Уведомление относно поверителността на потребителите (България)

Кои сме ние

Електрауъркс Юръп Лимитед (ElectraWorks Europe Limited) е член на Групата от дружества на Интейн, а настоящото Уведомление описва за какво ще бъдат използвани Вашите лични данни.

Когато ползваме термините “ние” или “нас”, те включват дружеството и Марките (https://entaingroup.com/about/business-overview/our-brands/) и други дружества, включени в Entain Group.

Ние полагаме всички усилия да защитаваме Вашите лични данни, когато ползвате услугите ни чрез нашата интернет страница и мобилното ни приложение и приемаме сигурността на Вашата информация изключително сериозно. Предприемаме стриктни мерки за сигурност, включващи ясни процедури за сигурност, които се тестват и преразглеждат редовно, с цел защита на Вашите лични данни. Ако имате съмнения относно начина, по който обработваме или защитаваме Вашите лични данни, или искате да се свържете с нас във връзка с даден аспект на настоящата политика, моля, свържете се с нас, използвайки данните за контакт, посочени в края на настоящото изявление.

Настоящото уведомление относно поверителността следва да се чете в синхрон с политиката ни относно бисквитките, с всякакви уведомления или условия, посочени в магазините ни и на нашата интернет страница, и с нашите условия за ползване / условия.

Информацията, която събираме за Вас

Ще събираме лични данни за Вас от следните източници:

 • Когато посещавате нашата интернет страница или социалните ни мрежи
 • Чрез анкетите, попълвани от вас
 • Когато комуникирате с нас (по електронна поща, по пощата, телефона, в магазина ни или в чата или социалните мрежи)
 • Когато предприемаме анализ на взаимодействията Ви с нас
 • От други дружества от нашата група за вътрешни цели, най-вече за бизнес и оперативни цели
 • От публични източници на информация като публични досиета или публикации в социалните мрежи
 • От бисквитки и проследяващи устройства върху Вашите устройства, когато сте позволили тяхната употреба
 • От бази данни на трети лица с цел съответствие с нашите законни и регулаторни задължения
 • От онлайн доставчици и доставчици на услуги като финансови услуги и услуги за споделена ликвидност, както и от списъци с потребители, придобити по законен начин от трети лица – доставчици на услуги

За какво използваме Вашите лични данни

 

За какво използваме Вашите лични данни

Типични лични данни

Допълнителна информация

Правно основание

Предоставяне на продукти или услуги

 • Вашето име, домашен или имейл адрес, телефонен номер или онлайн самоличност, или друга информация за контакт, която ни предоставяте.
 • Вашата рождена дата, пол
 • Информация за вход в системата
 • Информация относно транзакции за игри и методи на плащане

За да изпълним задълженията си, произтичащи от споразумения, сключени между Вас и Нас, и да Ви предоставим информацията, продуктите и услугите, които изисквате от нас, включително информация за промени в нашия уебсайт, услуги или нашите условия и политики.

 • Изпълнение на договора
 • Правни задължения

 

Обслужването на клиенти има значение

 • Име, онлайн идентичност, номер на играча
 • Информация за контакт
 • Бележки по сметката и комуникации, записи на разговори 
 • Информация относно транзакции за игри и методи на плащане
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение

За да Ви предоставим клиентско обслужване, и да отговорим на Вашите въпроси или да адресираме Вашите жалби или притеснения.

 • Изпълнение на договора
 • Легитимен интерес от удовлетворяване исканията на клиентите, защита на нашата компания и нашите клиенти по отношение на принципите на Отговорна игра

Спазване на нашите правни и регулаторни задължения

 • Име, онлайн идентичност, идентификационен номер на играча, информация за контакт
 • Изиграни игри, залози, печалби и загуби, депозити и тегления, методи на плащане
 • Онлайн изображения на игри и снимки на екрана
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение

 

За да изпълним нашите законови и регулаторни задължения. Те включват (но не се ограничават до) Закона за хазарта и отговорните игри, Закона за борба срещу прането на пари, Закона за борба с измамите и& тероризма Това би могло да включва електронни методи за идентификация, като използването на бисквитки и изображения за онлайн игра.

