Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност описва начина, по който администраторът на данни ('Ние', 'Наш', 'Нас', и прочие определения) събира, използва, съхранява, споделя или пази Вашата лична информация, когато използвате използвате нашите услуги чрез уебсайта или мобилното ни приложение. В Декларацията също така са описани Вашите права, свързани със защита на данните, включително и правото Ви да възразите срещу някои операции при обработването на данни, които прилагаме.

Вашата държава на пребиваване ще определи коя компания от групата („Entain Group“) е администраторът на данни за Вашата лична информация.

Територия Име на администратора Информация
Обединеното кралство (“UK”) LC International Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA
Територии от ЕС, включващи Австрия, Унгария, Люксембург, Финландия, Словения, Малта, Исландия, Хърватия. ElectraWorks Europe Limited Penthouse Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, Malta, VLT 1464
Останалата част на света ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, GX11 1AA

 1. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И СРЕДСТВА ЗА СЪБИРАНЕТО Й
 2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
 3. АВТОМАТИЧНО ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
 4. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
 5. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ
 6. ВАШИТЕ ПРАВА
 7. СИГУРНОСТ
 8. ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
 9. КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ
 10. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И СРЕДСТВА ЗА СЪБИРАНЕТО Й

  Ние събираме следната информация за Вас:


  1.1 Лична информация, която ни предоставяте, когато използвате нашия уебсайт или регистрирате сметка при нас. Това може да включва име и фамилия, дата на раждане, информация за кредитна карта, потребителско име и парола, доказателство за възраст и самоличност, адрес за фактуриране, домашен адрес, имейл адрес, телефонен номер или друга информация за връзка.

  1.2 Техническа информация за Вашето устройство и платформата, като например административна информация, информация за трафика, включително, но не само: източник на IP адрес, време за достъп, дата на достъп, вид на устройството, посетени уебстраници, използван език, локация, роуминг проследяване, доклади за срив в софтуера и вид на използвания браузър. Тази информация е от съществено значение за предоставянето и качеството на услугите.

  1.3 Вашият публичен профил, включително име, снимка и друга информация, която ни предоставяте посредством Вашите харесвания, постове или при друго взаимодействие с нашите социални мрежи, като Facebook, Twitter и Google+.

  1.4 Ние съхраняваме записи от комуникацията Ви, когато се свързвате с нас или взаимодействате с нас, включително чрез имейли, писма, текстови съобщения (SMS), онлайн приложения за изпращане на съобщения, като WhatsApp и Skype, телефон или функция за чат на живо на нашия уебсайт.

  1.5. Друга информация от база данни на "трети страни" за спазване на нашите правни и регулаторни задължения.

  1.6 Освен това можем да получим личната Ви информация от онлайн доставчици и доставчици на услуги, като финансови и споделени ликвидационни услуги, и от списъци с клиенти, законно придобити от доставчици на трети страни.

  1.7 Можем да събираме допълнителни данни за Вас от информацията, която ни предоставяте чрез използването на нашите услуги.


 2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

  2.1 За да предоставим заявените услуги или да сключим договор с Вас:


  • За предоставяне на съобщения за обслужване на клиенти и услуги, включително съобщения, изискващи Вашите отзиви за предлаганите от нас услуги, и съобщения относно промени в нашия уебсайт, в услугите или в нашите правила, условия и политика.
  • За провеждане на проверки за сигурност по всяко време с цел удостоверяване на Вашата самоличност и възраст, и за удостоверяване на предоставената от Вас информация за регистрация, както и за потвърждаване, че ползвате нашите услуги и финансови транзакции за евентуално нарушение на нашите Общи условия и на приложимото право. Проверките за сигурност могат да включват, например, поръчка за кредитен отчет и/или друг начин за верифициране на информацията, която предоставяте срещу база данни на трети страни.
  • За обработване на Вашите онлайн транзакции и плащания (включително разкриване на Вашата лична информация на трети лица, обработващи плащания, ESP и други финансови институции, ако е необходимо).

