Статус на моите бонуси и промоции

Вашите бонуси и промоции можете да разгледате в раздел "Моята сметка / Mоите Оферти", като изберете конкретен продукт.

Вашата промоция ще се изобразява по следния начин:

 • Нова: оферта, която е стартирана наскоро. Е, какво още чакате? Разгледайте я още сега!
 • Активна: оферта, която сте получили под формата на специален подарък. Насладете й се!
 • Изтекла: това е промоция, която вече не е достъпна.
 • Ако за конкретна промоция не е посочен статус, не се тревожете! В случай че крайният срок не е изтекъл, можете да участвате в нея!

Статусът на Вашия бонус може да бъде изобразен като:

 • Нов: бонусът може да бъде активиран след извършване на депозит.
 • Активен: Вие вече играете с него. Имайте предвид, че за един и същ продукт можете да разполагате само с един активен бонус. За да премахнете даден бонус, кликнете върху "Повече информация / Отхвърли бонус".
 • Изчакващ: Ако имате два еднакви бонуса за един и същ продукт или игра, бонусът, който не използвате в момента, ще бъде поставен на пауза. За да го активирате, кликнете върху "Повече информация / Активирай бонуса" и актуалният активен бонус ще бъде поставен на пауза.
 • Изтекъл: този статус ще бъде изобразен, ако не сте изпълнили условието за залагане преди крайния срок или в случай че не сте активирали бонуса навреме.
 • Изтрит: избрали сте опцията "Повече информация / Премахни бонуса", за да го отмените.
 • Усвоен: изпълнили сте изискванията за залагане преди изтичане на крайния срок. Това е чудесно! Всички ограничения за усвояване на бонуса и свързаните с него печалби са премахнати.
 • Изчерпан: бонусът се счита за изчерпан, когато ограничената сума достигне нулева стойност.