Декларация за поверителност за клиента - bwin.com

Кои сме ние

LC International Limited, ElectraWorks Europe Limited и ElectraWorks Limited са членове на компаниите на Entain Group и настоящото известие обяснява за какво ще се използват Вашите лични данни.

Територия

Име на администратора

Информация

Обединеното кралство (UK”)

LC International Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar GX11 1AA

Територията на Европейския съюз, включително Австрия, Унгария, Люксембург, Финландия, Словения, Малта, Литва, Исландия, Латвия, Хърватия и Естония.

ElectraWorks Europe Limited

Penthouse Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, Malta, VLT 1464

Останалата част на света

ElectraWorks Limited

Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar GX11 1AA


Където се използва терминът "ние" или "нас", това включва юридическото лице и търговските марки (https://entaingroup.com/about/business-overview/our-brands/), както и други компании в рамките на групата Entain Group .

Ние се ангажираме да защитим Вашите лични данни, когато използвате услугите ни чрез нашия уебсайт и мобилно приложение, и приемаме изключително сериозно сигурността на Вашата информация. Имаме строги мерки за сигурност, целящи да защитят Вашите лични данни. Това включва стабилни процедури за сигурност, които редовно се подлагат на тестове и проверки. Ако изпитвате притеснения относно начина, по който обработваме или защитаваме личните Ви данни или бихте искали да се свържете с нас относно който и да е аспект на настоящата политика, моля, свържете се чрез данните за контакт в долната част на настоящото изявление.

Настоящата декларация за поверителност трябва да се чете съвместно с нашата политика за бисквитки, както и с политики или условия, намиращи се в магазините, и с условията за използване/условия на нашия сайт.

Информацията, която събираме за Вас

Ние ще събираме лични данни за Вас от следните източници:

 • Когато регистрирате сметка на нашата платформа
 • Когато посещавате нашия уебсайт или нашите страници за социални медии
 • При попълване на анкети
 • При комуникацията си с нас (чрез имейл, поща, телефон, в магазина или чрез функцията за чат или социалните медии)
 • При извършване на анализ на взаимодействието Ви с нас
 • От други компании в рамките на групата за вътрешни цели (предимно за бизнес и оперативни цели)
 • От публични източници на информация, като публични записи или публикации в социалните медии
 • От бисквитки или устройства за проследяване, където сте разрешили използването им.
 • От база данни на трети страни за спазване на нашите правни и регулаторни задължения;
 • От онлайн доставчици и доставчици на услуги, като финансови и споделени ликвидационни услуги, и от списъци с клиенти, законно придобити от доставчици на трети страни.

За какво използваме Вашите лични данни

 

За какво използваме Вашите лични данни

Типични лични данни

Допълнителна информация

Правно основание

Предоставяне на продукти или услуги

 • Вашето име, домашен или имейл адрес, телефонен номер или онлайн самоличност, или друга информация за контакт, която ни предоставяте.
 • Вашата рождена дата, пол
 • Информация за вход в системата
 • Информация относно транзакции за игри и методи на плащане

За да изпълним задълженията си, произтичащи от споразумения, сключени между Вас и Нас, и да Ви предоставим информацията, продуктите и услугите, които изисквате от нас, включително информация за промени в нашия уебсайт, услуги или нашите условия и политики.

 • Изпълнение на договора
 • Правни задължения

 

Обслужването на клиенти има значение

 • Име, онлайн идентичност, номер на играча
 • Информация за контакт
 • Бележки по сметката и комуникации, записи на разговори 
 • Информация относно транзакции за игри и методи на плащане
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение

За да Ви предоставим клиентско обслужване, и да отговорим на Вашите въпроси или да адресираме Вашите жалби или притеснения.

 • Изпълнение на договора
 • Легитимен интерес от удовлетворяване исканията на клиентите, защита на нашата компания и нашите клиенти по отношение на принципите на Отговорна игра

Спазване на нашите правни и регулаторни задължения

 • Име, онлайн идентичност, идентификационен номер на играча, информация за контакт
 • Изиграни игри, залози, печалби и загуби, депозити и тегления, методи на плащане
 • Онлайн изображения на игри и снимки на екрана
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение

 

За да изпълним нашите законови и регулаторни задължения. Те включват (но не се ограничават до) Закона за хазарта и отговорните игри, Закона за борба срещу прането на пари, Закона за борба с измамите и& тероризма Това би могло да включва електронни методи за идентификация, като използването на бисквитки и изображения за онлайн игра.