 • Правни задължения
 • Защита на основните интереси на заинтересованите страни и други засегнати лица
 • Изпълнение на задача от обществен интерес
 • Законни интереси за защита на нашия бизнес, персонал и клиенти

Проверки на самоличността, верификация на възрастта и Отговорна игра

 • Име, онлайн самоличност, номер на играча, информация за контакт, рождена дата и пол
 • Данни за вход в системата, посещения на уеб сайтове и уеб страници
 • Информация относно транзакции за игра и методи на плащане
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение
 • История на комуникацията и съобщения в сметката
 • Информация за благосъстоянието на клиента
 • Проверки на достъпността, които могат да включват получаване на данни от други източници (като информация, която е публично достояние или история на кредитите_
 • Изображения и селфита

За да изпълним задълженията си по Отговорна игра (включващи записване на клиенти, предприели самоизключване, или когато смятаме, че даден клиент има проблем с хазарта).  
За да проверите или потвърдите Вашата самоличност и възраст, и да защитите данните си
Това може да включва електронни методи за установяване на Вашата самоличност (например, чрез използване на бисквитки)

 • Съгласие
 • Изпълнение на договора
 • Правни задължения
 • Защита на основните интереси на заинтересованите страни и други засегнати лица
 • Изпълнение на задача от обществен интерес

 

Провеждане на анкети, състезания и промоции

 • Име или онлайн самоличност
 • Данни за контакт, домашен адрес, имейл или телефонен номер
 • Предпочитания за контакт
 • Отговори от анкети, кликове от маркетингови кампании, предпочитани продукти, обратна връзка, предоставена от Вас.

За да Ви поканим да участвате в състезания, да ни предоставите обратна връзка за Вашия опит, да участвате в промоции или да Ви информираме относно продукти за услуги, които биха могли да представляват интерес за Вас.
За да измерим или разберем ефективността на рекламата, която предоставяме за Вас и други лица, и да Ви предоставим подходяща реклама.  
Можете да се откажете по всяко време от получаване на директна маркетингова комуникация. 

 • Съгласие
 • Легитимни интереси за разбиране на възгледите на нашите клиенти и насърчаване на по-голямо взаимодействие с тях

Начин на живот, демографска статистика и профилиране

 • Предпочитания за контакт
 • Отговори от анкети, кликове от маркетингови кампании, предпочитани продукти, обратна връзка, предоставена от Вас.
 • Интереси и хобита

За да изградим профил за Вас, Вашите предпочитания и навици, и да разберем по-добре Вашите интереси и начина Ви на игра. 

 • Правни задължения
 • Изпълнение на задача от обществен интерес
 • Законни интереси

За подобряване качеството на нашите услуги и за да се уверим, че системите ни са надеждни и актуализирани

 • Номер на играча
 • Данни за вход в системата и посещавани уебсайтове и уебстраници
 • Изиграни игри,
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение
 • Как използвате мобилни приложения и уебсайтове

 

За да гарантираме, че съдържанието от сайта е представено по най-ефективния за начин за Вас и за Вашия компютър, с цел поддържане и подобряване на нашите продукти и услуги, оптимизиране на бизнес процесите, гарантиране целостта на нашите системи и управление на нашите информационни технологии, осигуряване на качество, поддържане на ефективно управление на нашия персонал, анализиране дейността на уеб страници или промоции и предоставяне на съдържание, което е важно за Вас

Основателни интереси, за да гарантираме, че взаимодействието с нашите клиенти е подходящо, функциониращо и ефективно

Превенция и разкриване на престъпления
Предпазване от загуба
Защита на персонала и клиентите

 • Име, онлайн самоличност, номер на играча, информация за контакт, рождена дата и пол
 • Данни за вход в системата, посещения на уебсайтове и уеб страници
 • Изиграни игри, залози, печалби и загуби, кредити и тегления, методи на плащане 
 • Онлайн изображения на игри и снимки на екрана
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение
 • Оценки на риска, класификации на профилите
 • История на комуникацията и съобщения в сметката

Списък на активните софтуерни приложения и активни процеси по време на използването на нашия уебсайт, включително достъп до файлове и свързани с програмата папки за предотвратяване или разкриване на престъпления, измами, кражби или загуби за нашия бизнес и нашите клиенти, както и предотвратяване използването на нелоялни практики на нашите уеб сайтове или потенциално нарушение на нашите Общи условия и на приложимото законодателство.
За да защитим нашия персонал и други лица от вреда или загуба.
Това може да включва наблюдение на онлайн активността, електронни методи за идентифицирането Ви (например, чрез използване на бисквитки, на Вашите онлайн транзакции и плащания).

 • Изпълнение на задача от обществен интерес
 • Законни интереси за защита на нашите клиенти, бизнес и работници.

