ОБЩИ УСЛОВИЯ, КАКТО СА ИЗМЕНЕНИ НА 05.10.2023 Г. (БЪЛГАРИЯ) 

ВАЖНО: ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, А СЛЕД ТОВА ГИ ПРИНТИРАЙТЕ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ИМЕЙЛИ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ, SMS СЪОБЩЕНИЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, ДАННИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ, ПРАВИЛА НА ИГРИ И МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНИТЕ ОТ ВАС ПЛАТФОРМИ И/ИЛИ УСЛУГИ. НИЕ НЯМА ДА ПАЗИМ ВАШИЯ ДОГОВОР С НАС, ТАКА ЧЕ ВИ МОЛИМ ДА ГО РАЗПЕЧАТАТЕ ЗА ВАШИТЕ АРХИВИ. НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА (КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ДОЛУ).

С клик върху 'Приемам' или 'Съгласявам се' и/или използвайки Услугите (както този термин е дефиниран по-нататък), Вие се съгласявате да изпълнявате задълженията си по настоящия договор. След като Вие (както този термин е дефиниран по-нататък) кликнете върху 'Приемам' или 'Съгласявам се', или използвате Услугите, (a) Вие, крайният потребител ('Вие'), сключвате правно обвързващо споразумение в съответствие с настоящите Общи условия за ползване с (b) компанията ЕлектраУъркс Юръп Лимитид ('Ние', 'Нас' или 'Наш').

ЕлектраУъркс Юръп Лимитид е лицензирана от Националната агенция за приходите съгласно българския Закон за хазарта с цел организиране на онлайн казино игри и онлайн залагания с фиксирани коефициенти. ЕлектраУъркс Юръп Лимитид също така е лицензирана и регулирана от Малтийската комисия по хазарта съгласно Закона за хазарта.

Ние предлагаме услуги на уебсайтовете bwin.com (обобщено 'bwin платформи') и други наши онлайн или мобилни платформи (всеки отделен сайт се явява 'платформа'), чрез които Вие осъществявате достъп до Нашите услуги за игри и залагания, включително (но без да се ограничава до) Услугите за спортни залагания и Услугите за игрите (както са определени по- нататък в текста), използвайки Вашата сметка ('Услуги'). В случай че имате оплаквания, претенции или разногласия по отношение на резултати, свързани с Услугите или друга Наша дейност, трябва първо да се свържете с нас съгласно раздел 22 по- долу.

Настоящите Общи условия за ползване заедно с Политиката за поверителност, Уведомление за автоматично събиране на информация – Уведомление относно бисквитките, Спортни залагания– Общи правила, Спортни залагания – Специални правила, Условията за ползване на bwin LiveVideo, раздел, Правила за турнирите, разделите "Как се играе/Начало на играта" и "Правила на играта", Обща информация за казино игрите, всички допълнителни правила на игрите , раздел Политика при прекъсване на връзката и отмяна на играта,Стандартни условия запровеждане на промоции, раздел Често задавани въпроси,Отговорна игра и всички други допълнителни правила и условия, публикувани на Платформите и съобщени Ви чрез имейл, които се отнасят конкретно до и регулират събития, игри, софтуери, промоции или турнири, представляват правно обвързващо споразумение между Вас и Нас ('Споразумение'). При получаване на имейл със съобщение относно промени в правилата или условията на Споразумението Вие имате възможност да спрете да играете и/или да прекратите действието на своята сметка съгласно Раздел 18. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно всички тези документи, тъй като всеки от тях се явява съставна част на правно обвързващото споразумение между Вас и Нас.

АКО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ПРЕВЕДЕНО НА ДРУГ ЕЗИК, В СЛУЧАЙ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕВОДА И ДОКУМЕНТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПРИОРИТЕТ ИМА ВЕРСИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.

Моля, имайте предвид, че настоящите Общи условия за ползване са с предимство в случай на несъответствие между тези Общи условия за ползване и които да е други правила на игри или други документи, отнасящи се до настоящите Общи условия за ползване.

С клик върху бутон 'Приемам' или 'Съгласявам се' и приемайки настоящите Общи условия за ползване, Вие също така признавате и приемате настоящото споразумение. Достъпът до Нашите Услуги и използването им се регулират от настоящото Споразумение. Ако имате въпроси относно това Споразумение, Ви препоръчваме да потърсите независим правен съвет.

Услугите и интерактивните функции (включително някои игри) може да се различават в зависимост от Платформата, която използвате за достъп до тях. Например подаръчни сертификати и вътрешни преводи по сметката не са достъпни на платформата Facebook.

Моля, обърнете внимание и на Нашата Политика за поверителност, в която са описани принципите на използване и защита на Вашите лични данни. Приемайки настоящите Общи условия за ползване, Вие също така признавате и приемате Политиката за поверителност.