 • Правни задължения
 • Защита на основните интереси на заинтересованите страни и други засегнати лица
 • Изпълнение на задача от обществен интерес
 • Законни интереси за защита на нашия бизнес, персонал и клиенти

Проверки на самоличността, верификация на възрастта и Отговорна игра

 • Име, онлайн самоличност, номер на играча, информация за контакт, рождена дата и пол
 • Данни за вход в системата, посещения на уеб сайтове и уеб страници
 • Информация относно транзакции за игра и методи на плащане
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение
 • История на комуникацията и съобщения в сметката
 • Информация за благосъстоянието на клиента
 • Проверки на достъпността, които могат да включват получаване на данни от други източници (като информация, която е публично достояние или история на кредитите_
 • Изображения и селфита

За да изпълним задълженията си по Отговорна игра (включващи записване на клиенти, предприели самоизключване, или когато смятаме, че даден клиент има проблем с хазарта).  
За да проверите или потвърдите Вашата самоличност и възраст, и да защитите данните си
Това може да включва електронни методи за установяване на Вашата самоличност (например, чрез използване на бисквитки)

 • Съгласие
 • Изпълнение на договора
 • Правни задължения
 • Защита на основните интереси на заинтересованите страни и други засегнати лица
 • Изпълнение на задача от обществен интерес

 

Провеждане на анкети, състезания и промоции

 • Име или онлайн самоличност
 • Данни за контакт, домашен адрес, имейл или телефонен номер
 • Предпочитания за контакт
 • Отговори от анкети, кликове от маркетингови кампании, предпочитани продукти, обратна връзка, предоставена от Вас.

За да Ви поканим да участвате в състезания, да ни предоставите обратна връзка за Вашия опит, да участвате в промоции или да Ви информираме относно продукти за услуги, които биха могли да представляват интерес за Вас.
За да измерим или разберем ефективността на рекламата, която предоставяме за Вас и други лица, и да Ви предоставим подходяща реклама.  
Можете да се откажете по всяко време от получаване на директна маркетингова комуникация. 

 • Съгласие
 • Легитимни интереси за разбиране на възгледите на нашите клиенти и насърчаване на по-голямо взаимодействие с тях

Начин на живот, демографска статистика и профилиране

 • Предпочитания за контакт
 • Отговори от анкети, кликове от маркетингови кампании, предпочитани продукти, обратна връзка, предоставена от Вас.
 • Интереси и хобита

За да изградим профил за Вас, Вашите предпочитания и навици, и да разберем по-добре Вашите интереси и начина Ви на игра. 

 • Правни задължения
 • Изпълнение на задача от обществен интерес
 • Законни интереси

За подобряване качеството на нашите услуги и за да се уверим, че системите ни са надеждни и актуализирани

 • Номер на играча
 • Данни за вход в системата и посещавани уебсайтове и уебстраници
 • Изиграни игри,
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение
 • Как използвате мобилни приложения и уебсайтове

 

За да гарантираме, че съдържанието от сайта е представено по най-ефективния за начин за Вас и за Вашия компютър, с цел поддържане и подобряване на нашите продукти и услуги, оптимизиране на бизнес процесите, гарантиране целостта на нашите системи и управление на нашите информационни технологии, осигуряване на качество, поддържане на ефективно управление на нашия персонал, анализиране дейността на уеб страници или промоции и предоставяне на съдържание, което е важно за Вас

Основателни интереси, за да гарантираме, че взаимодействието с нашите клиенти е подходящо, функциониращо и ефективно

Превенция и разкриване на престъпления
Предпазване от загуба
Защита на персонала и клиентите

 • Име, онлайн самоличност, номер на играча, информация за контакт, рождена дата и пол
 • Данни за вход в системата, посещения на уебсайтове и уеб страници
 • Изиграни игри, залози, печалби и загуби, кредити и тегления, методи на плащане 
 • Онлайн изображения на игри и снимки на екрана
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение
 • Оценки на риска, класификации на профилите
 • История на комуникацията и съобщения в сметката

Списък на активните софтуерни приложения и активни процеси по време на използването на нашия уебсайт, включително достъп до файлове и свързани с програмата папки за предотвратяване или разкриване на престъпления, измами, кражби или загуби за нашия бизнес и нашите клиенти, както и предотвратяване използването на нелоялни практики на нашите уеб сайтове или потенциално нарушение на нашите Общи условия и на приложимото законодателство.
За да защитим нашия персонал и други лица от вреда или загуба.
Това може да включва наблюдение на онлайн активността, електронни методи за идентифицирането Ви (например, чрез използване на бисквитки, на Вашите онлайн транзакции и плащания).

