Защо не мога да пусна моите залагания на живо?

Вие не можете да поставите залог по следните причини (възможно е да са налице и няколко от тези причини).
  1. Коефициентът на избрания от Вас резултат се е чвеличил или намалил. Кликнете върху бутон актуализиране, за да приемете новия коефициент.
    В талона Ви за залагания Вие можете да приемете и автоматично промяната на коефициентите, за да ускорите поставянето на залога. Допълнителна информация ще намерите в "Често задавани въпроси" - “Как мога да ускоря процеса на залагане?”.
  2. Вашата прогноза не се предлага в момента. Моля, отменете прогнозата си или кликнете върху бутон. След това Вие можете да поставите Вашия залог на друг резултат.
  3. Вашата прогноза няма да се предлага повече. Отменете прогнозата си или кликнете върху бутон. След това Вие можете да поставите Вашия залог на друга прогноза.
  4. Може да има няколко причини, поради които определен залог не се приема. Вие може да отстраните всяка причина или като отмените съответната прогноза, или като кликнете върху бутон, за да отстраните всички причини едновременно.