УСЛУГИ ЗА СПОРТНИ ЗАЛАГАНИЯ

Услугите за спортни залагания са услугите, предоставяни от Нас чрез следните платформи: bwin.com и всички други платформи за спортни залагания, които предлагаме в дадения момент ('Услуги за спортни залагания'). Ако използвате или възнамерявате да използвате Услугите за спортни залагания, е необходимо да следвате условията в Раздел 28 на настоящите Общи условия за ползване, който се отнася конкретно до Услугите за спортни залагания.

УСЛУГИ ЗА ИГРИ

Услугите за игри са услугите, предоставяни от Нас чрез следните платформи: bwin.comи всички други платформи за игри, които предлагаме в дадения момент (обобщено 'Услуги за игри'). Ако използвате или възнамерявате да използвате Услугите за игри, е необходимо да следвате условията в Раздел 29 на настоящите Общи условия за ползване, който се отнася конкретно до Услугите за игри.

1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Потвърждавайки, че сте прочели настоящото Споразумение при регистрацията си и/или като кликнете върху бутон 'Приемам' или 'Съгласявам се' при инсталирането на софтуер, отнасящ се до Услугите, предоставяни чрез платформите или при регистрацията на Вашата сметка, Вие се съгласявате да се съобразявате с настоящото Споразумение, и приемате, че неспазването на Условията в това Споразумение може да доведе до дисквалификация, закриване на Вашата сметка (в съответствие с определението в Раздел 3 по-долу), конфискуване на средства и/или съдебен процес срещу Вас, в зависимост от случая и както е конкретизирано по-нататък в настоящото Споразумение. Вие се съгласявате, че ако приемете това Споразумение, Ние веднага ще Ви предоставим Услугите за ползване. В резултат на това, ако Вие приемете настоящото Споразумение, когато се регистрирате за Нашите Услуги, Вие не може да отмените впоследствие регистрацията си, въпреки че можете да затворите Вашата сметка съгласно Раздел18 по-долу.

2. ЗАКОННОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1

Вие може да използвате Услугите, само ако имате навършени 18 години (или сте достигнали пълнолетие според законодателството на Вашата държава) и използването на тези Услуги е законно съгласно действащото във Вашата държава законодателство. Ние си запазваме правото да изискаме от Вас доказателство за Вашата възраст и Вашата сметка няма да бъде отворена, докато не ни предоставите задоволително доказателство за удостоверяване на възрастта. Вие разбирате и се съгласявате с това, че Ние не можем да Ви предоставяме юридически консултации или гаранции и че Вие поемате пълната отговорност за съблюдаване на всички норми на действащото във Вашата държава законодателство и че имате пълно законово право да използвате настоящите Услуги. Вие приемате, че участието на непълнолетни лица в хазартни игри не е разрешено и ние можем да докладваме всякакви такива опити, което може да ги препрати към съответните местни прокурорски органи. Освен посоченото по-горе достъпът до Нашите Услуги може да бъде ограничен за определени територии. Всяко използване на Услугите се осъществява по Ваше собствено желание, по Ваша преценка и на Ваш риск. Използвайки Услугите, Вие потвърждавате, че не смятате настоящите Услуги за обидни, предизвикващи възражения, нечестни или нецензурни по какъвто и да е начин.

2.2

За да ползвате нашите услуги, Вие следва да предоставите достатъчно данни и документи, така че да бъдете еднозначно идентифицирани. Ако не успеем да потвърдим самоличността Ви към момента на получаване на Вашето заявление за откриване на сметка и депозиране на средства, ще поискаме от Вас съответните идентифициращи Ви документи, които сте задължени да притежавате, за да потвърдим самоличността ви.

Информацията, която ви идентифицира се отнася до:

  1. Вашето гражданство;
  2. Имена по документ за самоличност;
  3. Идентификационен номер, който може да бъде единен граждански номер (ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен номер (ЛН), служебен номер от регистъра (сл. номер на НАП), единен идентификационен код на чуждестранно физическо лице (ЕИК на ЧФЛ), личен идентификационен номер или друг номер или данни за идентификация съгласно съответното национално законодателство на лице, което не е български гражданин;
  4. За лицата без ЕГН или ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК на ЧФЛ се изисква и адрес на временно или постоянно пребиваване в Република България или в друга държава, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност.

Ние извършваме преценка за достатъчност и достоверност на информацията, която ни предоставяте. Възможността да ползвате нашите услуги, докато проверяваме Вашата сметка ще бъде ограничена. В случай че не сте в състояние да ни предоставите необходимите документи или ние не сме в състояние да Ви идентифицираме еднозначно, ние може да поискаме да ни предоставите допълнителни документи. Ако и след тяхното представяне не сме успели да потвърдим самоличността Ви, ние ще анулираме транзакциите и всички залози (включително печалбите), направени от Вас през този период и ще закрием сметката Ви. Всички депозити, направени от Вас, ще бъдат върнати, а направените залози и евентуални печалби ще бъдат обявени за невалидни.