  2.2. За да упражняваме дейността си и да следваме законните си интереси:


  • За да правим проучвания, да отправяме запитвания, анкети и оплаквания и за да отговаряме на отзивите Ви.
  • За да публикуваме Вашата игралната активност на стената Ви със съобщения и да споделяме съдържанието с други играчи, което може да доведе до получаване на точки за лоялност, точки или възнаграждения (публикуването на игрална активност можете да контролирате във Вашите настройки за поверителност).
  • За да улесняваме участието Ви в промоции на трети страни, проучвания на пазара и събития.
  • Разговорите с клиентите по телефон или чат могат да бъдат записвани с цел подобряване качеството на обслужване, за подобряване на нашите продукти, за обучение на персонала и за извършване на запис на съдържанието в случай на последваща жалба.
  • За да Ви предоставяме промоционални оферти и информация, към която сте проявили интерес или информация за продукти, за които смятаме, че биха могли да представляват интерес за Вас.
  • Ние контролираме използването на нашите уебсайтове и онлайн услуги и използваме личната Ви информация с цел подобряване и защита на нашето съдържание, услуги и уебсайтове както онлайн, така и офлайн.
  • Ние използваме личната Ви информация за персонализиране на нашия уебсайт и на услугите си за Вас.
  • Ние контролираме сметките на нашите клиенти, за да предотвратим използването на нечестни практики на нашия уебсайт.
  • Ние използваме личната информация за разследване на жалби, получени от Вас или от други потребители, относно нашите уебсайтове или услуги.
  • Може да се наложи да споделим Вашите данни с доверени трети страни, които ни предоставят услуги, свързани с доставка на хазартни игри, включително обслужване на клиенти, информационна сигурност, плащания, маркетинг, анализ на данни, проучвания и изследвания.
  • Ако е необходимо, ще използваме личните Ви данни във връзка със съдебни искове, както и с цел спазване на регулаторни изисквания и провеждане на разследвания (включително разкриване на такава информация във връзка със съдебен процес или съдебен спор).
  • Ние използваме личните Ви данни, за да изградим профил с Вашите демографски данни, вероятно поведение и предпочитания. Тази информация се използва за взимане на по-добри решения във връзка с нашите услуги, съдържание и промоции. Ние също така докладваме за приноса на различните клиентски профили към нашите бизнес резултати. Ние създаваме профили чрез ръчни или автоматизирани процеси, включително от доставчици на трети страни.

  2.3 Съгласно Вашите предпочитания:


  • В зависимост от личните Ви предпочитания (ако има такива) ще използваме Вашата лична информация за изпращане на рекламни съобщения, които биха могли да Ви интересуват, посредством имейли, текстови съобщения (вкл. незабавни съобщения по WhatsApp и Skype), телефон, поща, онлайн, имейл съобщения, push известия или други достъпни канали за предоставяне на информация относно нашите продукти, услуги и промоции, включително други игрални продукти (като онлайн покер, казино, залагания и бинго).
  • За да споделяме Вашите данни за контакт с подбрани медийни партньори и съдружници с цел те да Ви предлагат своите рекламни услуги. Ние правим това само ако имаме Вашето съгласие и в съответствие с Вашите маркетингови предпочитания.
  • За да Ви включваме в проучвания или промоции, за които сте дали съгласието си.
  • Ние използваме бисквитки и подобни технологии в съответствие с нашата политика за използване на бисквитки. За повече информация моля, вижте нашата Политика за използване на бисквитки.
  • В други случаи, когато Ви молим за разрешение, ще използваме личните Ви данни за цели, които ще разясним в съответния момент.
  • Винаги когато изискваме Вашето съгласие, ще имате възможност да го оттеглите. Въпреки това ние може да имаме други правни основания за обработване на Вашите данни за други цели, като тези, описани по-горе. Вие имате възможност да се откажете от получаване на рекламна информация по всяко време, като актуализирате своите предпочитания за реклама.

  2.4. За цели, които се изискват от закона:


  • В отговор на искане от страна на правителствени или правоприлагащи органи, провеждащи разследване.
  • Разследване и/или докладване на измами, тероризъм, погрешно представяне на данни, инциденти, свързани със сигурността или престъпления съгласно приложимото право.

