кликнете върху бутон 'Приемам' или 'Съгласявам се' при инсталирането на софтуер, отнасящ се до Услугите, предоставяни чрез платформите или при регистрацията на Вашата сметка, Вие се съгласявате да се съобразявате с настоящото Споразумение, и приемате, че неспазването на Условията в това Споразумение може да доведе до дисквалификация, закриване на Вашата сметка (в съответствие с определението в Раздел 3 по-долу), конфискуване на средства и/или съдебен процес срещу Вас, в зависимост от случая и както е конкретизирано по-нататък в настоящото Споразумение. Вие се съгласявате, че ако приемете това Споразумение, Ние веднага ще Ви предоставим Услугите за ползване. В резултат на това, ако Вие приемете настоящото Споразумение, когато се регистрирате за Нашите Услуги, Вие не може да отмените впоследствие регистрацията си, въпреки че можете да затворите Вашата сметка съгласно Раздел 18 по-долу.

2. ЗАКОННОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1

Вие може да използвате Услугите, само ако имате навършени 18 години (или сте достигнали пълнолетие според законодателството на Вашата държава) и използването на тези Услуги е законно съгласно действащото във Вашата държава законодателство. Вие потвърждавате, че няма да ползвате достъпа до нашите услуги от територия, в която е незаконно да участвате в онлайн игри в момента на поставяне на залог или на участие в игра чрез нашата платформа. Ние си запазваме правото да изискаме от Вас доказателство за Вашата възраст и Вашата сметка може да бъде блокирана, докато не ни предоставите задоволително доказателство за удостоверяване на възрастта. Вие разбирате и се съгласявате с това, че Ние не можем да Ви предоставяме юридически консултации или гаранции и че Вие поемате пълната отговорност за съблюдаване на всички норми на действащото във Вашата държава законодателство и че имате пълно законово право да използвате настоящите Услуги. Вие приемате, че участието на непълнолетни лица в хазартни игри не е разрешено и ние можем да докладваме всякакви такива опити на Гибралтарската комисия по хазарта, която може да ги препрати към съответните местни прокурорски органи. Освен посоченото по-горе достъпът до Нашите Услуги може да бъде ограничен за определени територии. Всяко използване на Услугите се осъществява по Ваше собствено желание, по Ваша преценка и на Ваш риск. Използвайки Услугите, Вие потвърждавате, че не смятате настоящите Услуги за обидни, предизвикващи възражения, нечестни или нецензурни по какъвто и да е начин.

2.2 

Ние може да изискаме по всяко време от Вас копия от документи за самоличност и доказателства за местопребиваване и си запазваме правото да анулираме всички транзакции, извършени от Вас, докато не установим Вашата самоличност. Ако не сме в състояние да установим по удовлетворяващ начин Вашата самоличност в рамките на разумен период, определен от Нас по Наше собствено усмотрение, Ние си запазваме правото да преустановим или да закрием сметката Ви, както и да задържим баланса във Вашата сметка, докато процедурата за верификация не бъде завършена по удовлетворяващ начин.

2.3

Ако при завършване на Нашата проверка стане ясно, че сте непълнолетен(а), Ние си запазваме правото да анулираме всички транзакции, извършени от Вас, докато сте били непълнолетен(а). Ние си запазваме правото да закрием всяка сметка на непълнолетен играч. Ние си запазваме правото да информираме Малтийския орган по хазарта.

2.4

Ние си запазваме правото да ограничим достъпа до Вашата сметка, докато не преминете проверките за удостоверяване на самоличността. През това време, по силата на нашите правни и/или регулаторни задължения, Вие може единствено да изтегли оставащия баланс, депозиран в сметката Ви, заедно с всички печалби (включително печалби от бонуси, когато са изпълнени съответните условия).

2.5

Ние не притежаваме никакви лицензи за хазарт, издадени от австрийските власти по отношение на хазартни съоръжения. Клиентите, които упражняват достъп до хазартните съоръжения от Австрия, приемат, че предоставяме услуги съгласно лиценза, издаден ни от MGA, в съответствие с принципите за свободно движение, залегнали в законодателството на Европейския съюз. Въпреки това и въз основа на настоящата съдебна практика, австрийските съдилища считат за валидни само услугите, предоставяни съгласно австрийски лицензи. В светлината на горепосоченото и в съответствие с установените практики за хазартни игри, загубените залози не могат да бъдат поискани обратно от Вас и няма да бъдат възстановени. Ако изгубите и след това се опитате да си възвърнете загубите, ние ще считаме това за проява на недобросъвестност от Ваша страна в противоречие с настоящите Общи условия и си запазваме правото да предприемем правни действия за защита на нашите интереси.

3. СМЕТКА/РЕГИСТРАЦИЯ

3.1

За да използвате Услугите, е необходимо първо да регистрирате сметка при Нас. Вие можете да получите достъп до всички Наши Услуги от Вашата сметка (както е определено по-долу).

3.2

Вие можете да отворите сметка при Нас, като си изберете уникално потребителско име и парола и въведете необходимата информация в Нашия формуляр за регистрация, например (но без да се ограничава до) име и фамилия, пощенски адрес, адрес на електронната поща, пол, дата на раждане и телефонен номер ('Сметка'). Вие гарантирате, че предоставените по време на регистрацията (или след това) данни са точни и актуални. Вие можете да промените някои (но не всички) от въведените по време на регистрацията данни чрез редактиране настройките на Вашата сметка или ако се свържете с Нас. За допълнителна информация моля, вж. Нашата Политика за поверителност. За допълнителна информация можете и да се свържете с Нас.

3.3

Също така понякога от Вас можем да изискаме да изберете предпочитана валута за Вашата сметка от достъпните в момента валути ('Валута на сметката'). Моля, имайте предвид, че след като вече сте избрали валута, Вие няма да можете да промените валутата на Вашата сметка повече от един път без Наше одобрение (което може да бъде отказано или забавено по Наше усмотрение). Ако искате да промените валутата на сметката повече от един път, моля, свържете се с Нас. Промените във валутата на сметката се осъществяват съгласно условията и според Валутните Курсове, които предлагаме по време на конвертирането. За допълнителна информация моля, вж. Често задавани въпроси.

3.4

За откриване на Вашата сметка не се начисляват такси. Ние не сме банка и средствата не са застраховани от правителствена агенция. Всички плащания в и от Вашата сметка се осъществяват във валутите, достъпни за Услугите в дадения момент и не носят лихви. Вие гарантирате, че всички плащания във Вашата сметка постъпват от източник на плащане, за който Вие се явявате притежател на сметката. Ако извършвате депозит към или теглене от Вашата сметка във валута, различна от Валутата на Вашата Сметка, внасянето на депозита и/или тегленето на средствата се осъществява според обменния курс, който предлагаме в момента на извършване на депозита/тегленето и може да бъде начислена малка комисиона за конвертиране. Клиентските средства се съхраняват в сметки, отделни от бизнес сметките и са защитени от кредиторите на дружеството.

3.5

За да участвате в игри с истински пари или за да поставите залог, е необходимо да внесете 'истински' пари във Вашата сметка чрез някой от методите, които предлагаме в дадения момент. Тези средства ще бъдат внесени във Вашата сметка в момента на фактическото приемане на средствата от Нас и/или Нашите агенти. За плащанията във Вашата сметка могат да се прилагат минимални и максимални лимити в зависимост от Вашата история при Нас, метода на депозит и други фактори, определяни единствено по Наше усмотрение. За допълнителна информация относно актуалните методи на депозит/теглене и комисионите моля, вж. Често задавани въпроси относно плащанията. Ако е разрешено от Нас, Вие може да извършвате преводи на средства от Вашата сметка в сметката на друг играч само и изключително за целите на използване на Услугите; такива преводи се осъществяват в съответствие с Правилата за превод на средства между сметки (ако са приложими) и всички други приложими условия и ограничения за теглене на средства.

Забранено Ви е да продавате и/или прехвърляте Вашата сметка.