Ние обработваме Вашите данни при пълно зачитане на правилата за тяхната защита. При промени и за повече информация, вижте нашата Политиката за поверителност.

2.3

Ако в резултат на проверка на възрастта установим, че не сте навършили пълнолетие, няма да можете да откриете сметка при Нас.

Наред с проверката за самоличност ние извършваме и проверка за уязвими лица. В случай, че установим за Вас наличие на вписване в Регистъра за уязвими лица, всички депозити, направени от Вас, ще бъдат върнати, а направените залози и евентуални печалби ще бъдат обявени за невалидни. За повече информация, вижте Отговорна игра.

Ако считате, че имате проблем с хазарта, и/или сте лице, чието социално положение и/или равнище на доходи може да Ви направят по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост, имате право да се впишете в „Регистъра на уязвимите лица“, с цел забрана или недопускането ви до участие в хазартни игри.

Вие нямате право повече да използвате нашата платформа, докато сте вписани в този регистър.

3. СМЕТКА/РЕГИСТРАЦИЯ

3.1

За да използвате Услугите, е необходимо първо да регистрирате сметка при Нас. Вие можете да получите достъп до всички Наши Услуги от Вашата сметка (както е определено по-долу).

3.2

Вие можете да отворите сметка при Нас, като си изберете уникално потребителско име и парола и въведете необходимата информация в Нашия формуляр за регистрация, например (но без да се ограничава до) име и фамилия, пощенски адрес, адрес на електронната поща, пол, дата на раждане и телефонен номер ('Сметка'). Вие гарантирате, че предоставените по време на регистрацията (или след това) данни са точни и актуални. Вие можете да промените някои (но не всички) от въведените по време на регистрацията данни чрез редактиране настройките на Вашата сметка или ако се свържете с Нас. За допълнителна информация моля, вж. Нашата Политика за поверителност. За допълнителна информация можете и да се свържете сНас.

3.3

Вие можете да избирате между български левове и евро за валута на сметката ('Валута на сметката'). Моля, имайте предвид, че след като вече сте избрали валута, Вие няма да можете да промените валутата повече от един път без Наше одобрение (което може да бъде отказано или забавено по Наше усмотрение). Ако искате да промените валутата на сметката повече от един път, моля, свържете се с Нас. Промените във валутата на сметката се осъществяват съгласно условията и според Валутните Курсове, които предлагаме по време на конвертирането. За допълнителна информация моля, вж. Често задавани въпроси.

3.4

За откриването на сметка не се плаща такса. Ние не сме банка и средствата не са застраховани от правителствена агенция. Всички плащания в и от Вашата сметка се осъществяват във валутите,

достъпни за Услугите в дадения момент и не носят лихви. Вие гарантирате, че всички плащания във Вашата сметка постъпват от източник на плащане, за който Вие се явявате притежател на сметката.

За допълнителна информация моля, вж. раздел Често задавани въпроси.

3.5

За да участвате в игри с истински пари или за да поставите залог, е необходимо да внесете 'истински' пари във Вашата сметка чрез някой от методите, които предлагаме в дадения момент. Тези средства ще бъдат внесени във Вашата сметка в момента на фактическото приемане на средствата от Нас и/или Нашите агенти. За плащанията във Вашата сметка могат да се прилагат минимални и максимални лимити в зависимост от Вашата история при Нас, метода на депозит и други фактори, определяни единствено по Наше усмотрение. За допълнителна информация относно актуалните методи на депозит/теглене и комисионите моля, вж. Често задаванивъпроси относно плащанията.

3.6

Вие можете да поискате теглене от сметката си по всяко време, при условие че не ни дължите никакви средства, сметката ви не е ограничена в съответствие с настоящите Условия за ползване и всички печалби са проверени. Когато е възможно, ще изплатим всяко теглене частично или изцяло чрез същия начин на плащане и в същата валута, в която са направени депозитите ви.

3.7

За използване на определени Услуги може първо да е необходимо да изтеглите и инсталирате софтуер, предоставен на съответната Платформа.

4. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА И ЕДНА СМЕТКА

Името на Вашата сметка трябва да съвпада с Вашето истинско име, регистрирано в официалните документи и името, указано при регистрацията на Вашата сметка, трябва да съвпада с името на кредитната карта или на други платежни сметки, използвани за извършване на депозит или получаване на средства във Вашата сметка. За да потвърдим самоличността ви, можем да поискаме от вас доказателство за самоличност по всяко време (включително, но не само, копия от валиден паспорт/лична карта и/или копие от използваната платежна карта, при условие че притежавате такъв документ) и потвърждение на адреса (включително, но не само) скорошна сметка за комунални услуги или банково извлечение). Ако не предоставите необходимите документи или не сме в състояние да потвърдим самоличността Ви, като използваме предоставените от Вас документи, сметката Ви ще бъде затворена, докато потвърдим самоличността Ви, а ако не сме в състояние да потвърдим извършим удостоверяването, ще закрием сметката Ви. Ако сметката Ви бъде затворена, всички направени залози и получени печалби ще бъдат анулирани, а депозитите Ви - върнати.