Продажба на бизнес, придобиване и права 

 • Име, онлайн самоличност, номер на играча, информация за контакт, рождена дата и пол
 • Данни за вход в системата, посещения на уеб сайтове и уеб страници
 • Изиграни игри, залози, печалби и загуби, кредити и тегления, методи на плащане 
 • IP адрес, МАС адрес, вид устройство, приложения, местонахождение
 • Оценки на риска, класификациия на профилите
 • История на комуникацията и съобщения в сметката

За упражняване или защита на правни претенции или придобиване или продажба на бизнес

Законни интереси за защита на нашия бизнес

Голяма част от информацията, която събираме за Вас, ни е необходима, за да спазваме своите законни и регулаторни задължения, например, тези по Закона за хазарта и за изпирането на пари, но когато Ви помолим да предоставите съгласие да обработваме Вашите лични данни, не е задължително да ни го предоставяте. Въпреки това, ако не го предоставите, е възможно да не можете да се възползвате от услугите ни.

Освен това можем да съхраняваме по-чувствителни лични данни за Вас (наричани често “специални категории лични данни”), които могат да произтичат директно от Вас, от други източници съобразно описаното по-горе или от решения, които сме взели относно Вас.

Някои от тези решения или действия, предприемани от нас във връзка с управлението на Вашия профил или спазването на нашите законни задължения, могат да включват изцяло автоматизирани решения. Въпреки това ние винаги ще Ви предоставяме данни за контакт, с помощта на които можете да поискате от нас да Ви предоставим възможност да прегледате решението или да получите допълнителна информация от нас.

На кого предоставяме Вашите данни

Може да се наложи да споделяме лична информация с други организации, за да се уверим, че спазваме законовите си задължения, или когато се наложи да Ви предоставим помощ при задоволяване на потребностите Ви или при изпълняване на нашите договорни задължения. Може също така да споделяме информация с други организации, когато смятаме, че същата засяга обществени интереси или това е в наш законен интерес или в интерес на трети лица. Тези трети лица обикновено са:

 • бизнес партньори, доставчици и подизпълнители за изпълнението на даден договор, който сме сключили с тях или с Вас;
 • нашите свързани лица или избрани трети лица, когато изрично сте заявили отказ от получаване на рекламни съобщения от нас / от трети лица, забранено Ви е да участвате в хазартни игри или сте се самоизключили, като в такъв случай може да се наложи да споделим списъци с отписвания с нашите свързани лица и избрани трети лица, за да гарантираме, че няма да получавате непоискани рекламни съобщения;
 • членовете на Групата на Интейн и трети лица – доставчици и доставчици на услуги за всяка от целите, посочени в таблицата по-горе; трети лица – доставчици и доставчици на услуги, доколкото същите подпомагат Групата на Интейн при изпълнение на нейните законови / регулаторни задължения, например, доставчици на услуги във връзка с изпиране на пари, измами, потвърждавания и т.н.;
 • избрани трети лица, така че те да могат да се свържат с Вас, за да Ви предоставят информация относно услугите, които предлагат, когато изрично сте заявили съгласие за получаване на рекламни съобщения/сте се съгласили с разкриването на Вашите лични данни за тези цели;
 • доставчиците на услуги по анализ и на търсачки на информация, които подпомагат подобряването и оптимизацията на нашата интернет страница и други избрани трети лица;
 • други организации – трети лица, които искат, насърчават предоставянето на и сравняват обратна връзка и всякакви онлайн мнения относно Вашето преживяване на нашата страница, за да ни помогнат да подобряваме и оптимизираме услугите си;
 • банки, дружества, администриращи кредитни карти, и агенции, свързани с тях, които могат да споделят информация с трети лица за целите на разследването и предотвратяването на извършване на измамна, престъпна, подозрителна дейност или на дейност, извършвана от непълнолетни лица, или за целите на по-безопасно залагане (или други дейности, с предотвратяването на които сме обвързани по закон, по силата на подзаконов нормативен акт или насоки), или ако имаме основания да вярваме, че е възможно Вие да сте предприели подобни действия; и
 • нашите регулаторни или правоприлагащи органи, или органите ни, които се занимават с превенция на измами, както и нашите правни консултанти, съдилища, приложими независими организации за арбитражни услуги и спортни и покер организации, както и всякакви други компетентни органи, за целите на разследване на всички реални или предполагаеми престъпни дейности, придържане към стандартите за поведение в спортовете и покера или други регулаторни и правни въпроси.

