Защо някои играчи могат да изтеглят пари от игри в кеш и FF?

Германската политика за лицензиране изисква ограничение на баланса на масата в цяла Германия. Ако балансът на масата на германски играчи достигне 500x големия блайнд в кеш игра (или fastforward), излишните средства се премахват от масата.

Това намаляване на баланса се случва само на германските играчи. Всеки играч на масата ще види анимация за заключване и намаляване на баланса на масата на играча, когато това се случи.

Например: Ако даден играч играе в игра с 1 $/2 $, лимитът на баланса на масата ще бъде 1000 $ (2 $ x 500). Ако играчът има повече от 1000 $ на масата, излишната сума автоматично ще бъде прехвърлена в портфейла му.