 

4. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА И ЕДНА СМЕТКА

Името на Вашата сметка трябва да съвпада с Вашето истинско име, регистрирано в официалните документи и името, указано при регистрацията на Вашата сметка, трябва да съвпада с името на кредитната карта или на други платежни сметки, използвани за извършване на депозит или получаване на средства във Вашата сметка. Без да се отменя горенаписаното, в случай че използвате кредитни карти или други платежни сметки, които не принадлежат на истинското Ви име, за извършване на депозити или получаване на средства във Вашата игрална сметка, ще счетем, че сте получили пълно и достатъчно съгласие от законовия притежател и/или от лицето, на чието име фигурира съответната кредитна карта или платежна сметка. Ние не сме задължени по никакъв начин да проучваме наличието на подобно съгласие и в съответствие с настоящите Общи условия не носим никаква отговорност за Вашите заявления. За удостоверяване на Вашата самоличност Ние си запазваме правото да изискаме по всяко време доказателство за потвърждение на самоличността (включително, но не само, копия на валиден паспорт/лична карта и/или копие на използваната платежна карта) и потвърждение на адреса (включително, но не само, скорошна сметка за комунални услуги или банково извлечение). Ние можем да извършим допълнителни процедури за проверка за кумулативни депозити от 2000 евро. Стойността на кумулативните депозити се изчислява въз основа на период от сто осемдесет (180) дни. При неподаване на искана документация, сметката Ви може да бъде блокирана или закрита, а също така балансът в нея може да бъде удържан, докато не ни предоставите необходимите документи и процесът на верификация не бъде изпълнен по удовлетворителен начин. Вие не може да притежавате повече от една (1) Сметка във връзка с използването на Платформите. Ако имате повече от една (1) Сметка или Сметки, регистрирани на различни имена, Вие трябва да се свържете с Нас веднага, за да обединим всички Ваши сметки в една (1) сметка. Ние си запазваме правото да закрием Вашата сметка/Вашите сметки, ако отворите няколко сметки. Ако имаме основателни причини да смятаме, че сте отворили няколко сметки с намерението да измамите компанията, Ние си запазваме правото да отменим всички транзакции, свързани с дадения опит за измама.  Ако сте загубили името на Вашата Сметка / Вашето потребителско име или парола, моля, свържете се с нас за възстановяването им.

5. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪТРУДНИЦИ НА ГРУПАТА, ПАРТНЬОРИ, БУКМЕЙКЪРИ, СПОРТНИ УЧАСТНИЦИ ИЛИ ЗАБРАНЕНИ ЛИЦА

Ако сте (i) член на управителния съвет, директор, сътрудник, консултант или агент на компанията Entain или на някое от нейните преки или непреки дъщерни дружества ('Групата'); (ii) доставчик или продавач от Групата; (iii) (само във връзка с Услугите за спортни залагания) букмейкър или агент по залагания или лице, свързано по някакъв начин със създаването, организирането или провеждането на събитие, за което Ние приемаме залози (включително, но не само, спортисти, атлети, официални представители, членове на спортни клубове и/или лиги), на Вас Ви е забранено да регистрирате Сметка при Нас или да използвате директно или индиректно нашите Услуги ('Неоторизирано лице') освен във връзка със служебните Ви задължения като сътрудник на Групата. По същия начин роднини на Лицата, лишени от право на ползване на услугите (Неоторизирани лица), също нямат право да се регистрират в Нашата система или да използват директно или индиректно Нашите услуги. В този контекст терминът 'роднини' включва (но не се ограничава до) съпруг/съпруга, партньор, родители, деца, братя или сестри. Освен това на Участници (съгласно определението по-долу), свързани пряко или косвено с дейности на (Английската) футболна асоциация (с изключение на Участници, считащи се за такива въз основа на своето участие в Клуб под 4-тия етап в системата на Националната лига, а така също и всяко длъжностно лице на футболна среща, съдия, съдийски инструктури и инспектори, работещи на Етап 4 или по-долу), се забранява да ползват Нашите Услуги за спортни залагания с цел залагания, пряко или чрез посредник, на каквито и да е събития, свързани с футбол, навсякъде по света, включително (но без да се ограничава до) трансфери на играчи, назначаване на мениджъри, избор на отбори и дисциплинарни въпроси. В рамките на настоящия раздел терминът „Участник“ има същото значение, което е посочено в Правилата на футболната асоциация и означава всички членуващи организации, упълномощени представители, състезания, клубове, представители на клубове, лицензирани агенти, играчи, длъжностни лица, членове на съдийската комисия, членове на управителния комитет или служители на афилирани клубове, а така също и всички лица, участващи отвреме-навреме в дейности, свързани пряко или косвено с (Английската) футболна асоциация.

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

6.1

За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.2

Без да се засягат Вашите актуални и незавършени транзакции, свързани с Услугите, Ние си запазваме правото да прекратяваме, променяме, отменяме и/или да добавяме Услуги по свое собствено усмотрение и до степента, позволена от закона. Ние не носим отговорност за подобни действия.

6.3

Ние забраняваме употребата на нечестни практики при използването на Услугите. По такъв начин Ние защитаваме Нашите потребители и гарантираме интегритета на Услугите. За допълнителна информация моля, прочетете Нашата Политика за Нечестно Предимство, която е част на настоящото Споразумение и Нашата Политика за защита от нечеста игра в раздел 29.4. Ако се установи, че даден клиент участва в каквато и да е форма на тайно споразумение в ущърб на трета страна или друга дейност, която определяме като нечестна игра, неговата сметка може да бъде закрита за постоянно, а балансът по сметката може да бъде конфискуван или удържан съгласно раздел 17 на настоящите Общи условия за ползване. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.4

Ние забраняване публикуването на забранено Съдържание на Трети лица (както този термин е дефиниран по-нататък) на Нашите Платформи. За допълнителна информация моля, прочетете Нашата Политика по отношение Съдържанието на Трети лица, включена в настоящото Споразумение. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.5

Ние си запазваме правото да блокираме Вашето използване на определени Услуги, Платформи или игри на Нашите Платформи за определен период от време. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.6

Нито едно от съобщенията или информацията, публикувани в Нашите Услуги, не представляват юридически или данъчни консултации и ние не носим отговорност за интерпретацията на даденото съдържание. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.7

При посочване на времето във връзка с Вашето ползване на Услугите Ние използваме часовата зона GMT +1, освен ако не е посочено нещо друго. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.8

Нашите Услуги са предназначени само за лична употреба. Използването на Нашите Услуги за комерсиални цели е забранено. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.9

Ние се отнасяме сериозно към въпроса за Отговорната игра (Responsible Gaming). Ако (i) сте имали психично разстройство, свързано с участие в хазартни игри или (ii) сте подложени на лечение заради психично разстройство, свързано с участие в хазартни игри, Вие нямате право да използвате Нашата Услуга. Ако чувствате, че сте загубили контрол или че може да загубите контрол над участието си в игри или разходите за игри, е необходимо незабавно да ни уведомите. Моля, запознайте се също и с функцията Отговорна игра, достъпна в раздел Изключване на услуга във Вашата сметка. 

7. АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Термините bwin и останалите марки, използвани от Групата, са търговски марки, марки на услуги и/или търговски наименования на Групата или на някое от нейните дъщерни дружества или асоциирани компании или на нейни лицензодатели. Освен това всички други материали, използвани от Групата, включително (но без да се ограничава до) софтуер, изображения, илюстрации, графики, снимки, анимация, видеозаписи, музика, аудиозаписи, текстове (и всички права на интелектуална собственост на тези и подобни материали) са собственост на Групата или на някое от нейните дъщерни дружества или асоциирани компании и/или на нейни лицензодатели и са защитени от закона за авторското право и/или интелектуалната собственост. Вие нямате никакви права върху дадените материали с авторско право или търговски марки или марки на услуги и не може да ги използвате без писмено разрешение от Групата.

8. ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

За да използвате Услугите, ще е необходимо да ни изпратите плащане и евентуално да приемете плащане от Нас. За обработката на такива финансови транзакции можем да използваме системи за електронно плащане и/или финансови институции на трета страна ('Доставчици на електронни услуги'). При необходимост Вие неотменимо ни упълномощавате да инструктираме такива Доставчици на електронни услуги по отношение на обработката на депозити по сметката и тегления от Вашата сметка и Вие неотменимо ни предоставяте право да даваме такива инструкции от Ваше име съгласно Вашите заявки, подадени чрез съответната функция на Нашите Платформи. Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите условия за ползване на съоответния Доставчик на електронни услуги. В случай на несъответствие и разминаване между настоящото Споразумение и Общите условия за ползване на Доставчика на електронни услуги настоящото Споразумение е с предимство.