 • Изпълнение на задача от обществен интерес
 • Законни интереси за защита на нашите клиенти, бизнес и работници.

Продажба на бизнес, придобиване и права 

 • Име, онлайн самоличност, номер на играча, информация за контакт, рождена дата и пол
 • Данни за вход в системата, посещения на уеб сайтове и уеб страници
 • Изиграни игри, залози, печалби и загуби, кредити и тегления, методи на плащане 
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение
 • Оценки на риска, класификациия на профилите
 • История на комуникацията и съобщения в сметката

За упражняване или защита на правни претенции или придобиване или продажба на бизнес

Законни интереси за защита на нашия бизнес

С кого споделяме Вашите данни

Може да се наложи да споделим лична информация с други организации, за да гарантираме, че спазваме законовите си задължения или там, където се нуждаем от подкрепа за задоволяване на Вашите нужди или договорните ни задължения. Можем също така да споделяме информация с други организации, когато считаме, че това е от обществен интерес или от съществен интерес за нас самите или за други страни. Въпросните други страни обикновено са:

 • бизнес партньори, доставчици и подизпълнители за изпълнението на всеки договор, който сключваме с тях или с Вас;
 • нашите партньори и избрани трети страни, при които изрично сте се отказали да получавате маркетингови съобщения от нас/трети страни, са били забранени или самоизключени, като в този случай можем да споделим списъци за премахване с нашите партньори и избрани трети страни, за да Ви гарантираме, че няма да получавате нежелани маркетингови съобщения;
 • членове на Entain Group и доставчици на трети страни, доставчици на услуги за някоя от целите, посочени в таблицата по-горе; доставчици на трети страни и доставчици на услуги, доколкото те подпомагат Entain Group с нейните законови/регулаторни задължения, напр. доставчици на услуги по отношение на пране на пари, измами, проверка и др.;
 • избрани трети страни, за да могат да се свържат с Вас с подробности относно услугите, които предоставят, и за които изрично сте се регистрирали/дали сте съгласие за разкриването на личните Ви данни за тези цели;
 • доставчици на анализи и търсачки, които ни помагат в подобряването и оптимизирането на нашия сайт и други избрани трети страни;
 • други организации на трети страни, които насърчават или събират обратна връзка и всякакви онлайн изгледи на Вашия опит с нас, за да ни помогнат да подобрим и оптимизираме нашите услуги.  
 • Банки, компании за кредитни карти, спортни ръководни органи и съответните агенции, които могат да споделят с трети страни с цел разследване и защита срещу достъп на непълнолетни лица, измамни, престъпни или подозрителни дейности или за по-безопасни хазартни игри (или други дейности, с които сме обвързани по закон, наредба или ръководство за разследване и защита) или ако имаме основания да вярваме, че сте предприели такава дейност; и
 • нашите регулатори, правоприлагащи органи или агенции за предотвратяване на измами, както и нашите юридически съветници, съдилища, приложими независими съдебни служби, спортни ръководни органи и всякакви други упълномощени органи, включително покер организации, за целите на разследването на всяка действителна или подозирана престъпна дейност, поддържане на стандарти на поведение в спорта, покера, игрите или други регулаторни или правни въпроси.

Ние можем да споделяме личните Ви данни с други членове на Entain Group с маркетингови цели. Тази информация няма да бъде споделяна с други организации на трети страни, освен ако изрично не сте се регистрирали/не сте дали съгласието си за разкриването на личните Ви данни за тези цели.