Ние може да споделяме Вашата лична информация с други членове на Групата Интейн за  рекламни цели. Ние няма да я споделяме с други организации – трети лица, освен ако изрично не отбележите, че желаете да получавате рекламни съобщения / не се съгласите с разкриването на Вашите лични данни за тези цели.

Ние можем също да разкрием Вашата лична информация на трети лица при наличието на следните обстоятелства:

 • в случай че планираме продаването или закупуването на даден бизнес или на дадени активи, като в такъв случай ще разкрием Вашите лични данни на всеки потенциален купуват или продавач на съответния бизнес или на съответните активи;
 • в случай на ситуация, свързана с несъстоятелност (например, администриране или ликвидация) на Групата на Интейн (Entain Group plc), на контрольор на данни или или на някое от дружествата, част от групата му;
 • ако ние бъдем или, по същество, всички наши активи бъдат придобити от дадено трето лице, като в такъв случай личните данни, съхранявани от нас относно нашите клиенти ще бъдат един от прехвърлените активи;
 • за да изпълним принудително или приложим условията за ползване на нашата интернет страница;
 • за да защитим правата, имуществото или безопасността си или правата, имуществото или безопасността на нашия персонал, клиентите ни или на други лица. Това включва размяна на информация с други дружества или организации за целите на безопасността на персонала и потребителите, превенция на престъпления, защита от измами и ограничаване на кредитния риск;
 • ако имаме задължение да разкрием или споделим Вашите лични данни, за да изпълним дадено законно задължение или да спазим определени регулаторни изисквания, или поради други причини, свързани с превенцията или установяването на дадена измама или престъпление; и
 • когато сте се самоизключили от участие в хазартни игри, можем да споделим тази информация с нашите регулатори или с други дружества в нашата област, когато смятаме, че това е важно с оглед на подкрепата на Вашето изключване.

Изпълнение на нашите задължения за отговорно залагане

 • В Интейн приемаме задълженията си във връзка с отговорното залагане много сериозно. Може да споделяме Вашата информация с отделните си брандове в Групата на Интейн, а, когато е необходимо, и с други организации, за да изпълняваме задълженията си във връзка с отговорното залагане.
 • Ние сме длъжни да идентифицираме онези, които биват негативно засегнати от хазартните игри възможно най-рано, и да им помагаме да спрат да залагат като поставяме определени ограничения на профилите им; това може да включва ограничаване на депозитите, ограничаване на продуктите, ограничаване на възможността на даден профил да залага по отношение на определени продукти / в определени моменти / срокове. За да можем да изпълним тези задължения, ние анализираме трансакциите на потребителите и оценяваме поведението им или финансовия им статус из нашите продукти и брандове, което може да доведе до вземане на решения от наша страна по отношение на Вашия профил/Вашите профили.
 • Освен това ние постоянно търсим иновативни начини да подпомагаме установяването на играчи, които са поели по пътя на затрудненията, и да ги идентифицираме в дигиталната среда. Това означава, че е възможно да използваме системи за идентифициране на потребители (например, чрез бисквитки върху устройствата на играча или образи, които ни изпращате), като сме разработили вътрешни системи, с помощта на които да разберем Вашият начин на игра, за да Ви съобщаваме по по-добър начин относно наличието на рискове във връзка с дейността Ви. Освен това може също да споделяме или получаваме данни относно играчи с или от други организации, които ни помагат да оценяваме рисковете или да оценяваме достъпността като преглеждаме начина, по който можете да си взаимодействате с други оператори на хазартни игри или като предоставяме пряка помощ на дадени физически лица.

Моля, имайте предвид, че във всички тези случаи, когато предоставяме помощ на потребителите да залагат отговорно и когато защитаваме Вашата лична информация, ще приемаме своите задължения много сериозно. Винаги ще се уверяваме, че предприемаме възможно най-подходящите мерки и форми на контрол, за да защитаваме Вашите данни.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

Вид данни

Принципно време за съхранение

Информация

Записи на обажданията на потребителите

3 години

Възможно е да бъде приложено по-дълго съхранение в някои конкретни случаи

Данни на потребителите

Срок на съхранение – 10 години, който започва да тече от датата, на която Вашият профил бъде закрит

Ще продължим да съхраняваме Вашите лични данни, свързани с Вашия профил, съобразно позволеното от законодателството за защита на данните само (i) когато съществува законово изискване да съхраняваме Вашите данни съобразно хазартното или данъчното законодателство; и (ii) за да упражняваме или защитаваме наши законови права.
Ще продължим да съхраняваме Вашите лични данни, свързани с Вашия профил, съобразно позволеното от законодателството за защита на данните само (i) когато съществува законово изискване да съхраняваме Вашите данни съобразно хазартното или данъчното законодателство; и (ii) за да упражняваме или защитаваме наши законови права. Ако се регистрирате по схемата за самоизключване, макар че самоизключването може да бъде с по-кратък срок, архивни записи относно него ще бъдат съхранявани за по-дълъг срок като част от Вашия потребителски профил.