9. БОНУСИ

Отвреме-навреме може да Ви предлагаме безплатни или бонусни суми, които ще превеждаме във Вашата Сметка ('Бонус(и)'). Такива бонуси могат да се използват само във връзка с определени услуги, указани в условията на бонусното предложение. Приемането на Бонуса се осъществява съгласно допълнителни Условия, които могат да Ви бъдат изпратени за съответното бонусно предложение. При отсъствие на такива Условия приемането на бонуса се осъществява съгласно Стандартните условия за участие в промоции и ограниченията за усвояване на бонуса, съдържащи се в съответната оферта. Предложенията може да се използват само ВЕДНЪЖ, освен ако не е посочено нещо друго. Вие нямате право да теглите бонусни суми и не може да теглите парични средства, получени чрез Бонус от Вашата сметка, ако не сте изпълнили приложимите условия, включително, но не само, по отношение на всички изисквания или ограничения. По отношение на Услугите за спортни залагания освен всички допълнителни приложими условия Вие може да теглите средства от Вашата сметка, получени чрез Бонус, само след като сте заложили бонусната сума в 5-кратен размер и сумата на депозита (за който сте получили бонус) в 5-кратен размер при минимален десетичен коефициент 1.7.

10. ТЕГЛЕНИЯ

10.1

Балансът на Вашата сметка е сумата на истинските пари, внесена във Вашата сметка (от Вас или от Нас) плюс печалбите (включително и бонусите, за които не са били изпълнени приложимите условия за залагане) и/или минус загубите, произтичащи от използването на Нашите услуги, минус рейкове, входни такси или други такси (ако има такива), минус предварително изтеглени от Вас суми или конфискувани или отменени от Наша страна суми поради съмнение или доказателство за измама или поради депозити или други транзакции, отхвърлени или отменени от Вашата банка или съответна трета страна банка (независимо дали поради недостатъчно покритие на сметката, сторнирани средства и др.), всички такси за неактивна сметка (вж. Раздел 11 по-долу), а така също и всички суми, които могат да бъдат приспаднати или конфискувани съгласно условията в настоящото Споразумение ('Баланс на сметката').

10.2

Приемането на заявки за теглене подлежи на условието да сте извършили депозит с истински пари във Вашата сметка и да сте заложили достатъчна сума или да сте получили неограничен с условия бонус, или да имате натрупана печалба. При това са в сила всички ограничения според метода на депозит, ограниченията за усвояване на бонуса и/или проверки за сигурност (вж. Раздел 16 по-долу) и всички други разпоредби в обхвата на настоящото Споразумение. Тегленията ще бъдат преведени само по същата сметка, от която произхождат средствата, внесени във Вашата сметка, където методът на плащане позволява обработката на тегления.

Сумите, които теглите, подлежат на транзакционни лимити и методи на теглене, за които ще бъдете уведомени преди теглене. За допълнителна инфомация относно актуалните опции за депозит и теглене, както и за съответните такси моля, посетете страницата Често задавани въпроси относно плащанията.

10.3 

Ние можем да предоставим отчет за или да удържим сума от Вашата печалба, за да се съобразим с приложимото право. Вие носите отговорност за заплащане на всички данъци, дължими във връзка с получените печалби. Балансът на Вашата сметка не може да се прехвърля, заменя или използва за друга награда. Изплащането на средствата, които теглите, се осъществява чрез банков превод, кредитна карта и/или друг избран по Наше собствено усмотрение начин, въпреки че Ние ще се опитаме да се съобразим с Вашите предпочитания, посочени от Вас при регистрацията. Можем да извършим допълнителни процедури за проверка за кумулативни депозити от 2000 евро. Стойността на кумулативните депозити се изчислява въз основа на счетоводния период от сто осемдесет (180) дни.

10.4

Плащанията се извършват във възможно най-кратки срокове (вътрешната обработка отнема до два работни дни), въпреки че не са изключени закъснения поради провеждани от нас проверки на безопасността (вж. Раздел 16 по-долу) или в случай че задържим някое изплащане съгласно условията в настоящото Споразумение. Транзакциите се проверяват с цел предотвратяване прането на пари. Подозрителните транзакции ще бъдат докладвани на съответните органи.

10.5

Всички плащания, извършени чрез банков превод в EUR на територията на SEPA (Единно европейско платежно пространство), ще се обработват съгласно критериите на SEPA. Това означава, че както наредителят, така и получателят на плащането ще трябва да заплатят стандартна вътрешна комисиона за транзакцията на съответните банки, дори и ако преводът се осъществява между две различни държави на територията на SEPA.

11. ТАКСИ ЗА НЕАКТИВНА СМЕТКА И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА

11.1

Ако в период от 365 последователни дни не влезете във Вашата сметка, използвайки Вашето потребителско име и паролата, и (i) не поставите паричен залог чрез Услугите или (ii) не участвате в турнир с плащане на входна такса чрез Услугите за организиране на игрим или (iii) не играете ръка с рейк чрез Услугите за организиране на игри, или (iv) не извършите необходимия депозит, след изтичането на тези 365 дни ('Гратисен период') Вашата сметка (и всяка свързана сметка при даден Доставчик на електронни услуги) ще се счита за 'Неактивна'.

11.2

След като сметката Ви бъде призната за неактивна, ние имаме право да начисляваме административна такса ('Такса за неактивна сметка). Сумата за таксата за неактивна сметка може да бъде приспадната от баланса на Вашата сметка в деня след края на Гратисния период и след това на всеки тридесет (30) дни съгласно Графика на таксите за неактивна сметка. Ние също така ще премахнем всички неизползвани турнирни пари за билети за фрийрол турнири от Вашата сметка, включително, но не само, в случаите, когато турнирът, за който се отнася фрийролът, вече не е валиден. Ако сметката Ви е неактивна в продължение на осемнадесет календарни месеца, с цел защита на Вашите пари Ние можем да удържим всички останали средства в сметката Ви и да закрием Вашата сметка. Вие можете да се свържете с нас и да изискате удържаната сума по всяко време.

Ние ще спрем да удържаме Такса за Неактивна Сметка от Баланса на Вашата сметка, ако сметката Ви бъде отново активирана чрез участие в турнир или извършване на паричен залог, игра на ръка с рейк или внасяне на депозит, или ако сметката Ви е закрита в съответствие с точка 18.1 по-долу.

12. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА

12.1

Обидни и оскърбителни изказвания не се допускат в нашите форуми, на Платформите или в комуникацията с персонала на Групата. В допълнение към това Вие нямате право да помествате неверни и/или злонамерени и/или клеветнически коментари във връзка с дейността на Групата в които и да е медии или форуми.

12.2

Съгласно условията на Нашата Политика за ползване съдържание на трети лица Ние можем да отхвърлим или изтрием текстове, файлове, изображения, снимки, видеозаписи, аудиозаписи или други материали ('Съдържание на трети лица'), които публикувате на Платформите и за които смятаме, че нарушават условията на настоящото Споразумение.

12.3

Всяко нарушение на тази политика може да доведе до премахване съдържанието на трети лица, забрана да използвате Услугите и/или други подобни мерки, които основателно може да изискаме, за да гарантираме съблюдаването на тази Политика.

12.4

Можем, като част от предоставянето на Услугите, да предоставим чат бордове, форуми и други съоръжения за чат, които позволяват партньорска комуникация с други клиенти и / или с Нас („Услуги за чат“).

12.4.1

Услугите за чат се предоставят от Нас за подобряване качеството на обслужване на нашите клиенти и могат да се използват само в съответствие с тази точка 12.4.1, както следва:

12.4.1.1 не трябва да правите изявления или да използвате услугите за чат по какъвто и да било начин, обвързан със сексуално или грубо, неприлично съдържание, включително с изрази на фанатизъм, расизъм, омраза или нецензурни думи;

12.4.1.2 не трябва да правите изявления, накърняващи репутацията на трета страна или които оскърбяват, тормозят или обиждат други потребители на услугите;

12.4.1.3 не трябва да правите изявления, които рекламират, популяризират или се отнасят по някакъв начин до бизнеса на трета страна;

12.4.1.4 не трябва да правите изявления относно Нас, Услугите или други субекти, формиращи част от нашата Група, или които са свързани по друг начин с НАС, които са неверни и / или злонамерени;
12.4.1.5 не трябва да публикувате или предавате клеветнически, заплашителни, нецензурни, вредни или порнографски материали или материали, които биха нарушили по какъвто и да е начин правата на другите (включително право на интелектуална собственост, права или поверителност или право на неприкосновеност на личния живот) или причиняват страдание или неудобство, или които не отговарят на всички съответни закони;
12.4.1.6 не трябва да публикувате или да предоставяте по друг начин материали, които не притежавате, без изричното разрешение на собственика на материала;
12.4.1.7 не може да копирате, теглите, възпроизвеждате, препубликувате, излъчвате, предавате по какъвто и да е начин, какъвто и да е материал, използващ Услугите за чат, без разрешението на модератор. Запазваме си правото да редактираме или изтриваме всички останали съобщения, включително без ограничение, всички съобщения, които противоречат на правилата.