Също така можем да разкрием личната Ви информация на трети страни при следните обстоятелства:

 • в случай, че обмислим продажба или закупуване на бизнес или активи. В този случай ще разкрием личните Ви данни на потенциални продавачи или купувачи на такъв бизнес или активи;
 • в случай на несъстоятелност (напр. администрация или ликвидация) на Entain Group plc или администратор на данни или на едно от дружествата в групата
 • ако ние или всички наши активи са придобити от трета страна, като в този случай личните данни, съхранявани от нас за нашите клиенти, ще бъдат един от прехвърлените активи;
 • с цел налагане и прилагане на нашите правила за използване на уебсайта;
 • за защита на правата, собствеността или сигурността, както нашата собствена, така и на нашия персонал, клиенти или други лица.  Това включва обмен на информация с други компании и организации (включително, без ограничение, други оператори на хазартни игри и местната полиция или други местни правоприлагащи органи) за целите на безопасността на персонала и клиентите, предотвратяване на престъпления, защита от измами и намаляване на кредитния риск;
 • ако сме длъжни да разкрием или споделим Вашите лични данни, за да спазим законови задължения или регулаторни изисквания, или по друг начин за предотвратяване или разкриване на измама или престъпление;
 • В случай че се намирате на територията на Обединеното кралство и проверяваме Вашата самоличност, когато за пръв път станете наш клиент, или извършваме проверка на Вашето финансово състояние (по изискване от нашите лицензионни условия), ние споделяме информация с Агенцията за кредитни справки и това ще остави “мек” отпечатък върху кредитното Ви досие. Допълнителна информация относно това как въпросната агенция съхранява и използва Вашата информация можете да намерите тук: https://www.callcredit.co.uk/legal-information/bureau-privacy-notice; и
 • Когато сте се самоизключили от хазартни игри, ние можем да споделим тази информация с нашите регулатори или други компании в нашата област, където смятаме, че е важно да подкрепим Вашето изключване.

Спазване на задълженията по отговорен хазарт

 • Ние от Entain приемаме политиката за отговорна игра изключително сериозно. Можем да споделяме Вашата информация между нашите брандове в групата Entain и, когато е необходимо, с други организации, за да изпълним нашите ангажименти към принципите за отговорна игра.
 • Ние сме длъжни да идентифицираме хората, засегнати от хазарта, възможно най-рано и да им помогнем да преустановят залаганията. За целта поставяме известни ограничения върху сметките, които могат да включват лимити за депозит, лимити за продукти, ограничаващи способността на дадена сметка да залага конкретни продукти/време/периоди. За да изпълним въпросните задължения, ние анализираме транзакциите на клиенти и оценяваме поведението или финансовото състояние на нашите продукти и марки, което може да доведе взимане на решения относно Вашата сметка(и).  За повече информация, моля, разгледайте раздел Достъпност на нашия уебсайт.
 • Ние непрекъснато се стремим към намирането на иновативни начини за подпомагане на играчите, които биха могли да имат потенциални затруднения, и да ги идентифицираме цифрово. Това означава, че можем да използваме системи за идентифициране на клиенти (като „бисквитки“ на устройствата на плейъра или изображения, изпратени от Вас). Ние разработихме вътрешни системи, които дават по-точна оценка на Вашето игрално поведение, респективно по-добро разбиране на всички рискове във Вашето поведение. Възможно е също така да споделяме данни за играчите с други организации или да ги получаваме от други организации, които ни помагат при оценката на риска или достъпността, като анализираме как взаимодействате с други оператори на хазартни игри или как директно помагате на други лица.

Във всички тези случаи, моля, бъдете сигурни, че приемаме задълженията си изключително сериозно, като помагаме на  клиентите да залагат отговорно, защитавайки личните им данни. Винаги ще гарантираме, че използваме  най-подходящите  мерки и контрол за защита на Вашите данни.  

Колко дълго ще съхраняваме личните Ви данни

Вид данни

Принципно време за съхранение

Информация

Записване на разговори с клиенти

3 години

За всеки отделен случай може да се прилага удължаване на периода за съхранение на данните

Данни за клиента

7-годишен период на съхранение, който започва да тече от датата на закриване на Вашата сметка

Ние ще съхраняваме лични данни само ако това е разрешено от законодателството за защита на данните (i), ако сме законово задължени да съхраняваме Вашите данни съгласно законите за хазарт или данъчното законодателство; и (ii) за защита или упражняване на нашите законови права
Ако се регистрирате по плана за самоизключване, записът за това ще бъде запазен като част от потребителския Ви профил, дори ако самоизключването е с по-кратка продължителност.