 3. АВТОМАТИЧНО ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

  Ние може да прилагаме автоматично взимане на решения (т.е. решения, взети без човешка намеса), включително профилиране с цел създаване на описание на демографските данни, поведение в миналото, вероятно бъдещо поведение и предпочитания.


  Това ни помага:


  • да предоставяме специално адаптирано за Вас съдържание и оферти посредством нашата платформа и средствата ни за комуникация;
  • да предоставяме на потребителите си различни услуги, свързани с плащания и тегления, обслужване на клиенти и други оперативни услуги; и
  • да спазваме законовите и регулаторните разпоредби във връзка с измами, пране на пари и отговорна игра.
  • Ако не сте съгласни с резултата от дадено атоматично решение, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт в раздел "Права" и ние ще разгледаме решението.

 4. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

  Ние можем да оповестяваме информация, свързана с Вас:


  • на други компании от групата Entain, която включва компанията майка и нейните преки и косвени дъщерни дружества, по вътрешни причини, основно за бизнес цели и оперативни цели съгласно настоящата декларация за поверителност;
  • на доставчици на услуги на трети страни, които ще ги обработват от наше име за целите, описани по-горе; Такива трети страни включват доставчици на уебсайт хостинг, поддръжка, управление на кол центрове, проверка на самоличността, услуги за проверка на информацията, маркетинг, анализ на данни, проучвания и изследвания, системи на трети страни за обработване на електронни плащания и/или финансови институции за обработване на финансови транзакции и други организации, които предоставят техническа поддръжка, обработват Вашите онлайн транзакции и поддържат сметката Ви;
  • на правоприлагащи и публични органи, за да спазим всяко едно правно задължение или ако считаме, че сме длъжни да се съобразим с дадено задължение.
  • на трети страни, за да приложим нашите условия за ползване и всяко едно споразумение; или с цел защита на правата, собствеността, безопасността или сигурността на групата Entain, на трети страни или на обществеността;
  • на други онлайн сайтове за хазарт, банки, компании за кредитни карти и съответните представителства, за които е установено, че сте измамили или сте се опитали да измамите нас или друг потребител на нашите услуги, което може да включва, но не се ограничава до манипулация на игри, платежна измама или забранена транзакция (вкл. пране на пари); и
  • на трети страни в случай на продажба, придобиване на активи, сливане, обявяване в несъстоятелност или процедура по реорганизация.
  • В случай че се намирате на територията на Обединеното кралство и проверяваме Вашата самоличност, когато за първи път станете наш клиент, или извършваме проверка на Вашето финансово състояние (както се изисква от нашите лицензионни условия), ние споделяме информация с Агенцията за кредитни справки и това ще остави „мек“ отпечатък кредитното Ви досие. Допълнителна информация относно това как въпросната агенция съхранява и използва вашата информация можете да намерите тук: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice.

 5. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ

  Ние съхраняваме личната Ви информация на нашите сървъри, които се намират в Европейската икономическа зона (ЕИЗ).

  Както всяка мултинационална организация, често сме задължени да прехвърляме данни на международно ниво. Съответно Вашите данни могат да се прехвърлят по целия свят (ако данните Ви са събрани в рамките на Европейската икономическа зона, това означава, че те могат да бъдат прехвърляни извън нея).

  Когато личната Ви информация се прехвърля към държава или територия извън Европейската икономическа зона, и в случай че се касае за държава, която не е обект на адекватно решение, одобрено от Европейската комисия, ние ще предприемем действия с цел осигуряване на защита на Вашата лична информация. Например прибягване до задължителни корпоративни правила на компании за обработка на данни, вътрешногрупови споразумения за поверителност, стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, или удостоверяване, че трети страни са сертифицирани по одобрен механизъм за сертифициране съгласно международните правила за поверителност.


 6. ВАШИТЕ ПРАВА

  По закон имате Вие редица права, свързани с Вашата информация. Можете да упражните всяко от тези права, като се свържете с нас посредством информацията за контакт по-долу.


