Сигурност при извършване на транзакциите

Паричен превод

bwin За защита на Вашите данни bwin International Ltd. използва по време на комуникацията с Вашия браузър сигурната и изпитана кодираща технология на VeriSign®. Онлайн транзакциите са допълнително защитени и чрез изключително надеждната система за сигурност на световно известния клирингов партньор, който гарантира месечната достъпност на разплащателната система от най-малко 99,5%.

Изплащане на печалбите

За да бъдете абсолютно сигурни, че Вашите пари ще Ви бъдат изплатени бързо и сигурно, посочете при Вашето регистриране името, датата на раждане и адреса си. Като допълнителна мярка за сигурност при първото изплащане на печалбите ние изискваме копие на Вашия паспорт. Копието може да ни изпратите по електронна поща, като го сканирате.