Изисквания за залагане

Какво означава изискване за залагане?

Когато получите бонус от нас в bwin , той може да бъде обвързан с "изискване за залагане". 

Изискването за залагане е сума, която трябва да бъде "изиграна" или заложена с помощта на бонусните средства и/или с изчакващите печалби, генерирани с помощта на въпросния бонус. След приключване на залагането всички изчакващи печалби вече могат да бъдат добавени към Вашия паричен баланс. Ако не генерирате печалба, докато използвате Вашия бонус, няма да бъдете обвързани с изисквания за залагане. 

Какво означава това? 

Когато получите бонус, обвързан с изисквания за залагане, всички печалби, които генерирате с помощта на този бонус, ще бъдат "ограничени" или "отделени от останалите средства", докато не бъдат изпълнени изискванията за залагане. 

Изискването за залагане "ограничава" всички печалби, които сте получили с помощта на бонусни средства. Това означава, че ако сте спечелили с помощта на бонус, е необходимо да заложите или да "поставите" определена сума, преди да можете да получите съответната печалба. Изискването за залагане обикновено е изобразено като х10, което означава, че е необходимо да поставите или да заложите сумата на бонуса в 10-кратен размер.

Ако извършите депозит, за да се класирате за бонуса, той няма да бъде ограничен. Ограничени са само средствата, спечелени с помощта на този бонус.

Как да изпълня изискването за залагане? 

За да изпълните изискването за залагане, трябва да изразходите изчакващата печалба и бонусните средства. Не е необходимо да извършвате друг депозит, за да изпълните въпросните изисквания.

Ако при използването на бонусните средства имате печеливша прогноза, тя ще бъде част от Вашите "ограничени средства". Това е комбинацията от оставащите Ви бонусни средства и изчакващата печалба.

На нашата страница за бонуси, ще получите информация относно датата на изтичане на бонуса, стойността на ограничената сума (оставащите бонусни средства плюс изчакващата печалба), общата заложена сума, както и сумата, която Ви остава да заложите.

Еднакво ли допринасят всички игри за изискванията за залагане?

Не. Трябва да отбележим, че не всички игри допринасят за изпълняване на изискванията. Моля, разгледайте нашите Общи условия, за да се запознаете с игрите, които биха могли да са изключени.

Например, ако извършите безопасен залог в игра на рулетка, обхващащ над 67% от игралното поле, това няма да се зачита при изпълнение на изискванията за залагане.

Мога ли все още да извършва теглене?

Да. Все още имате възможност да извършите теглене, но бонусът, който може да се намира във Вашата сметка, може да бъде анулиран, дори, ако е "поставен на пауза" или "в изчакване". Сумата на бонуса И всички изчакващи печалби, ограничени от бонуса, ще бъдат загубени.