  • Право да възразите срещу обработването на лични данни Вие имате право да възразите срещу обработването на някои видове данни, включващи обработване за директен маркетинг.
  • Право да бъдете информирани Вие имате право да получавате ясна, прозрачна и лесно разбираема информация относно това как използваме Вашите данни и права.
  • Право на достъп Вие имате право да получите достъп до Вашите данни (ако ги обработваме) и до друг вид информация (подобна на тази, предоставена в настоящата Декларация за поверителност).
  • Право на коригиране Вие имате право да коригирате данните си, ако те са неточни или непълни. Можете да изискате от нас отстраняване на грешки в информацията, която съхраняваме.
  • Право на изтриване Това право, известно и като "правото да бъдеш забравен", Ви позволява да изискате изтриване или премахване на информацията, която пазим. Това право не е абсолютно и няма да бъде приложено, ако са налице правни и императивни причини.
  • Право на ограничаване на обработката. Вие имате право да "блокирате" или да забраните по-нататъшна употреба на Вашата информация. Ако обработването на данни е ограничено, ние все още можем да съхраняваме Вашата информация, но няма да я използваме допълнително.
  • Право на преносимост на данни. Вие имате право да получавате и използвате повторно Вашата информация за собствени цели за различни услуги. Това обаче не е общо право и има изключения.
  • Право да се подава жалба. Вие имате право да подадете жалба към Вашия регулаторен орган за защита на данните относно начина, по който използваме и обработваме Вашата информация.
  • Право на оттегляне на съгласието. Ако сте дали съгласието си за обработване на Вашите данни, можете да оттеглите решението си по всяко време.

 7. СИГУРНОСТ

  Ние разбираме значението на сигурността на информацията и техниките, необходими за защита на информацията. Ние използваме разумни организационни, технически и административни мерки за защита на личните Ви данни от неоторизиран достъп, неоторизирана промяна, разкриване или унищожаване на информация, която съхраняваме, и предприемаме стъпки, за да гарантираме, че нашите дъщерни дружества, агенти, съдружници и доставчици също използват адекватни нива на сигурност. В частност:


  • Защитени със защитна стена центрове за данни;
  • Сертифицирани криптирани уебсайтове; и
  • Бизнес практики, сертифицирани в съответствие с ISO27001:2013.

 8. ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

  Периодът, в рамките на който можем да запазим Вашите данни, зависи от целите, за които данните са събрани, и е свързан с това дали сте изискали изтриване на данните и дали определени правни задължения изискват запазването им (например за спазване на регулаторните изисквания). Ние пазим Вашите данни минимум толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които са били събрани. Когато обработваме личната Ви информация за маркетингови цели или с Ваше съгласие, обработването на личната информация продължава, докато ни помолите да спрем и за кратък период след това (за да можем да изпълним Вашите искания). Ние също така пазим запис на факта, че сте поискали от нас да не прилагаме директен маркетинг или да не обработваме личната Ви информация за неопределен период, за да можем да уважим искането Ви за в бъдеще.

  В случаите, в които обработваме Вашата лична информация в съответствие с нашите правни задължения, ние ще правим това съгласно всички срокове за запазване, определени от приложимото право.


 9. КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ

  В случай че у Вас възникнат въпроси или искате да упражните някое от правата си, моля, свържете се с нас: privacy@bwin.com. Въпроси, коментари и запитвания относно настоящата Политика за поверителност са добре дошли.


  Освен това, ако възникнат въпроси или притеснения, имате право да се свържете със следните органи за защита на данните;


  Територия Съответният орган за защита на данните Данни за контакт
  Обединеното кралство Information Commissioner’s Office (“ICO”) https://ico.org.uk/
  Територии от ЕС, включващи Австрия, Унгария, Люксембург, Финландия, Словения, Малта, Литва, Исландия, Латвия, Хърватия и Естония Комисар по информация и защита на данните (“IDPC”) или Вашият национален орган за защита на данните https://idpc.org.mt/
  Останалата част от света Регулаторен орган на Гибралтар (“GRA”) или Вашият орган за зашита на данните https://www.gra.gi/

 10. ПРОМЕНИ В НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

  Ние може периодично да внасяме изменения в настоящата декларация (и всички допълнителни известия за поверителност) и ще Ви информираме относно тези промени, когато това се изисква от закона. Препоръчваме Ви да препрочитате редовно настоящата Декларация за поверителност.

Последен преглед и актуализация на настоящата политика: 14.12.2020 г.