Посочените по-горе срокове на съхранение могат да бъдат удължени. Например, когато е необходимо да се изпълни конкретно регулаторно задължение, разследване на престъпление, разглеждане на иск или разрешаване на жалба

Локации, към които можем да прехвърлим личните Ви данни

В някои случаи е възможно доставчиците на услуги, членовете на Entain Group и организациите, с които работим, да са разположени извън Обединеното кралство или Европейското икономическо пространство в страни, които нямат същите стандарти за защита на личните данни като страните от Обединеното кралство или от ЕИП. Въпреки това ние винаги ще полагаме всички разумни усилия за осигуряването на достатъчна защита за Вашите лични данни. Също така ще гарантираме, че нашите доставчици на услуги сключват подходящи споразумения за обработка с нас, за да гарантираме, че личните Ви данни се обработват в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Допълнителна информация относно приложимите механизми можете да намерите тук. В случай че имате въпроси относно международните трансфери, се обръщаме с молба да се свържете се с нас на имейл адреса, посочен по-долу: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Сигурност

Ние приемаме спазването на разпоредбите за сигурност, стандартите, указанията и законите за поверителност изключително сериозно и насърчаваме мерките за сигурност, които ще запазят поверителността, целостта и наличността на личните данни. Ние използваме разумни организационни, технически и административни мерки за защита на личните данни на клиентите от неоторизиран достъп, промяна, разкриване или унищожаване на личните данни, които притежаваме.

В качеството си на компания ние разполагаме със защитени центрове за данни със защитна защитна стена и сертифицирани криптирани уебсайтове, и също така сме сертифицирани по стандарт ISO27001:2013. В допълнение към това предприемаме стъпки, за да гарантираме, че нашите дъщерни дружества, агенти, филиали и доставчици използват адекватни нива на сигурност в бизнеса.

Там, където сте получили от нас (или където сте избрали) парола, която Ви позволява да получите достъп до определени части от нашия сайт, Вие носите отговорност за запазването й в тайна. Обръщаме се с молба към Вас да не споделяте паролите си с никого.

За съжаление, прехвърлянето на информация чрез интернет не е изцяло защитено. Въпреки че ще направим всичко възможно, за да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашата информация, предавана посредством нашия сайт; всяко прехвърляне на данни е на Ваш риск и отговорност. След като получим Вашите данни, ще използваме стриктни процедури и защитни функции за предотвратяване на опити за неоторизиран достъп.

Бисквитки

Ние използваме бисквитки за различни цели, включително, за да подобрим дейността Ви на нашия уеб сайт. Допълнителна информация по темата ще намерите в нашата Политика за използване на бисквитки.

Маркетингови комуникации и Вашите възможности за избор

При първоначалното събиране на Вашите лични данни ще Ви попитаме по какъв начин бихте искали да Ви информираме за в бъдеще относно нашите продукти и услуги. Обикновено използваме отметки в полетата на формуляри или уеб страници и можете да се отпишете по всяко време.

Какво представлява отказът от услуги?

Терминът отказ се отнася до няколко метода, чрез които хората могат да избегнат получаването на нежелана информация за продукти или услуги. Това касае обикновено директните маркетингови кампании, като телемаркетинг, имейл маркетинг или директна поща.

*Имайте предвид, че „отказът“ няма да попречи на съществената кореспонденция на клиента (напр. отнасяща се до залозите или сметката).

Как мога да се откажа от получаване на маркетингови съобщения?

Ако не желаете да получавате оферти, промоции, информация за събития или персонализирани съобщения въз основа на активността на Вашата сметка, можете да поискате да не се свързваме с Вас:

 • с помощта на опцията за “отписване”, която се предоставя за всяко маркетингово съобщение, което получавате
 • с промяна на предпочитанията в настройките на Вашата сметка.
 • като се свържете с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Какви данни се изискват от мен?