Вие не можете да притежавате повече от една (1) сметка във връзка с използването на Платформите.

Ако имате повече от една (1) Сметка или Сметки, регистрирани на различни имена, Вие трябва да се свържете с Нас веднага, за да обединим всички Ваши сметки в една (1) сметка. Ние си запазваме правото да закрием Вашата сметка/Вашите сметки, ако отворите няколко сметки.

Ако имаме основателни причини да смятаме, че сте отворили няколко сметки с намерението да измамите компанията, Ние си запазваме правото да отменим всички транзакции, свързани с дадения опит за измама. Ако сте забравили Вашето потребителско име или паролата, моля, свържете се с нас за възстановяването им.

5. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪТРУДНИЦИ НА ГРУПАТА, ПАРТНЬОРИ, БУКМЕЙКЪРИ, СПОРТНИ УЧАСТНИЦИ ИЛИ ЗАБРАНЕНИ ЛИЦА

Ако сте (i) член на управителния съвет, директор, сътрудник, консултант или агент на компанията ЕлектраУъркс Юръп Лимитид или на някое от нейните преки или непреки дъщерни дружества ('Групата'); (ii) доставчик или продавач от Групата; (iii) (само във връзка с Услугите за спортни залагания) букмейкър или агент по залагания или лице, свързано по някакъв начин със създаването, организирането или провеждането на събитие, за което Ние приемаме залози (включително, но не само, спортисти, атлети, официални представители, членове на спортни клубове и/или лиги), на Вас Ви е забранено да регистрирате Сметка при Нас или да използвате директно или индиректно нашите Услуги ('Неоторизирано лице') освен във връзка със служебните Ви задължения като сътрудник на Групата. По същия начин роднини на Лицата, лишени от право на ползване на услугите (Неоторизирани лица), също нямат право да се регистрират в Нашата система или да използват директно или индиректно Нашите услуги. В този контекст терминът 'роднини' включва (но не се ограничава до) съпруг/съпруга, партньор, родители, деца, братя или сестри. Освен това се забранява да ползват Нашите Услуги за спортни залагания с цел залагания, пряко или чрез посредник, на каквито и да е събития, свързани с футбол, навсякъде по света, включително (но без да се ограничава до) трансфери на играчи, назначаване на мениджъри, избор на отбори и дисциплинарни въпроси.

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

6.1

За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви разумни мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра. Тези мерки се отнасят до представяне на допълнителна информация, поддържане на 24/7 възможност за връзка с нас, разглеждане на потребителски жалби в законен срок, имплементиране на лицензирани продукти за мониторинг.

6.2

Без да се засягат Вашите текущи и незавършени транзакции, свързани с Услугите, Ние можем да прекратим, променим, отменим и/или добавим Услуги (като Ви уведомим по имейл) с незабавен ефект. Във всички случаи ние ще Ви предоставим възможност при несъгласие с промените да преустановите ползването на нашите услуги. При несъгласие с промените ние ще прекратим договора с Вас, като направените депозити ще бъдат върнати и залозите уредени по действащите преди промените правила, без да се начисляват допълнителни такси.

6.3

Ние забраняваме употребата на нечестни практики при използването на Услугите. По такъв начин Ние защитаваме Нашите потребители и гарантираме интегритета на Услугите. За допълнителна информация моля, прочетете Нашата Политика за Нечестно Предимство, която е част на настоящото Споразумение и Нашата Политика за защита от нечеста игра в раздел 29.4. Ако се установи, че даден клиент участва в каквато и да е форма на тайно споразумение в ущърб на трета страна или друга дейност, която определяме като нечестна игра, неговата сметка може

да бъде закрита за постоянно, а балансът по сметката може да бъде конфискуван или удържан съгласно раздел 17 на настоящите Общи условия за ползване. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви разумни мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.4

Ние забраняване публикуването на забранено Съдържание на Трети лица (както този термин е дефиниран по-нататък) на Нашите Платформи. За допълнителна информация моля, прочетете Нашата Политика по отношение Съдържанието на Трети лица, включена в настоящото Споразумение. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви разумни мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.5

Възможно е да блокираме използването на определени Услуги, Платформи или игри на нашите Платформи за определен период от време. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви разумни мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.6

Нито едно от съобщенията или информацията, публикувани в Нашите Услуги, не представляват юридически или данъчни консултации и ние не носим отговорност за интерпретацията на даденото съдържание. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви разумни мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.7