12.4.1.8 използването на услуги за чат с цел сговор с други клиенти или поради каквато и да било прична, която би довела до нарушаване на настоящите Условия за ползване, е строго забранено и може да доведе до затваряне на сметката Ви от нас.

12.4.2 Ние не носим отговорност за злоупотреба на трети страни с каквато и да е лична информация, която можете доброволно или неволно да споделите с други потребители, използващи Услугите за чат.
12.4.3 Ние ще бъдем отговорни за модерирането на услугите за чат и всички записи, съхранявани от нас, ще бъдат направени в съответствие с настоящите Условия за ползване. При нарушение на правила, свързани с използването Услуги за чат си запазваме правото: (i) да премахнем достъпа Ви до всякакви Услуги за чат; и (ii) да затворим сметката Ви в съответствие с настоящите Условия за ползване.

13. РАЗКРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

Потребителското име и паролата, избрани от Вас по време на регистрацията, не трябва да бъдат разкривани на трети лица. Вие носите пълната отговорност за защитата на Вашето потребителско име и парола.

Вие се съгласявате да пазите в тайна Вашето потребителско име и паролата и да не допускате използването им от трети лица. Всеки потребител, който влезе в системата, въвеждайки правилно потребителско име и парола, се счита от Нас за законен притежател на сметката и всички транзакции, осъществени чрез указване на правилно потребителско име и парола, се считат за валидни. Ние в никакъв случай не носим отговорност за загуби, понесени от Вас в резултат на неоторизирано използване на или злоупотреба с Вашите данни за достъп. Ние не сме задължени да съхраняваме потребителски имена или пароли. В случай на загубено потребителско име, парола или други данни за достъп до сметката, моля, свържете се с Нас за тяхното възстановяване. Ако сте се регистрирали неправилно, ако сте забравили или загубили потребителското си име, паролата или други данни за достъп до сметката по своя вина, а не в резултат на Наша грешка, Ние не носим отговорност за това до степента, позволена от закона.

14. ИЗМАМНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАБРАНЕНИ ТРАНЗАКЦИИ И НЕУСПЕШНИ ДЕПОЗИТИ

Ние не проявяваме никаква толерантност към некоректна игра и измами. Ако по Наше усмотрение преценим, че мамите или се опитвате да измамите по някакъв начин Нас и/или Групата или друг потребител на Нашите услуги, включително, но не само, чрез манипулация на игри или измама при плащането, манипулация на мултивалутни средства, залагане на всички възможни резултати на мач или събитие или ако Ви подозираме в мошеничество при извършване на плащането, включително използване на откраднати кредитни карти или друга измамническа дейност (включително, но не само, сторниране на плащане или други върнати плащания) или забранена транзакция (включително, но не само, пране на пари) или ако Вашите депозити са били отклонени от Вашата банка по каквато и да е причина, Ние си запазваме правото да блокираме и/или закрием Вашата сметка и да използваме всички съществуващи законови методи, за да компенсираме възникналите загуби, включително, но не само, (i) удържане на дължимата от Вас сума от Вашата сметка; и (ii) използване на външни фирми за събиране на дългове с цел възстановяване на дълга. Това може да се отрази неблагоприятно върху кредитния Ви рейтинг и ще изисква от Нас да предадем Вашите лични данни (включително Вашата самоличност) на съответните агенции, както и да докладваме всички криминални и съмнителни дейности пред съответните органи.

Ние си запазваме правото да анулираме или задържим частично или напълно печалба на лице или група лица и да анулираме или задържим точки на играча, събрани от дадено лице или група лица, ако с основание предполагаме, че въпросното лице или съответната група лица са действали съвместно с намерение да измамят или да навредят по някакъв начин на Нас и/или Групата, и/или Услугите, и/или Платформите.

В интерес на защита на личните данни, сигурността и предотвратяването на измами Ние не разрешаваме използването на комуникационни канали, предоставени като част от нашите Услугите и/или Платформи (включително, но не само, чат стаи на масата на дилъра) за предлагане и рекламиране на оферти, продукти и услуги (независимо от това дали те са Ваши или на трета страна). Изрично Ви е забранено да публикувате информация или да се свързвате с Нашите клиенти, за да предлагате или рекламирате оферти, продукти или услуги.

По отношение на Услугите за спортни залагания в случай че подозираме, че е имало манипулиране на резултат от мач, фалшифициране на цената или други манипулации, Ние си запазваме правото по наше собствено усмотрение (i) да преустановим предлагането на залагания на определено събитие или серия събития в някой от нашите пазари; и (ii) да забавим и/или откажем изплащане на печалби за въпросното събитие или серия събития в някой от нашите пазари, докато не бъде доказана безпристрастеността на въпросното събитие или серия събития от съответната спортна федерация.

В случай, че управителният съвет на съответната спортна федерация потвърди, че е била налице активна манипулация с резултата на събитието или серията събития, Ние си запазваме правото по Наше собствено усмотрение да отменим всички залози, поставени на тези събития или от страна на физическо лице, идентифицирано като притежаващо вътрешна информация за поставяне на залагания, или от всяко друго лице, което по Наше основателно мнение действа от негово име или е свързано по някакъв начин с такова лице.

15. ГРЕШКИ

Вие сте длъжни да ни уведомите незабавно, ако установите грешки във Вашата сметка или при изчисляването на поставените от Вас залози, както и при конвертиране на валутата. В случай че такава грешка или повреда в системата или грешка в играта (отклонение от нормалното функциониране на логиката на играта по каквато и да е причина) доведе до грешка в изчислението на коефициенти, печалби, такси, комисиони, рейк, бонуси или изплащания или до евентуални грешки при конвертиране на валутата ('Грешка'), Ние ще се постараем да върнем резултата за всички пряко засегнати от такава Грешка страни в състоянието преди възникване на грешката. Ние си запазваме правото да анулираме засегнатите от такава Грешка залози и да изтеглим от Вашата сметка сумата, свързана със съответните залози. Ако не разполагате с достатъчно средства в сметката си, ще изискаме от Вас да ни заплатите дължимата сума, отнасяща се до тези залози. Във всички случаи, в които Ние (по Наше усмотрение) установим, че грешката е използвана за спечелване на нечестно предимство, Ние си запазваме правото да сметнем такава дейност за предмет на Раздел 17 (Конфискация и закриване на сметка) на настоящите Общи условия за ползване.

16. ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТТА

С цел поддържане високо ниво на безопасност и интегритет на системата Ние си запазваме правото да провеждаме проверка на безопасността по всяко време, за да проверим Вашата самоличност, възраст, предоставени от Вас регистрационни данни и да потвърдим Вашето използване на Услугите, включително, но не само, съблюдаването на условията в настоящото Споразумение и политиката на Групата, а така също и финансовите Ви транзакции, осъществени чрез Услугите за потенциално нарушение на настоящото Споразумение и приложимото право (' Проверка на безопасността'). По такъв начин Вие разрешвате на Нас и на Нашите агенти да ползваме необходимата информация за Вас и да я разкриваме на трета страна, ако сметнем за необходимо да потвърдим информацията, която ни предоставяте или трябва да ни предоставите съгласно настоящото Споразумение, включително, но не само, изискване за кредитен отчет и/или друг вид верифициране на информацията с база данни на трети лица. Освен това, за да се улеснят тези проверки на безопасността, Вие се съгласявате да предоставяте всяка информация и документация, която Ние по собствена преценка може да изискаме.

17. КОНФИСКАЦИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА

17.1

НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ И ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА СМЕТКА, ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ СМЕТКИ ПРИ ДОСТАВЧИЦИ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ (както този термин е дефиниран в т. 8), ВСИЧКИ СМЕТКИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ НА ДРУГИ САЙТОВЕ И/ИЛИ КАЗИНА И/ИЛИ УСЛУГИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ИЛИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ГРУПАТА ИЛИ ОТ ИМЕТО НА ГРУПАТА, ИЛИ В СЛУЧАЙ ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ЗА ИГРИ И ЗАЛАГАНИЯ И ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ОБЩА ПЛАТФОРМА ЗА ИГРА/МАСИ, ДА ПРЕКРАТИМ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ДА УДЪРЖИМ БАЛАНСА НА ВАШАТА СМЕТКА, ДА БЛОКИРАМЕ ВАШАТА СМЕТКА И ДА ПРИСПАДНЕМ ОТ СМЕТКАТА СУМАТА НА ВСИЧКИ ИЗПЛАЩАНИЯ, БОНУСИ И ПЕЧАЛБИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО СА НАЛИЦЕ НАРУШЕНИЯ, АКО:

17.1.1

Вие сте извършили съществено нарушение на някое от условията в настоящото Споразаумение;

17.1.2

Разбрали сме, че сте използвали или сте се опитали да използвате Услугите с цел измама, нечестна игра (включително по отношение на сторнирани плащания) или незаконна или нечестна дейност (включително, но не само, манипулация на мултивалутни средства);

17.1.3

Разбрали сме, че сте играли на друг сайт за онлайн игри и залагания или услуги и че сте заподозрени в измама, нечестна игра (включително по отношение на сторнирани плащания) или незаконна или нечестна дейност;

17.1.4

Вие сте 'сторнирали' или отказали плащането или депозити, които сте внесли във Вашата сметка;

или

17.1.5

Вие сте изпаднали в несъстоятелност или срещу Вас е заведено друго подобно дело на което и да е място в света.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСЛУГАТА

18.1

Вие имате право да закриете Вашата сметка при нас по всяко време, както и да прекратите договорните отношения с предизвестие от седем (7) дни, като изтеглите целия наличен баланс по сметката си и ни изпратите писмено съобщение по пощата или под формата на електронно съобщение. След изтичане на срока за предизвестие сметката Ви ще се счита за закрита. По време на периода за предизвестие и до закриването на Вашата сметка Вие носите пълна отговорност за всички действия, извършени чрез Вашата сметка.

18.2

Ако искате да прекъснете временно действието на Вашата сметка, моля, активирайте изключване на всички услуги за игри за неопределен период от време. Тъй като изключването на услугата може да бъде отменено след изтичане на период от 24 часа, то се различава от закриването на сметка за определен период от време, описан в точка 18.1. Поради тази причина таксата за обработване на неактивни сметки ще бъде начислявана също така и за сметки, които са били временно закрити чрез функцията “Прекъсване на услуга”.

18.3

Без ограничения по отношение на раздел 17 Ние имаме право да прекратим настоящото Споразумение с предизвестие от седем (7) дни (или опит за такова), изпратено на Вашия имейл адрес, който сте посочили при регистрацията си. В случай на прекратяване на Споразумението от Наша страна Ние ще Ви уведомим за това чрез имейл и, освен ако прекратяването не е в съответствие с раздел 17, ще Ви върнем възможно най-скоро средствата от Вашата сметка. Ако споразумението се прекратява съгласно условията в раздел 17, изплащанията, бонусите и печалбите във Вашата сметка няма да бъдат възстановени и се смятат за конфискувани.

18.4

Прекратяването на настоящото Споразумение не влияе на непогасените залози ПРИ УСЛОВИЕ, че непогасените залози са валидни и не нарушават по никакъв начин условията на настоящото Споразумение.

18.5

Следните раздели на настоящите Общи условия за ползване остават задължителни и за двете страни след прекратяване на Споразумението: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 и 25, а така също и всички останали раздели, които са необходими за тяхното тълкуване.

19. КОМПЕНСАЦИЯ

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ САМО В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ВИЕ ЩЕ НИ ВЪЗСТАНОВИТЕ В ПЪЛЕН РАЗМЕР ВСИЧКИ ЗАГУБИ ИЛИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБОСНОВАНИ СЪДЕБНИ ТАКСИ), КОИТО НИЕ (ИЛИ ЧЛЕН НА НАШАТА ГРУПА) СМЕ ПОНЕСЛИ И КОИТО СА ВЪЗНИКНАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ОТ ВАША СТРАНА.

20. САМОИЗКЛЮЧВАНЕ

20.1

Вие имате възможност да направите заявка за временна почивка, за самоизключване за неопределен период от време, както и за определяне на лимити за депозит, с помощта на функцията за отговорна игра, достъпна във Вашата сметка. За целта посетете раздел Моята сметка - Моите данни - Отговорна игра или кликнете тук. Ако решите да използвате някоя от опциите за замразяване или самоизключване във връзка с Вашата сметка, няма да Ви бъде начислена такса за неактивен профил. При самоизключване за неопределен период от време изплащането на баланса на Вашата сметка (без бонусите) ще бъде извършено съгласно условията на това споразумение.

20.2

Ако сте избрали да използвате инструмента за временно блокиране или самоизключване по отношение на някоя от Платформите, предоставяни от компания на Групата в даден момент, Вие потвърждавате и приемате, че не Ви е разрешено да отваряте или използвате Сметка, регистрирана в друга компания на Групата ('Допълнителна сметка на Групата') по време на избрания от Вас период. 

20.3

В случай на нарушение от Ваша страна на условията в раздел 20.2, Ние и/или която и да е компания на Групата има право (но не и задължение) да блокира всички средства, които депозирате (или преди това сте депозирали) в допълнителна сметка на Групата.

20.4

За избягване на съмнения е необходимо да се отбележи, че в случай на нарушение от Ваша страна на раздел 20.2, нито Ние, нито която и да е компания от Групата не носи отговорност за възстановяване на средства, които сте използвали за залагания в Допълнителна сметка на Групата по време на избрания от Вас период.

20.5

Ние Ви предлагаме възможност да определите индивидуален дневен, седмичен и/или месечен лимит за депозити. Заявките за намаляване на лимита на депозит се обработват незабавно. С цел предотвратяване на хазартна зависимост всички заявки за увеличаване и/или премахване на лимитите за депозит ще бъдат обработени след период на изчакване от 24 часа. Можете да определите или промените Вашите лимити за депозит в раздел Отговорна игра във Вашата сметка.

 

По време на самоизключването Вие се съгласявате да не се опитвате да отваряте нови онлайн сметки, да влизате в някоя от Вашите съществуващи онлайн сметки или по друг начин да се опитвате да заобиколите GAMSTOP или Нашите операционни системи/механизми. Услугата за самоизключване GAMSTOP е предназначена да Ви помогне да управлявате отговорно участието си в хазартни онлайн игри на Нашия сайт. Както е потвърдено в Условията за ползване на GAMSTOP, услугата не е предназначена да функционира като заместител на волята, не е „надеждна“ и следователно не можем да гарантираме, че тя винаги ще води до отказ от Ваша страна за достъп до Вашите онлайн сметки или до отказ за подаване на заявление за отваряне на нови онлайн сметки.

 

21. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

21.1

ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМИТЕ, ИЗТЕГЛЯНЕТО НА СОФТУЕР, НЕОБХОДИМ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, Е ПО ВАШ ИЗБОР, ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И НА ВАШ РИСК.

21.2

ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА (i) НЕИЗПРАВНОСТ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ПЛАТФОРМИТЕ, (ii) ГРЕШКИ, ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ 15, (iii) БЪГОВЕ ИЛИ ВИРУСИ, ВОДЕЩИ ДО ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ (iv) ДРУГИ ЩЕТИ ЗА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН, МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ИЛИ СОФТУЕР. ОСВЕН ТОВА НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ОПИТИ ОТ ВАША СТРАНА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ МЕТОДИ, СРЕДСТВА ИЛИ НАЧИНИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ОТ НАС. НИЕ НЕ СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЛИ ПОМОЩНИ МРЕЖИ И/ИЛИ СИСТЕМИ.

21.3

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ С НЕОБХОДИМОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПИСАНОТО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ДРУГИ ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ.

