Правила за турнирите

Следните правила се прилагат за всички турнири, освен ако не е посочено друго.

Регистрация

 1. Sit & Go турнирите на една маса започват, след като необходимият брой играчи заемат местата си. Играчите избират своите места по метода "първи дошъл, първи обслужен".
 2. Sit & Go турнирите на много маси започват, когато се регистрират необходимият брой играчи. Играчите заемат своите места на случаен принцип.
 3. Планираните турнири на много маси започват в предварително определено време. Играчите заемат своите места на случаен принцип.
 4. В някои турнири на много маси е достъпна късна регистрация. Регистрацията се счита за приключена в следните случаи:
  1. Първото ниво на турнира е завършило.
  2. Един от играчите е елиминиран от турнира.
  3. Всички места са заети.
  4. Достигнат е максималният брой участници в турнира.
 5. Удължена късна регистрация: в определени турнири на много маси се предлага и удължена късна регистрация. Регистрацията остава отворена след 1-во ниво, което означава, че може да бъде отворена до края на 2-ро или 3-то ниво, или дори по-дълго.

  Удължената късна регистрация се счита за приключена в следните случаи:
  1. Достигнато е нивото, посочено в прозореца "Информация за турнира" в лобито.
  2. Всички места са заети.
  3. Достигнат е максималният брой участници в турнира.
  4. Когато в турнира остават по-малко от N места до последното място, за което се присъжда награда (N>1).
 6. Играчите могат да се отпишат от Sit & Go турнир, докато все още не са заети всички места.
 7. Играчите могат да се отпишат от турнир на много маси до 5 минути преди началото на турнира. Играчите, които се регистрират по-малко от 5 минути преди началото на турнира, не могат да се отпишат.
 8. Играчите могат да се отпишат от турнир с късна регистрация до 5 минути преди началото на турнира.