При посочване на времето във връзка с Вашето ползване на Услугите Ние използваме часовата зона GMT +1, освен ако не е посочено нещо друго. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви разумни мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.8

Нашите Услуги са предназначени само за лична употреба. Използването на Нашите Услуги за комерсиални цели е забранено. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви разумни мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.9

Ние се отнасяме сериозно към въпроса за Отговорната игра. Ако (i) сте имали психично разстройство, свързано с участие в хазартни игри или (ii) сте подложени на лечение заради психично разстройство, свързано с участие в хазартни игри, Вие нямате право да използвате Нашата Услуга. Ако чувствате, че сте загубили контрол или че може да загубите контрол над участието си в хазартни игри или разходите за хазартни игри, е необходимо незабавно да ни уведомите. Моля, запознайте се също и с функцията Отговорна игра, достъпна в раздел Изключване на услугата във Вашата сметка и с разпоредбите за самоизключване по- долу.

7. АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Термините ЕлектраУъркс Юръп Лимитид, bwin.comи останалите марки, използвани от Групата, са търговски марки, марки на услуги и/или търговски наименования на Групата или на някое от нейните дъщерни дружества или асоциирани компании или на нейни лицензодатели. Освен това всички други материали, използвани от Групата, включително (но без да се ограничава до) софтуер, изображения, илюстрации, графики, снимки, анимация, видеозаписи, музика, аудиозаписи, текстове (и всички права на интелектуална собственост на тези и подобни материали) са собственост на Групата или на някое от нейните дъщерни дружества или асоциирани компании и/или на нейни лицензодатели и са защитени от закона за авторското право и/или интелектуалната собственост. Вие нямате никакви права върху дадените материали с авторско право или търговски марки или марки на услуги и не може да ги използвате без писмено разрешение от Групата.

8. ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

За да използвате Услугите, ще е необходимо да ни изпратите плащане и евентуално да приемете плащане от Нас. За обработката на такива финансови транзакции можем да използваме системи за електронно плащане и/или финансови институции на трета страна ('Доставчици на електронни услуги'). При необходимост Вие неотменимо ни упълномощавате да инструктираме такива Доставчици на електронни услуги по отношение на обработката на депозити по сметката и тегления от Вашата сметка и Вие неотменимо ни предоставяте право да даваме такива инструкции от Ваше име съгласно Вашите заявки, подадени чрез съответната функция на Нашите Платформи. Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите условия за ползване на съответния Доставчик на електронни услуги. В случай на несъответствие и разминаване между настоящото Споразумение и Общите условия за ползване на Доставчика на електронни услуги настоящото Споразумение е с предимство.

9. БОНУСИ

От време-навреме може да Ви предлагаме безплатни или бонусни суми, които ще превеждаме във Вашата Сметка ('Бонус(и)'). Такива бонуси могат да се използват само във връзка с определени услуги, указани в условията на бонусното предложение. Приемането на Бонуса се осъществява съгласно допълнителни Условия, които могат да Ви бъдат изпратени за съответното бонусно предложение. При отсъствие на такива Условия приемането на бонуса се осъществява съгласно Стандартните условия за провеждане на промоции и ограниченията за усвояване на бонуса, съдържащи се в съответната оферта. Предложенията може да се използват само ВЕДНЪЖ, освен ако не е посочено нещо друго. Вие нямате право да теглите бонусни суми и не може да теглите парични средства, получени чрез Бонус от Вашата сметка, ако не сте изпълнили приложимите условия, включително, но не само, по отношение на всички изисквания или ограничения. По отношение на Услугите за спортни залагания освен всички допълнителни приложими условия Вие може да теглите средства от Вашата сметка, получени чрез Бонус, само след като сте заложили бонусната сума в 5-кратен размер и сумата на депозита (за който сте получили бонус) в 5-кратен размер при минимален десетичен коефициент 1.7.

10. ТЕГЛЕНИЯ

10.1

Балансът на Вашата сметка е сумата на истинските пари, внесена във Вашата сметка (от Вас или от Нас) плюс печалбите (включително и бонусите, за които не са били изпълнени приложимите

условия за залагане) и/или минус загубите, произтичащи от използването на Нашите услуги, минус рейкове, входни такси или други такси (ако има такива), минус предварително изтеглени от Вас суми или конфискувани или отменени от Наша страна суми поради съмнение или доказателство за измама или поради депозити или други транзакции, отхвърлени или отменени от Вашата банка или съответна трета страна банка (независимо дали поради недостатъчно покритие на сметката, сторнирани средства и др.), всички такси за неактивна сметка (вж. Раздел11 по-долу), а така също и всички суми, които могат да бъдат приспаднати или конфискувани съгласно условията в настоящото Споразумение ('Баланс на сметката').