21.4

НАШАТА МАКСИМАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ТОВА СПОРАЗМЕНИЕ ИЛИ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО НАРУШЕНИЕ, ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО КОЙТО И ДА Е ПЕРИОД ОТ ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА ОТ СУМАТА, АКО ИМА ТАКАВА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ ОТ ВАШАТА СМЕТКА ЗА ЗАЛОЗИ, РЕЙКОВЕ И/ИЛИ ТАКСИ, СПОРЕД СЛУЧАЯ, В СЪЩИЯ ПЕРИОД ОТ ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА, ЗА КОЯТО Е ВЪЗНИКНАЛА ВЪПРОСНАТА ОТГОВОРНОСТ.

21.5

ГРУПАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧЛЕНОВЕ НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ И СЪТРУДНИЦИ) НЕ НОСИ КЪМ ВАС ОТГОВОРНОСТ НА ОСНОВАТА НА ТОЗИ ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ ЗАГУБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, БИЗНЕС, ВЪЗМОЖНОСТИ, КЛИЕНТИ, РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ КАКВИТО И ДА ЗАГУБИ, КОИТО ГРУПАТА НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДВИДИ В МОМЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ.

21.6

НИКОЯ РАЗПОРЕДБА В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ДЕЙСТВА ТАКА, ЧЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИМАМЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗМАМА, СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА НЕБРЕЖНОСТ ОТ НАША СТРАНА.

21.7

АКО НЯКОЯ ЧАСТ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА НЕЗАКОННА, НЕВАЛИДНА ИЛИ НЕОСЪЩЕСТВИМА ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, ВЪПРОСНАТА РАЗПОРЕДБА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ОТДЕЛИМА ОТ ОСТАНАЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И НЕ ЗАСЯГА ЗАКОННОСТТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ОСТАНАЛИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

22. ЗАБЕЛЕЖКИ/ОПЛАКВАНИЯ

22.1

Ако имате оплакване относно предлаганите от нас услуги, трябва да ни го изпратите възможно най-скоро след първоначалния инцидент, за който се отнася оплакването, като се свържете първо с екипа за обслужване на клиенти. Оплаквания не могат да се повдигат чрез социалните медии. Вие сте отговорни за предоставяне на пълна обобщена информация за оплакването си с всички съответни подробности, включително (но не само) подробности за конкретната транзакция, точна дата, час и часова зона, екранна снимка или евентуален видео материал, копие на получени рекламни материали и т.н.

22.2

Ако не сте доволни от решението на екипа за обслужване на клиенти относно Вашето оплакване в рамките на предвидената в т. 22.1. процедура, можете да изпратите оплакването си в писмена форма на адрес: complaints@bwin.com. Освен това можете да ни уведомите в писмена форма на адрес: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Известията ни, адресирани до Вас, ще бъдат изпращани на имейл адреса, който сте предоставили при регистрацията на Вашата сметка (освен ако не е посочено друго). Вие носите отговорност да ни уведомите относно евентуални промени на своя имейл адрес чрез функцията 'Промени имейл адреса' в нашия софтуер и да проверявате редовно своята електронна поща за имейли от нас.

22.2.1

В рамките на 24 часа след получаване на оплакването Ви (подадено съгласно горепосочената процедура), ще Ви изпратим потвърждение за получаването му. Окончателното становище ще Ви бъде изпратено по електронната поща в рамките на 10 дни, като се има предвид, че при определени обстоятелства този период може да бъде удължен с допълнителни 10 дни. В случай че от Вас се изисква допълнителна информация, този период ще бъде прекъснат до момента, в който я предоставите. След това процедурата ще продължи от момента, в който е била спряна.

22.3

Ако не сте доволни от нашия окончателен отговор в рамките на горепосочената процедура за обработка на оплаквания, можете да се свържете с агенцията за алтернативно разрешаване на спорове eCogra (ако сте гражданин на ЕС). eCOGRA е организация за разрешаване на спорове, избрана от нас в качеството си на независима страна, предоставяща алтернативни услуги за разрешаване на спорове (а именно оплаквания, свързани с резултатите от транзакции в игрите и нерешени чрез нашата процедура по разглеждане на оплакванията, посочена по-горе). Услугите по алтернативно разрешаване на спорове се предоставят безплатно. Моля, имайте предвид, че eCOGRA може да отхвърли оплаквания, отнасящи се до разрешаване на спорове, ако те са несериозни или злонамерени.

Можете да отнесете Вашата жалба директно до Малтийския орган по хазарта на следния имейл: support.mga@mga.org.mt

23. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

23.1

Ние имаме право да съобщаваме Вашите лични данни на Свои агенти, които могат да използват дадената информация само за същите цели, определени от Нас в съответствие с условията на настоящото Споразумение. Ние ще използваме Вашите лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни. В случай че встъпваме в партньорски отношения с трети лица, които изпълняват определени функции за Нас или Ние работим под марката на трети страни, Ние можем да споделим и/или предадем Вашите лични данни и друга информация, свързана с Вашето ползване на Услугите, на трета страна. Използвайки Услугите и приемайки настоящите Общи условия за ползване, Вие давате съгласието си (за целите на което и да е приложимо законодателство за защита на личните данни и свързаните с него разпоредби) да споделяме и/или предаваме тази информация и лични данни на съответните трети страни.

23.2

Вие трябва да приемете, че всяко използване на Нашия уебсайт, имейлите, SMS съобщенията и телефонните разговори между Вас и Нас ще бъдат записвани. Тези записи са Наша собственост и могат да бъдат използвани като доказателство в случай на разногласия или с цел подобряване обслужването на клиентите.

24. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящото споразумение се урежда и тълкува съгласно законодателството на Малта. Страните се договарят, че всеки спор, противоречие или иск, произтичащи от или във връзка с тези споразумения, или тяхното нарушение, прекратяване или невалидност, ще бъдат подчинени на изключителната юрисдикция на малтийските съдилища.

25. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО

Ние си запазваме правото да предаваме, възлагаме или преотстъпваме напълно или частично правата и задълженията, произтичащи от настоящото Споразумение, на лица (без Ваше съгласие), уведомявайки Ви за такова прехвърляне по електронната поща, при условие, че всяко такова прехвърляне ще бъде при същите условия или условия, които не са по-малко изгодни за Вас. Вие не може да възлагате, преотстъпвате или по друг начин да прехвърляте Вашите права и задължения по настоящия договор.

26. ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА

26.1

Освен в случаите, когато настоящото Споразумение изрично не предвижва, че трета страна има право да изпълнява условията на това Споразумение, лице, което не е страна по настоящото Споразумение, няма право по местния закон или устав да разчита на или да прилага условията на това Споразумение, но това не засяга правата или възможностите на трета страна, които съществуват или са на разположение по друг начин освен съгласно местния закон или устав.

26.2

За избягване на съмнения е необходимо да се отбележи, че всеки член на Групата се явява предвидена трета страна бенефициент по настоящото Споразумение.

27. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Вие напълно разбирате и се съгласявате да сте обвързани от настоящото Споразумение и неговите изменения. Ние можем да ги променяме периодично, като ще Ви информираме относно новите условия чрез имейл. При получаване на такова изменение, Вие имате опцията да приемете новите изменения при следващото си влизане в системата или да престанете да играете и да затворите Вашата сметка съгласно раздел 18.2. Вие носите пълната отговорност да преглеждате настоящото Споразумение и евентуалните Съобщения всеки път, преди да пристъпите към играта. Настоящото споразумение и посочените в него документи представляват пълен и окончателен договор между Вас и Нас във връзка с това Споразумение и заменя всички предишни споразумения между Вас и Нас.

28. УСЛУГИ ЗА СПОРТНИ ЗАЛАГАНИЯ

28.1

Следните условия се прилагат само за Вашето ползване на Услугите за спортни залагания. Моля, имайте предвид, че в случай на противоречие между този раздел 28 и останалите Раздели в настоящите Общи условия за ползване с предимство е раздел 28, който се отнася до използването на Услугите за спортни залагания.

28.2. Правила и процедури на Услугите за спортни залагания

Вие се задължавате да ползвате Услугите за спортни залагания съгласно общоприетите правила за игра, посочени в Нашите Правила на Услугите за спортни залагания и на всяка друга страница, която се отнася специално до и урежда конкретното събитие, мач или турнир ('Правила'). Препоръчваме Ви да прочетете внимателно всички тези правила.