Горепосочените срокове на съхранение могат да бъдат продължени, например, когато е необходимо да бъде изпълнено дадено регулаторно задължение, да бъде разследвано дадено престъпление, да бъде уредена дадена претенция или да бъде разгледана дадена жалба.

Локации, на които можем да прехвърляме Вашите лични данни

Възможно е периодично доставчиците на услуги, членовете на Групата на Интейн и организациите, с които работим, да бъдат разположени извън Обединеното кралство или Европейското икономическо пространство, в държави, в които не се прилагат същите стандарти. Въпреки това ние винаги ще полагаме всички разумни усилия да гарантираме, че е налице достатъчна защита за опазването на Вашите лични данни. Освен това ще гарантираме, че нашите доставчици на услуги ще сключват съответните договори за обработка на данни с нас, за да гарантират, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните. Тук можете да получите допълнителна информация относно механизмите, които ще прилагаме, но Ви молим да се свържете с нас на адреса на електронната поща, посочен по-долу, ако имате специфични въпроси относно международните прехвърляния на информация: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en.

Сигурност

Ние приемаме спазването на регулациите, стандартите, насоките и законите относно сигурността и неприкосновеността на данните много сериозно и прилагаме мерки за сигурност, които поддържат поверителността, интегритета и наличността на личните данни. Прилагаме разумни организационни, технически и административни мерки за защита на личните данни на потребителите от непозволени достъп, промяна, разкриване или унищожаване на личните данни, съхранявани от нас.

Като бизнес разполагаме със центрове за данни, защитени със сигурни защитни стени, сертифицирани криптирани интернет страници, като освен това сме сертифицирани с ISO27001:2013. Освен това предприемаме стъпки да се уверяваме, че нашите дъщерни дружества, агенти, свързани лица и доставчици прилагат адекватни нива на сигурност при извършване на своята бизнес дейност.

Когато Ви предоставяме (или когато изберете) парола, която Ви позволява да осъществявате достъп до определени части на нашата страница, Вие носите отговорност за опазването на поверителността на тази парола. Молим Ви да не разкривате тази парола с никого.

За съжаление преносът на информация по интернет не е напълно сигурен. Въпреки че ще полагаме най-добрите си усилия да защитаваме Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на Вашите данни, предавани към нашата страница. Всяко прехвърляне на данни се извършва на Ваш собствен риск. Щом получим Вашата информация, ние ще прилагаме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да избегнем опитите за осъществяване на непозволен достъп до нея.

Бисквитки

Ние използваме бисквитките за различни цели, включително, за да направим преживяването Ви на нашата интернет страница по-добро. Моля, прегледайте нашето Уведомление относно бисквитките за допълнителна информация.

Рекламни съобщения и Вашият избор

Когато събираме Вашите лични данни за първи път, ще Ви помолим да ни споделите дали бихте желали да получавате информация от нас относно други продукти и услуги в бъдеще. Обикновено това става чрез поставяне на отметка в кутийки във формуляри или на дадена интернет страница, като можете да се откажете по всяко време.

Какво представлява “отказът от рекламни съобщения”?

Терминът “отказ от рекламни съобщения” обозначава няколко метода, чрез които физическите лица могат да избегнат получаването на непоискана информация относно продукти или услуги. Тази възможност обикновено е свързана с директни рекламни кампании като телемаркетинг, рекламни съобщения по електронната поща или съобщения, получавани директно по пощата.

*Моля, имайте предвид, че “отказът от рекламни съобщения” няма да прекрати получаването на важни съобщения до потребителите, например, съобщения относно залози или профили.

Как мога да се откажа от рекламните съобщения?

Ако не желаете да получавате никакви оферти, промоции, информация относно събития и съобщения, изготвени въз основа на Вашата активност в профила Ви, можете да поискате да не получавате съобщения, като:

Каква информация ще изисквате от мен?