Не се допуска теглене на средства, което би довело до отрицателно салдо по Вашата сметка. 10.2

Вие може да види стандартните лимити за депозиране в своята сметка. Ние си запазваме правото да контролираме и променяме по всяко време лимитите за депозиране. При определяне на личния ви лимит могат да се вземат под внимание изтеглените от сметката печалби, така че евентуалната сума за депозиране да се увеличи в рамките на 30 дни до сумата на извършените тегления. Вие имате възможността да намалявате сами стандартния лимит за депозиране, като в такъв случай лимитът за депозиране се определя от Вас и може да бъде повторно променен. Освен това Вие можете да уговорите с нас увеличаване на стандартния лимит, но в този случай ние запазваме правото си да намалим по наша преценка увеличения лимит за депозиране до стандартния лимит.

Приемането на заявки за теглене зависи от наличието на достатъчно изчистени средства в сметката ви (независимо дали става въпрос за средства, които сте депозирали, печалби или бонуси, за които сте били уведомени, че са налични за теглене), за да бъде изпълнена заявката ви. При това са в сила всички ограничения според метода на депозит, ограниченията за усвояване на бонуса и/или проверки за сигурност (вж. Раздел 16 по-долу) и всички други разпоредби в обхвата на настоящото Споразумение. Сумите, които теглите, подлежат на транзакционни лимити и методи на теглене, за които ще бъдете уведомени преди теглене. За допълнителна информация относно актуалните опции за депозит и теглене, както и за съответните такси моля, посетете страницата Често задавани въпроси относно плащанията.

В случай че сте получили промоционални или бонусни пари в сметката си, е необходимо първо да се съобразите с всички условия за използване на бонуса, които се съдържат в промоцията и/или страниците с условия за участие. Ако не сте спазили съответните изисквания, няма да Ви бъде позволено да теглите пари от сметката си, докато не изпълните необходимите ограничения за бонусите.

10.3

Вие приемате, че максималната сума, която може да изтеглите на месец е седемнадесет хиляди евро (€17 000) (или еквивалентната сума в BGN). Всички суми, които надвишават седемнадесет хиляди евро (€17 000), ще се изплащат всеки следващ календарен месец, докато не бъде изплатена цялата заявена сума. Това условие се отнася и до печалбите от прогресивните джакпоти.

10.4

Ние можем да предоставим отчет за или да удържим сума от Вашата печалба, за да се съобразим с приложимото право. Вие носите отговорност за заплащане на всички данъци, дължими във връзка с получените печалби. Балансът на Вашата сметка не може да се

прехвърля, заменя или използва за друга награда. Тъй като работим със "система със затворен цикъл" за тегления, за да защитим нас и нашите клиенти от кражби и измами с карти, понякога Вашето теглене може да бъде разделено на няколко метода на плащане, когато правилата за сигурност на системата изискват средствата да бъдат върнати към метода(ите) на плащане, използван(и) за депозиране. Запазваме си правото да възстановяваме суми към платежния(те) метод(и), използван(и) за извършване на Вашия депозит, до общата сума на депозита, който сте направили, преди да бъде активирана друга опцияза теглене.

10.5

Плащанията се извършват във възможно най-кратки срокове (вътрешната обработка отнема до два работни дни), въпреки че не са изключени закъснения поради провеждани от нас проверки на безопасността (вж. Раздел 16 по-долу) или в случай че задържим някое изплащане съгласно условията в настоящото Споразумение.

10.6

Ние ще приемаме депозити съгласно чл. 6, ал. 3 от българския Закон за хазарта само от доставчици на платежни услуги, извършващи законосъобразна дейност в Република България и/или Европейския съюз.

11. ТАКСИ ЗА НЕАКТИВНА СМЕТКА И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА

11.1

Ако в период от 365 последователни дни не влезете във Вашата сметка, използвайки Вашето потребителско име и паролата и (i) не поставите паричен залог чрез Услугите или (ii) не участвате в турнир с плащане на входна такса чрез Услугите за организиране на игри или (iii) не играете ръка с рейк чрез Услугите за организиране на игри, или (iv) не извършите необходимия депозит, след изтичането на тези 365 дни ('Гратисен период') Вашата сметка (и всяка свързана сметка при даден Доставчик на електронни услуги) ще се счита за 'Неактивна'.