28.3. Правила на залагане

Ние си запазваме правото да използваме символи (например 1,X,2) и съкращения за обозначаване резултатите от залаганията. Ние ще поддържаме постоянно раздел Помощ във връзка с Услугите за спортни залагания, където се предоставя информация за видовете залози и прилаганите условия. Съветваме Ви да се запознаете предварително с точните подробности за всеки залог, преди да го поставите. Всяка допълнителна информация, поместена над или под названието на събитието и коефициентите, се явява част от правилата на залагане за конкретното събитие и в случай на несъответствие ще е с предимство пред тези условия. Съветваме Ви да прочетете внимателно цялата информация.

28.3.1 Лимити на залозите

Ние си запазваме правото за ограничаване на максималната сума, поставена на единичен или комбиниран залог.

28.3.2 Лимити на печалбите

Максималната обща сума, която може да спечелите чрез Услугите за спортни залагания в рамките на период от 24 часа, е, в зависимост от избраната от Вас валута, 250 000 EUR или BGN 490 000. Този максимум не зависи от броя на поставените или заявени залози или от размера на заложените или заявените за залагане суми и приемането на Вашия залог от Нас не представлява задължение за изплащане, ако Вашата нетна печалба превишава Нашия лимит за печалба (вж. по-горе) и е Ваша отговорност да сте наясно, че няма да Ви бъде изплатено, ако Вашата нетна печалба превишава този лимит.

Максималната сума, която е разрешено да спечелите чрез Услугите за Спортни залагания за единичен залог, е, в зависимост от избраната от Вас валута, EUR 10,000 или BGN 20,000..

Тези лимити са само приблизителни стойности и подлежат на изменения във връзка с колебанията на валутните курсове. Ние си запазваме правото да променяме лимитите на печалба отвреме-навреме.

28.3.3 Изчисляване на печалбите

При залозите с фиксирани десетични коефициенти печалбата се изчислява, като се умножи сумата на залога по съответния фиксиран десетичен коефициент. При залагания на живо Вие приемате каквито и да било промени в десетичните коефициенти по време на процеса на поставяне на залога. Под промени на десетичните коефициенти се подразбират изменения, които могат да възникнат в периода между добавянето на прогнозата в талона за залагания и приемането на залога от Наша страна. Окончателните десетични коефициенти са показани в съобщението за потвърждение на Вашия залог. В случай че сте поставили повече от един залог (включително комбинация от единични и комбинирани залози) и Вашата обща печалба превишава лимита на печалба, посочен в раздел 28.3.2 по-горе, Ние имаме право да намалим размера на изплащането, за да се съобразим със съответните лимити на печалба.

28.3.4 Точност на залози и резултати

За да гарантираме максимална точност на всички залози и резултати, ние изчисляваме средствата във Вашата сметка, използвайки четири знака след десетичната запетая. По технически причини балансът на Вашата сметка може да се изобразява само с до два знака след десетичната запетая, което отвреме-навреме може да доведе до несъответствия, когато стойността с четири цифри след десетичната запетая се закръгля до стойност с две цифри след десетичната запетая.

28.4 Приемане и потвърждение на Условията

28.4.1

Залозите трябва да са извършени чрез Услугите за спортни залагания.

28.4.2

Залогът се счита за валиден след потвърждение за приемането му от Нашите отдалечени сървъри. Залогът е потвърден, когато се появи в сметката на потребителя в раздел "Моите залози". Когато залогът е поставен и приет, съответната сума се приспада от Вашата сметка. След като бъдат приети, залозите вече не могат да бъдат отменени или изменени по някакъв начин.

28.4.3

Когато поставяте залог, Вие потвърждавате, че не знаете предварително резултата на съответното събитие, на което залагате ('Събитие'). Ако по време на периода на приемане на залози, се появи информация, чрез която резултатът на дадено събитие може да се определи, Ние си запазваме правото да променим крайния срок за приемане на залози или да анулираме поставените залози.

28.4.4

Ние си запазваме правото да анулираме всеки залог, включително, но не само, залог, приет по невнимание, ако Вашата сметка не разполага с достатъчно средства за покриване сумата на залога, поставен преди провеждане на събитието. В съответствие с изложеното по-горе, ако балансът на Вашата сметка покрива частично сумата на залога, Ние си запазваме правото да приемем Вашия залог на стойност равна на салдото по сметката Ви. Ние също така си запазваме правото да предприемем всички необходими мерки, за да Ви предпазим от по-нататъшни загуби, ако сте загубили 5000 EUR (или еквивалент на тази сума в друга валута) или повече в период от четири седмици.

28.4.5

Всички залози трябва да бъдат поставени и приети преди началото на съответното Събитие. Всеки залог, поставен или приет след началото на Събитието, ще бъде анулиран, освен ако в предложението за залагането не е изрично посочено, че залогът е достъпен след началото на Събитието (т.е. залагания на живо, краен победител).

28.4.6

В случай на залагания на живо, ако забавяне на телевизионното излъчване или на прехвърлянето на данни доведе до поставяне на залог при неправилна цена, след което избраният участник/отбор постигне значително предимство, Ние си запазваме правото да анулираме залога, печалбата или загубата.

28.4.7

Ако дадено Събитие е отменено или признато за невалидно, съответният избор се пресмята с неутрален десетичен коефициент единица (1.00). В случай на единичен залог сумата на залога се връща. В случай на комбинирани залози, при които отмененото събитие фигурира заедно с други валидни събития с печеливша прогноза, комбинираният залог се счита за спечелен, но общите коефициенти се коригират по съответния начин.

28.4.8

Комбинирани залози не се приемат, ако резултатът на една част от залога влияе на резултата на друга.

28.4.9

Ние си запазваме правото да откажем изцяло или частично залог, а всички двусмислени залози ще бъдат анулирани.

28.4.10

Ние си запазваме правото да прекратяваме, променяме, отменяме и/или добавяме Услуги за спортни залагания по Наше собствено усмотрение с незабавен ефект, уведомявайки Ви за това по електронната поща. До степента, позволена от закона, ние не носим отговорност за такива действия.

28.5 Промени на валутата на сметката

За избягване на съмнение следва да се отбележи, че в случай, че сте променили валутата на Вашата сметка по време на срока на действие на залога, всички печалби ще бъдат конвертирани в новата валута на Вашата сметка според валутните курсове в момента на изплащането.

29. УСЛУГИ ЗА ИГРИ

В сила от 30 януари 2023 г. услугите, свързани с покер, няма да бъдат налични за клиенти в Австрия.

29.1

Следните условия се прилагат само за Вашето ползване на Услугите за игри. Моля, имайте предвид, че в случай на несъответствие между настоящия раздел 29 и останалите раздели в настоящите Общи условия за ползване, останалите раздели в тези Общи условия за ползване имат предимство.

29.2 Игри с виртуални пари и игри с истински пари

Регсистрирайки се за Услугите за игри, Вие получавате достъп (чрез описания по-долу софтуер) както до игри и турнири с 'виртулани пари' (съответно 'Игри с виртуални пари' или 'Безплатни игри'), така и до игри и турнири с 'истински пари' (съответно 'Игри с истински пари' или 'Игри за истински пари') чрез Услугите за игри. За да участвате в игрите с виртуални пари, не се изисва да извършвате покупка, с изключение на разходите, които могат да възникнат при получаването на достъп до Услугите за игри и които се начисляват от Вашия доставчик на интернет услуги или телекомуникационни услуги, а в игрите с виртуални пари можете да участвате, без да извършвате залагания с истински пари. Ние си запазваме правото да прекратяваме, променяме, отменяме и/или добавяме Услуги за игри по свое усмотрение с незабавен ефект, уведомявайки Ви за това по електронната поща. До степента, позволена от закона, ние не носим отговорност за такива действия.

29.3 Правила и процедури на Услугите за игри

Вие се задължавате да ползвате Услугите за игри в съответствие с общоприетите правила за игра, посочени в раздел Правила на играта и процедурите, свързани с Услугата за игри, която използвате, изрично посочени в раздел Games на сайта bwin.com, включително (но без да се ограничава до) раздел "Промоции", раздел "Турнири", раздел "Инструкции за играта и правила", раздел b'friends, разделите "Как се играе", "Залози на маса", "Турнири", "Правила на турнирите", "Покер етикет" и останалите страници, които се отнасят конкретно до и регулират съответното събитие, игра или турнир. ('Правила').