За да гарантираме, че няма да получавате нежелана информация за в бъдеще, се нуждаем от следната информация:

 • Трите Ви имена
 • Номер на Вашата банкова сметка
 • Източникът на информация, от който сте получили съобщение (например, имейл, SMS или поща).
 • Номер на мобилния телефон или имейл адрес, на който сме се свързали с Вас
 • Номер на мобилния телефон или имейл адрес, от който сте получили съобщението
 • Дата и час, на които са се свързали с Вас
 • Копие на изпратеното от Вас съобщение (например, снимка на екрана или препратения имейл, изпратен от нашия отдел за обслужване на клиенти)

Вашите права

Описание на правата

Право 1
Правото на достъп

Вие имате право да получавате ясна, прозрачна и лесно достъпна информация относно това как използваме Вашите данни и права.

Право 2
Право да бъдете информирани

Право на достъп до Вашите лични данни, съхранявани от нас.

Право 3
Право на коригиране

Право да изискате от нас да коригираме всички Ваши неточни лични данни, съхранявани от нас.

Право 4
Право на изтриване

Правото да изисквате от нас изтриване на Вашите лични данни, съхранявани от нас.  Това право ще се прилага, само когато (например): вече не е необходимо да използваме лични данни за постигане на целта, за която сме ги събрали; или когато оттегляте съгласието си, случай че използваме личните Ви данни с Ваше съгласие; или в случаите, когато възразявате срещу начина, по който обработваме Вашите данни (в съответствие с Правило 6 по-долу). Това право не е абсолютно и няма да бъде приложено, ако са налице правни и императивни причини.

Право 5
Право да възразите срещу обработването на лични данни

При определени обстоятелства се прилага правото за ограничаване обработката на Вашите лични данни, съхранявани от нас.  Това право ще се прилага само когато (например): оспорвате точността на личните данни, съхранявани от нас; или когато имате право да изискате от нас да изтрием личните Ви данни, но предпочитате вместо това обработването им да бъде ограничено; ако вече не се нуждаем от личните данни за целите на първоначално извършеното съхранение, но Вие изисквате данните поради правни претенции. 

Право 6
Право на преносимост на данни.

При определени обстоятелства право на получаване на предоставените от Вас лични данни в структуриран и машинно четим формат.  Също така имате право да изискате от нас да прехвърлим въпросните лични данни към друга организация, по Ваша молба.

Право 7
Право на възражение срещу обработването

Право на възражение срещу обработването на лични данни, които сме съхранили за Вас, ако обработването на въпросните данни е необходимо за защита на нашите законни интереси. Изключение се прилага, ако можем да докажем цялостни законни причини за по-нататъшната обработка на лични данни, които надвишават Вашите права или които служат за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Право 8
Правото на лица да не бъдат обект на автоматизирано вземане на решения, включващо профилиране

Това право гарантира, че решенията по отношение на Вас не могат да се вземат единствено въз основа на автоматизирани процеси, като профилиране, които имат правни последици или подобни съществени ефекти върху Вас.

Право 9
Право на оттегляне на съгласието

Право да оттеглите съгласието си, когато разчитаме на него за използване на Вашите лични данни (например, за предоставяне на маркетингова информация за нашите услуги или продукти). 

Право 10
Право за подаване на жалба

Имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на данните.

 • United Kingdom - Information Commissioner's Office (https://ico.org.uk/)
 • Територии в рамките на ЕС - включващи Австрия, Унгария, Люксембург, Финландия, Словения, Малта, Литва. Исландия, Латвия, Хърватия и Естония - Комисар по информацията и защита на данните(https://idpc.org.mt/) или Вашия национален орган за защита на данните
 • Останалата част от света - Регулаторен орган на Гибралтар (https://www.gra.gi/)

Свържете се с нас или с нашето длъжностно лице по защита на данните

Ако имате някакви въпроси относно настоящата декларация или се нуждаете от допълнителна информация относно Вашите права, моля, свържете се по един от следните начини:

dataprotection@entaingroup.com.

Също така можете да се свържете с нашия служител по защита на данните на посочения по-горе адрес или чрез имейл: dataprotectionofficer@entaingroup.com.

Въпроси, коментари и запитвания относно настоящата Декларация за поверителност са добре дошли

Промени в декларацията за поверителност

Всички промени в настоящата политика за поверителност в бъдеще ще бъдат публикувани на тази страница и, когато е уместно, ще бъдете уведомени по имейл. Моля, проверявайте редовно относно актуализации и промени в настоящата политика за поверителност.

Последен преглед и актуализация на настоящата политика: Май 2021 г.