Поставих залог по невнимание. Какво да правя?

За съжаление, поради юридически причини ние не разрешаваме да отменяте залози, след като са били поставени и приети от системата. Отговорността за проверка на талона за залагания преди, по време и след поставянето на залога, носи играчът.