11.2

След като сметката Ви бъде призната за неактивна, ние имаме право да начисляваме административна такса ('Такса за неактивна сметка). Сумата за таксата за неактивна сметка може да бъде приспадната от баланса на Вашата сметка в деня след края на Гратисния период и след това на всеки тридесет (30) дни съгласно Графика на таксите за неактивна сметка. Ние също така ще премахнем всички неизползвани турнирни пари за билети за фрийрол турнири от Вашата сметка, включително, но не само, в случаите, когато турнирът, за който се отнася фрийролът, вече не е валиден. Ако сметката Ви е неактивна в продължение на осемнадесет календарни месеца, с цел защита на Вашите пари Ние можем да удържим всички останали средства в сметката Ви и да закрием Вашата сметка. Вие можете да се свържете с нас и да изискате удържаната сума по всяко време. Ние ще спрем да удържаме Такса за Неактивна Сметка от Баланса на Вашата сметка, ако сметката Ви бъде отново активирана чрез участие в турнир или извършване на паричен залог, игра на ръка с рейк или внасяне на депозит. Тези действия могат да доведат и до деактивиране на Изключване на услугата (както е описано по-долу).

12. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА

12.1

Обидни и оскърбителни изказвания не се допускат в нашите форуми, на Платформите или в комуникацията с персонала на Групата. В допълнение към това Вие нямате право да помествате неверни и/или злонамерени и/или клеветнически коментари във връзка с дейността на Групата в които и да е медии или форуми.

12.2

Съгласно условията на Нашата Политика за ползване съдържание на трети лица Ние можем да отхвърлим или изтрием текстове, файлове, изображения, снимки, видеозаписи, аудио записи или други материали ('Съдържание на трети лица'), които публикувате на Платформите и за които смятаме, че нарушават условията на настоящото Споразумение.

12.3

Всяко нарушение на тази политика може да доведе до премахване съдържанието на трети лица, забрана да използвате Услугите и/или други подобни мерки, които основателно може да изискаме, за да гарантираме съблюдаването на тази Политика.

13. РАЗКРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

Потребителското име и паролата, избрани от Вас по време на регистрацията, не трябва да бъдат разкривани на трети лица. Вие носите пълната отговорност за защитата на Вашето потребителско име и парола.

Вие се съгласявате да пазите в тайна Вашето потребителско име и паролата и да не допускате използването им от трети лица. Всеки потребител, който влезе в системата, въвеждайки правилно потребителско име и парола, се счита от Нас за законен притежател на сметката и всички транзакции, осъществени чрез указване на правилно потребителско име и парола, се считат за валидни. Ние в никакъв случай не носим отговорност за загуби, понесени от Вас в резултат на неоторизирано използване на или злоупотреба с Вашите данни за достъп. Ние не сме задължени да съхраняваме потребителски имена или пароли. В случай на загубено потребителско име, парола или други данни за достъп до сметката, моля, свържете се с Нас за тяхното възстановяване. Ако сте се регистрирали неправилно, ако сте забравили или загубили потребителското си име, паролата или други данни за достъп до сметката по своя вина, а не в резултат на Наша грешка, Ние не носим отговорност за това до степента, позволена от закона.

14. ИЗМАМНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАБРАНЕНИ ТРАНЗАКЦИИ И НЕУСПЕШНИ ДЕПОЗИТИ

Ние не проявяваме никаква толерантност към некоректна игра и измами. Ако мамите или се опитвате да измамите Нас и/или Групата или друг потребител на Услугите ни по какъвто и да е начин, включително, но не само, чрез манипулиране на игри или измама при плащане, залагане на възможни резултати от мач или събитие или ако ние подозираме измама при извършване на плащане, включително използване на откраднати кредитни карти или друга измамна дейност (включително, но не само, сторниране на плащане или други върнати плащания) или забранена транзакция (включително, но не само, пране на пари) или ако Вашите депозити са били отклонени от Вашата банка по каквато и да е причина, ние можем да блокираме акаунта ви докато разследваме въпроса и/или да закрием сметката ви и да използваме всички съществуващи законови възможности, за да компенсираме всички загуби, които сме понесли, включително, но не само, (i) удържане на дължимата от Вас сума от Вашата сметка; и (ii)

използване на външни фирми за събиране на дългове с цел възстановяване на дълга. Това може да се отрази неблагоприятно върху кредитния Ви рейтинг и ще изисква от Нас да предадем Вашите лични данни (включително Вашата самоличност) на съответните агенции, както и да докладваме всички криминални и съмнителни дейности пред съответните органи.

В случай че нашето разследване разкрие, че сте ни измамили или сте се опитали да ни измамите, Ние ще анулираме или задържим, изцяло или частично, Вашите печалби или на група лица, с които считаме, че сте в нерегламентирано съглашение и ще анулираме или задържим точките за играчи, събрани от Вас или група лица, ако открием доказателства, че Вие самостоятелно или в групата с лица сте действали съвместно с намерение да измамите или да ни навредите на нас и/или на Групата и/или на Услугите и/или на Платформите.

В интерес на защита на личните данни, сигурността и предотвратяването на измами Ние не разрешаваме използването на комуникационни канали, предоставени като част от нашите Услугите и/или Платформи (включително, но не само, чат стаи на масата на дилъра) за предлагане и рекламиране на оферти, продукти и услуги (независимо от това дали те са Ваши или на трета страна). Изрично Ви е забранено да публикувате информация или да се свързвате с Нашите клиенти, за да предлагате или рекламирате оферти, продукти или услуги.

