Резултатът от залагането ми не е опреелен правилно.

Ако мислите, че е възникнала грешка при определяне резултата от залагането Ви, моля, обърнете се към нашия отдел Контакт, като посочите номера на талона. Ако можете да докажете грешката, като се позовавате на официален източник апр. линк за резултата от събитието на официалния уебсайт на клуба), моля, изпратете заедно с молбата си и подобна допълнителна информация.