Seven Card Stud

Преглед

Раздадени карти на играч 3 скрити карти
4 открити карти
Раздадени общи карти Няма
Брой на рундовете за залагане 5
Лимити Фиксиран лимит
Blinds или Antes Aнте

Seven Card Stud е може би най-често играният вариант на покер в света. Играта води началото си от времето на Гражданската война в Америка.

Описание на играта

При Seven Card Stud играчите получават последователно по седем карти. Три от тези карти се раздават скрити, четири могат да се видят от всички играчи. Когато са раздадени всички карти, Вие може да образувате ръката си от произволни пет от раздадените Ви седем карти.

Aнте

Seven Card Stud се играе с Antes. Преди раздаването на картите всеки играч плаща задължителен залог в пота. По принцип Ante е 10 % от Small Bet.

Раздаване

След като бъдат внесени залозите Анте, всеки от играчите получава три карти: две скрити и една открита карта.

Първия рунд започва играчът с най-ниската открита карта (според боята).

Първият играч трябва да заложи („Bring In"), той може да избира между Small Bet (малък залог) или половината от Small Bet. Ако първият играч плати половината от малкия залог, другите играчи могат или да платят залога, или да го увеличат на цял Small Bet (или да пасуват – пасът е възможен винаги).

Fourth Street

След първия рунд всички играчи получават четвъртата открита карта.

Следва вторият рунд. Той и останалите рундове се откриват от играча с най-добрите открити карти.

Fifth Street

Всеки от играчите получава петата открита карта.

Следва третият рунд, който започва с играча с най-добрата ръка от три карти.

Sixth Street

Всеки от играчите получава шеста открита карта.

Четвъртият рунд започва с играча с най-добрата ръка от четири карти.

Seventh Street (River)

Всеки играч получава седмата и последна карта. Тя се раздава скрита.

Следва петият и последен рунд, който отново започва с играча с най-добрата ръка от четири карти.

Ако след приключване на рундовете са останали двама или повече играчи, се стига до откриване на картите (Showdown). Най-добрата висока ръка печели пота.

Ако няма достатъчно карти, за да се раздаде седма карта на всички играчи, се открива Ривър. Това е последнaтa, обща карта, която може да се използва от всеки играч при образуването на неговата ръка.

Указания за игра на Seven Card Stud

Коя е добрата начална ръка?

Силната начална ръка съдържа или силен чифт, тройка, 3 карти от Флъш или три карти от Стрейт.

Картите в играта

При Seven Card Stud трябва да внимавате кои от картите, които са Ви необходими, се получават от другите играчи.

Напр.: Вие получавате три купи и искате да съберете Флъш купи. Ако обаче другите играчи съберат много купи, шансовете Ви за Флъш намаляват.

Или ако имате чифт попове, шансът Ви да получите един от другите попове е равен почти на нула, ако видите един от тях в ръката на друг играч.

Мога ли да бия картите на противника, които лежат открити на масата?

Ако не може да биете част от ръката, която е открита пред даден играч, едва ли ще можете да биете тази ръка, когато към нея се прибавят и скритите карти.