29.4 Измами

29.4.1 Политика за предотвратяване на измами

Ние се стремим да предотвратяваме използването на нечестни практики в Услугите за игрите, включително (но не само) тайни споразумения между играчите (колюзия), програми, които играят вместо действителни играчи (ботове), умишлено губене на чипове (чип-дъмпинг), скриптиране и други форми на неприемливо поведение, които предоставят на играчите нечестно предимство (Политика за предотвратяване на нечестно предимство) спрямо други играчи на нашия сайт. Ние също така се ангажираме да разкриваме и предотвратяване използване на софтуерни програми, предназначени за игра на Нашите Платформи с помощта на изкуствен интелект, включително (но не само) софтуери за определяне профили на играчите, софтуери за измами или други програми, за които смятаме, че Ви дават нечестно предимство спрямо други играчи, които не използват такива програми или системи ('AI Software'). Вие приемате, че Ние ще предприемем всички мерки за разкриване и предотвратяване използването на такива програми и методи с използване на AI Software (включително, но не само, четене на списъка на работещите на компютъра на играча програми) и Вие се съгласявате да не използвате AI Software и/или други подобни програми. Ако подозираме, че даден играч е участвал в която и да е от споменатите в клауза 29.4 практики или в каквито и да е други практики, които считаме за непочтени или измамни, Ние си запазваме правото по наше усмотрение да блокираме сметката на съответния играч и да удържим за постоянно наличните в такава сметка средства. Нито един играч няма право да изисква от нас да предприемаме каквито и да е други мерки срещу играчи, заподозрени в колюзия, измама, скриптиране или друга форма на непочтено или измамно поведение. Ако даден играч е бил измамен от друг играч при изполване на Услугите, Ние ще възстановим само сумата, която играчът е загубил в резултат на измамата, в случай че можем да намерим сметката, с която е била извършена измамата, и получим достъп до въпросните средства. Ако няколко играчи са били засегнати от измамата и Ние можем да намерим сметката, с която измамата е била извършена, оставащите във въпросната сметка средства ще бъдат разпределени на пропорционален принцип според загубите на всеки засегнат играч.

29.4.2 Колюзия и измама

Колюзия (тайно споразумение) е ситуация, в която двама или повече играчи се опитват да спечелят нечестно предимство чрез споделяне на информация за своите карти или други сведения. Всеки играч, за когото имаме основания да смятаме, че се намира в тайно споразумение с друг играч или се опитва да сключи тайно споразумение с друг играч, докато използва Услугите, може да бъде окончателно изключен от ползване на Услугите или софтуера, сметката му може да бъде незабавно блокирана и Ние имаме правото да задържим всички налични в сметката на такъв играч парични средства. Ако подозирате, че даден играч е в тайно споразумение с друг играч или мами, моля, свържете се с нас.

29.4.3 Автоматични играчи (ботове)

Използването на изкуствен интелект, който играе без човешка намеса или намалява изискването за човешка игра, включително, без ограничение, „роботи“, е строго забранено във връзка с Нашите услуги. Всички действия, предприети от играч по отношение на услугите, трябва да се изпълняват лично от играчите чрез потребителския интерфейс, достъпен чрез използване на услугите. Ако подозирате, че някой играч използва някакъв вид изкуствен интелект, моля свържете се с нас.

29.4.4 Чип-дъмпинг

Чип-дъмпинг се нарича ситуация, в която даден играч умишлено губи ръка с цел да прехвърли своите чипове на друг играч. Всеки играч, когото с основание заподозрем, че участва или се опитва да участва в чип-дъмпинг с друг играч, докато използва Услугите, може да бъда окончателно изключен от ползване на Услугите и сметката му може да бъде незабавно блокирана. Ако подозирате, че даден играч участва в чип-дъмпинг, моля, свържете се нас.

29.5 Софтуер

Вие можете да инсталирате и използвате софуера, който Ви предоставяме на Платформите за Услуги за игри ('Софтуер') на твърд диск или друго устройство за съхранение и да правите резервни копия на софтуера, при условие, че те са само за Ваша лична употреба за ползване на Услугите за игрите съгласно настоящото Споразумение, а също така, че тази инсталация и употреба се извършва чрез компютър или друго устройство, за което Вие се явявате основен потребител. Структурата, организацията и кодът на софтуера са ценна търговска тайна на Групата и/или на нейните асоциирани компании и/или лицензодатели. Вие не получавате никакви права за Софтуера, с изключение правото да го ползвате съгласно настоящото Споразумение. Освен ако изрично не е разрешено от закона, строго Ви се забранява да променяте, адаптирате, превеждате, възпроизвеждате, декомпилирате, разглобявате или по друг начин да се опитвате да откриете изходния код на Софтуера или на която и да е негова част или да създавате, публикувате или разпространявате производни продукти от Софтуера. Вие се съгласявате, че Софтуерът няма да бъде изпращан, преместван или експортиран в държава или използван по каквъвто и да е начин, забранен от приложимото право, ограничения или разпоредби.

29.6 Обща платформа за игри, маси и база данни

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да управляваме и използваме платформа или система за съвместно ползване за маси, сървъри и база данни ('Обща платформа за игри/маси'), позволяваща на потребителите на Услугата за игри да играят с играчи, включващи се в игрите, масите или турнирите от други уебсайтове и марки, работещи на същата Обща платформа за игри/маси. Ако се използва Обща платформа за игри/маси, Вие се съгласявате, че можете да бъдете обединени в тези общи игри/маси по Наше усмотрение и че ако нарушите Условията на даден сайт или марка, работещи на Обща платформа за игри/маси, Ние имаме право да Ви блокираме частично или напълно от цялата система, така че да не можете да играете чрез който и да е сайт или марка, използващ Обща платформа за игри/маси. Без ограничения на изискването за недопустимост за притежаване на няколко сметки при Нас (вж. Раздел 4), Ние можем да изискаме да имате само една сметка на Общата платформа за игри/маси, ако същата се използва.

29.7 Финансиране на сметките с виртуални и истински пари

Средствата с название 'Виртуални пари' нямат реална стойност и се съхраняват отделно от 'истинските пари'. Те не могат да се прехвърлят в сметката с 'истински пари' или да се изплащат в каквато и да е валута. Ние не обещаваме да записваме точно броя на притежаваните от Вас чипове виртуални пари и Вашите виртуални пари могат да се загубят по всяко време. Освен това Ние си запазваме правото да определим максимален лимит на чиповете за сметки с виртуални пари.

29.8 Уреждане на спорове по време на игра

Вие напълно приемате и се съгласявате, че софтуер за генериране на случайни числа ('генератор на случайни числа') ще се използва за разбъркването и раздаването картите и други произволни събития, необходими в Услугите за игрите. Ако има несъответствие между резултатите, показани на софтуера (както е инсталиран и работи на Вашия хардуер) и Нашия сървър, окончателният резултат се определя от показаните на Нашия сървър резултати. Освен това Вие разбирате и се съгласявате, че (без да се засягат други Ваши права и обезщетения) Нашите записи се явяват последна инстанция при определяне условията на Вашето ползване на Услугите за игра, произтичащите от това дейности и обстоятелствата, при които е настъпила подобна дейност.

29.9 Игра с истински пари и валута в турнирите

Ако в дадена игра с истински пари или в турнир можете да участвате само с валута, която е различна от Валутата на Вашата сметка, в някои случаи може да Ви се предостави възможността да участвате с бай-ин във валутата на съответната игра/турнир. Такъв "бай-ин" (заедно с всички печалби) ще подлежи на условията и Валутните курсове, предлагани от Нас в дадения момент. Във всички други случаи Ви се разрешава да поставяте залози само във Валутата на Вашата сметка.

30. Членство в нашата VIP програма

По всяко време можем да предложим, оттеглим, отмени, и/или променим условията на всяко членство в нашата VIP програма, като Ви уведомим по имейл. За избягване на съмнения членството в Нашата VIP
Програма е по наша преценка и статусът Ви като член на нашата VIP програма може да бъде променен от Нас по всяко време.

МОЛЯ, ПРИНТИРАЙТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА. ОСВЕН ТОВА ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ПРИНТИРАТЕ И ПАЗИТЕ ВСИЧКИ КВИТАНЦИИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВАШИТЕ ДЕЙНОСТИ.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с Нашия отдел за обслужване на клиенти, който е на Ваше разположение по всяко време не денонощието.