Плъзгачът за определяне размера на залога съдържа числа като 1/2 и Ол-ин. Какво означават те?

Тези цифри Ви помагат да изберете размера на Вашия залог по отношение на стойността на пота.