Правила

 1. Всички играчи в турнира трябва за поставят всички блайндове и/или антета. За играчите, които не присъстват на масата, автоматично се внасят блайндове/антета.
 2. Във всички планирани турнири на всеки час е предвидена 5-минутна почивка, освен ако не е посочено нещо друго.
 3. Ако броят на играчите на масите в турнири на много маси не е еднакъв (напр. на една маса има по-малко играчи отколкото на друга), играчите се разпределят по следния начин:
  1. Трима играчи, ако броят на масите е по-голям от 100.
  2. Двама играчи, ако броят на масите е по-голям от 10, но по-малък или равен на 100.
  3. Един играч, ако броят на масите е по-малък или равен на 10.
 4. Преместените на нова маса играчи получават карти възможно най-скоро.
 5. По принцип всеки играч поставя малък и голям блайнд във всеки рунд. Отпадането на маси и преместването на играчи означава, че по всяко време може да се случи следното:
  1. Играчът може да бъде принуден да постави големия блайнд няколко пъти в един рунд.
  2. Играчът може да заеме място с бутона на дилъра в няколко ръце.
  3. Играчът може да пропусне единия или двата блайнда в един рунд.
 6. Тъй като това по принцип са случайни събития, нито един от играчите няма дългосрочно предимство и правилото е справедливо за всички играчи.
 7. В игрите с общи карти (Texas Hold'em и Omaha) началната позиция на бутона на дилъра се определя според мястото на играча с "най-високата карта". Ако двама играчи са получили същата висока карта, играчът, който ще започне с бутона на дилъра, се определя според боята на картата - пика, купа, каро и спатия.
 8. Всички турнири, с изключение на турнирите с времево ограничение, продължават, докато един от играчите не спечели всички чипове. В извънредни случаи (някои квалификационни турнири) даден турнир може да свърши с няколко останали в него играчи.
 9. Турнирите с времево ограничение (HellKat) свършват в предварително определено време. Изплащанията се определят според броя на чиповете на играчите. Ограничените по време турнири с фиксирана продължителност свършват след определен период от време. Турнирите с произволна продължителност имат максимален времеви лимит и могат да свършат преди изтичането на максималното време. Турнирите с произволна продължителност никога не свършват с повече от 10% оставащо време до края на максималното време за игра. Всички турнири с времево ограничение свършват, след като е изиграна цялата ръка. Играта никога няма да бъде прекъсната по средата на ръката.
 10. В турнирите с времево ограничение тримата най-добри играчи (според броя на чиповете) си разделят наградния фонд съгласно публикуваната структура на изплащания. В случай на равенство играчите си разделят поравно съответната част от наградния фонд. Например, ако в края на турнира са останали трима играчи и двама от тях са събрали еднакъв брой чипове за първото място, те си разделят комбинираната сума на наградите за първо и второ място. Третият играч получава наградата за трето място.
 11. По същия начин, ако в края на турнира са останали само двама играчи и между тях няма равенство, те си разделят комбинираната сума на наградите за първо и второ място според броя на чиповете, а третият елиминиран преди това играч получава третата награда.
 12. В турнирите с времево ограничение времето за ход на играчите се съкращава през последните 10% от посоченото на часовника време, за да се избегнат забавяния.
 13. С изключение на турнирите с рибай, играчът се елиминира от турнира, когато загуби всичките си чипове.
 14. В турнирите с лимит (фиксирани залози) във всеки рунд на залагане има един залог и три покачвания на залога. Когато останат само двама играчи, няма ограничение за броя на покачванията. В турнирите с пот лимит и без лимит няма ограничения за броя на покачванията.
 15. Когато останат двама играчи, играчът, който трябва да плати големия блайнд, извършва това, а играчът с малкия блайнд получава бутона на дилъра. Играчът с малкия блайнд или бутона играе първи преди флопа и втори след флопа.
 16. Ако двама (или повече) играчи на една маса са елиминирани в една и съща ръка, играчът, започнал ръката с най-много чипове, се класира на по-високото място.
 17. Ако двама (или повече) играчи на различни маси са елиминирани в една и съща ръка, паричната награда се разделя поравно между всички играчи, класирали се на същото място. На всеки от тях се приписва най-ниското място.
 18. Когато турнирът се провежда в режим "ръка за ръка" и двама или повече играчи са елиминирани в една и съща ръка (от една маса или от различни маси), играчът, започнал ръката с най-много чипове, се класира на по-високото място.
 19. От играчите се очаква да се придържат към етикета на поведение при игра на покер. Всички играчи, които нарушават съответния етикет, могат да бъдат дисквалифицирани от турнира.
 20. В турнирите не се разрешава т.нар. "мека игра". "Мека игра" е начин на игра, при който играчът не залага с пълен потенциал на ръката си с изричното намерение да помага на друг играч да напредва в турнира.
 21. Картите на играчи, които не извършат хода си навреме ("Time Out"), ще бъдат автоматично фолднати.
 22. Турнирите преминават в предварително определено време в режим "ръка за ръка". Това позволява на масите да играят еднакъв брой ръце в критични моменти.

Политика при отмяна на турнири

 1. Sit & Go турнири на една маса, Sit & Go турнири на много маси и планирани турнири на много маси - ако даден турнир е отменен поради технически причини, се прилага следната политика за възстановяване на средствата:

  (a) Ако турнирът все още не е започнал:

  1. Всички регистрирани играчи получават обратно своя бай-ин и таксата за участие.

  (b) Ако турнирът вече е започнал, но регистрацията за него е все още отворена (т.е. турнирът е все още във фазата на късна регистрация):

  1. Елиминираните в момента на отмяната на турнира играчи не получават обратно своя бай-ин или таксата за участие.
  2. Останалите в турнира играчи получават обратно своя бай-ин и таксата за участие.
  3. Всички бай-ини (без таксите за участие), събрани от елиминирани от турнира играчи, се разпределят в процентно съотношение между останалите в турнира играчи според броя на чиповете на всеки от тези играчи.
  4. В турнира се възстановяват само парични средства, които са събрани от бай-ини. Сумата на гарантирания награден фонд в турнира не се взима предвид за изчисляване на изплащането.