Ще ни трябва възможно най-подробна информация относно следните въпроси, за да гарантираме, че няма да Ви изпращаме никакви допълнителни нежелани съобщения:

 • пълното Ви име
 • номерът на Вашия профил
 • как сме се свързали с Вас, например, по електронна поща, чрез SMS или по пощата
 • номера на мобилния Ви телефон, адреса на електронната Ви поща или пощенския Ви адрес, на който сме се свързали с Вас
 • номера на мобилния телефон или адреса на електронната поща, от които е пристигнало съобщението
 • Датата/датите и часа/часовете, в които сме се свързали с вас
 • Копие от съобщението, което Ви е било изпратено (например, скрийншот или препратено електронно съобщение, изпратено на екипа ни за грижа за потребителите)

Вашите права

Описание на правата

Право 1
Правото на достъп

Имате право да Ви бъде предоставена ясна, прозрачна и лесно разбираема информация относно начина, по който използваме Вашата информация и Вашите права.

Право 2
Право да бъдете информирани

Право да достъп до личните Ви данни, които съхраняваме относно Вас.

Право 3
Право на коригиране

Право да изисквате от нас да поправим всяка неточност в личните данни, които съхраняваме относно Вас.

Право 4
Право на изтриване

Право да изисквате от нас да изтрием лични данни, които съхраняваме относно Вас. Това право се прилага само когато (например): вече не се нуждаем от тези лични данни, за да постигнем целите, за които сме ги събрали; или когато оттеглите своето съгласие, ако ползваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие; или когато възразите срещу начина, по който обработваме Вашите лични данни (в унисон с Право 6 по-долу). Това право не е абсолютно и не се прилага, когато са приложими законни причини с по-голям приоритет.

Право 5
Право да възразите срещу обработването на лични данни

При определени обстоятелства това е право да ограничите обработката, която извършваме на личните данни, които съхраняваме относно Вас. Това право се прилага само когато (например): оспорвате точността на личните данни, които съхраняваме относно Вас; или когато разполагате с правото да поискате от нас да идтрием личните Ви данни, но вместо това бихте предпочели вместо това да ограничите обработването им от наша страна; или когато вече не се нуждаем от личните данни, за да постигнем целите, за които сме ги събрали, но Вие желаете данните за целите на администриране на правни претенции.

Право 6
Право на преносимост на данни.

При определени обстоятелства това е право да получите определени лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общо-приложим формат, който би могъл да бъде разчетен от машини. Освен това разполагате с правото да поискате от нас да прехвърлим тези лични данни на друга организация по Ваше искане.

Право 7
Право на възражение срещу обработването

Право да възразите срещу обработката на личните данни, които съхраняваме относно Вас, от наша страна, когато обработката на тези данни е необходима за целите на законните ни интереси, освен в случаите, когато можем да докажем, от своя страна, наличието на законни основания за продължаване на обработването на личните данни, които се прилагат с приоритет пред Вашите права или които са свързани с изграждането, отправянето или защитата срещу правни претенции.

Право 8
Правото на лица да не бъдат обект на автоматизирано вземане на решения, включващо профилиране

Вашето право по отношение на Вас да не се прилагат решения, основани единствено на автоматизиран процес, включително профилиране, което води до правно въздействие, което Ви засяга негативно или се отразява върху Вас по друг подобен начин.

Право 9
Право на оттегляне на съгласието

Право да оттеглите съгласието си, когато разчитаме на него, за да ползваме Вашите лични данни (например, за да Ви предоставяме рекламна информация относно нашите услуги или продукти).

Право 10
Право за подаване на жалба

Вие имате право да отправяте жалби до съответния орган по защита на данните. Електрауъркс Юръп Лимитед (ElectraWorks Europe Limited) е регистрирано към Малтийския Комисар за защита на информацията и данните (КЗИД)

Свържете се с нас или с нашето Длъжностно лице по защита на данните

Ако имате въпроси относно настоящото уведомление или бихте искали да получите допълнителна информация относно правата си, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

По електронна поща: dataprotection@entaingroup.com.

Можете да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на данните както на горепосочения адрес, така и като изпратите съобщение на следната електронна поща: dataprotectionofficer@entaingroup.com.

Въпросите, коментарите и исканията във връзка с настоящата политика относно поверителността са добре дошли.

Промени в настоящата политика относно поверителността

Всички бъдещи промени в настоящата политика относно поверителността ще бъдат публикувани на тази страница, а когато е удачно, ще Ви уведомяваме за тях по електронна поща. Моля, проверявайте редовно страницата, за да видите дали няма промени в настоящата политика относно поверителността.

Последното преразглеждане и промяна на настоящата политика са извършени през: август 2021 г.