  (c) Ако турнирът е започнал и периодът за регистрация в него е приключил:

  1. Елиминираните в момента на отмяната на турнира играчи не получават обратно своя бай-ин или таксата за участие.
  2. На останалите в турнира играчи се изплаща сумата, която би получил следващият елиминиран от турнира играч. 50% от оставащия награден фонд се разпределя поравно между останалите в турнира играчи, а другите 50% се разпределят в процентно съотношение според броя чипове на всеки играч. Останалите в турнира играчи получават обратно и таксата за участие.

  (d) В извънредни случаи, когато качеството на нашите услуги е сериозно нарушено, като например вследствие на природно бедствие, терористична атака, пожар или злонамерена DDoS атака, ние си запазваме правото да отменим турнири и да върнем на засегнатите играчи бай-ина и таксата за участие само за тези турнири, в които фактическият награден фонд е по-малък от гарантирания награден фонд. В такъв случай ще възстановим бай-ина и таксата за участие на всички играчи, включително и на тези, които са били елиминирани в момента на отмяната на турнира.

 2. Турнири Sit & Go Hero - ако даден турнир е отменен поради технически причини, се прилага следната политика за възстановяване на средствата:
  1. Ако турнирът все още не е започнал:
   1. Всички играчи получават обратно своя бай-ин и таксата за участие.
  2. Ако турнирът е започнал:
   1. Елиминираните в момента на отмяната на турнира играчи не получават обратно своя бай-ин или таксата за участие.
   2. На останалите в турнира играчи се изплаща сумата, която би получил следващият елиминиран от турнира играч. 50% от оставащия награден фонд се разпределя поравно между останалите в турнира играчи, а другите 50% се разпределят в процентно съотношение според броя чипове на всеки играч. Предварително определената сума на наградата Bounty влиза в общия награден фонд, ако тази награда не е била спечелена. Останалите в турнира играчи НЕ получават обратно таксата за участие.
 3. Турнирът Sit & Go Hero се счита за започнал само след раздаване на първата карта.

 4. Турнири с виртуални пари и фрийрол турнири: отменени турнири без бай-ин с истински пари се считат за непроведени. Това се отнася за турнири с виртуални пари, фрийрол турнири с виртуални пари и фрийрол турнири с истински пари. Наградният фонд в тези турнири не се преразпределя и играчите, които са все още в турнира в момента на неговата отмяна, не получават компенсация.
 5. Политиката за защита от прекъсване на връзката и отмяна на игра се прилага за всички турнири.
 6. Sit & Go турнир ще бъде отменен, ако връзката на всички играчи е била прекъсната и преди възстановяването й са били изиграни 50 ръце.
 7. Ние си запазваме правото да отменяме или отлагаме турнири по всяко време, поради каквато и да е причина, с предизвестие или без предизвестие. Ние си запазваме правото да променяме правилата и разпоредбите за нашите турнири по всяко време без предизвестие. Такива изменения влизат в сила веднага след като се публикуват в раздел "Правила на турнира" на нашия уебсайт. Играчите носят сами отговорност да преразгледат правилата и разпоредбите за турнирите, преди да участват в даден турнир.
 8. Съдържащите се тук правила и разпоредби за покер турнири представляват пълното споразумение между играча и сайта във връзка с дейността на играча във всеки турнир, освен ако не е посочено друго в приложимите за конкретен покер турнир правила, публикувани на нашия уебсайт.
 9. Независимо от евентуални противоречиви клаузи използването на уебсайта от играч се урежда от Условията за ползване. В случай на спор ще се прилагат тези Условия за ползване.

Последна редакция: 6.12.2023 г.