По отношение на услугите за спортни залагания, в случай че имаме съмнения за уговаряне на мачове, фалшифициране на цени или други манипулации, Ние можем (i) да спрем залагането на определено събитие или поредица от събития на някой от нашите пазари; и (ii) да забавим и/или откажем изплащане на печалби за въпросното събитие или серия събития в някой от нашите пазари, докато не бъде доказана безпристрастността на въпросното събитие или серия събития от съответната спортна федерация.

В случай, че управителният съвет на съответната спортна федерация потвърди, че е била налице активна манипулация с резултата на събитието или серията събития, Ще анулираме всички залози, направени на тези събития или от лице, за което е установено, че разполага с вътрешна информация за поставяне на залози, или от всяко друго лице, което действа от негово име или по някакъв начин е свързано с такова лице.

15. ГРЕШКИ

Вие сте длъжни да ни уведомите незабавно, ако откриете грешки в сметката си или в изчисляването на залозите си. В случай че такава грешка или повреда в системата или грешка в играта (отклонение от нормалното функциониране на логиката на играта по каквато и да е причина) доведе до грешка в изчислението на коефициенти, печалби, такси, комисиони, рейк, бонуси или изплащания или до евентуални грешки при конвертиране ('Грешка'), Ние ще се постараем да върнем резултата за всички пряко засегнати от такава Грешка страни в състоянието преди възникване на грешката. Можем да анулираме залози, засегнати от такава грешка, и да изтеглим от сметката ви сумата, свързана със съответните залози. Ако не разполагате с достатъчно средства в сметката си, ще изискаме от Вас да ни заплатите дължимата сума, отнасяща се до тези залози. Във всички случаи, в които Ние установим, че грешката е използвана за спечелване на нечестно предимство, Ние сметнем такава дейност за предмет на Раздел17 (Конфискация и закриване на сметка) на настоящите Общи условия за ползване.

16. ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТТА

С цел поддържане високо ниво на безопасност и интегритет на системата Ние си запазваме правото да провеждаме проверка на безопасността по всяко време, за да проверим Вашата

самоличност, възраст, предоставени от Вас регистрационни данни и да потвърдим Вашето използване на Услугите, включително, но не само, съблюдаването на условията в настоящото Споразумение и политиката на Групата, а така също и финансовите Ви транзакции, осъществени чрез Услугите за потенциално нарушение на настоящото Споразумение и приложимото право (' Проверка на безопасността'). По такъв начин Вие разрешавате на Нас и на Нашите агенти да ползваме необходимата информация за Вас и да я разкриваме на трета страна, ако сметнем за необходимо да потвърдим информацията, която ни предоставяте или трябва да ни предоставите съгласно настоящото Споразумение, включително, но не само, изискване за кредитен отчет и/или друг вид верифициране на информацията с база данни на трети лица. Освен това, за да се улеснят тези проверки за безопасност, Вие се съгласявате да предоставите всякаква информация и документация, която Ние може да поискаме, за да гарантираме, че поддържаме нашата информация актуална.

17. КОНФИСКАЦИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА

17.1

ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕ:

17.1.1

Ние ще деактивираме Вашата сметка ако Вие сте извършили съществено нарушение на някое от условията в настоящото Споразумение:

17.1.2

използвали сте или сте се опитали да използвате Услугите с цел измама, нечестна игра (включително по отношение на отменени плащания) или незаконна или нечестна дейност (включително, но не само, манипулация на мултивалутни средства);

17.1.3

играли сте на друг сайт за онлайн игри и залагания или услуги и сте заподозрени в измама, нечестна игра (включително по отношение на отменени плащания) или незаконна или нечестна дейност;

17.1.4

отказали сте плащането или депозирането на средства, които сте внесли във Вашата сметка; или

17.1.5

Вие сте изпаднали в несъстоятелност или срещу Вас е заведено друго подобно дело на който и да е пазар, в който Групата оперира.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСЛУГАТА

18.1

Вие имате право да блокирате някои или всички предлагани от Нас продукти (Покер, Казино, Спортни залагания), достъпни във Вашата сметка ("Изключване на услугата"). Ако активирате "Изключване на услугата", от сметката Ви ще бъде удържана такса за неактивност съгласно

раздел 11.2 по-горе. Допълнителна информация ще намерите в раздел "Изключване на услугата" във Вашата сметка.

18.2

Ако искате да прекратите действието на Вашата сметка, е необходимо да активирате изключване на всички услуги за игри за неопределен период.

18.3

Без ограничения по отношение на раздел 17 Ние имаме право да прекратим настоящото Споразумение с предизвестие от седем (7) дни (или опит за такова), изпратено на Вашия имейл адрес, който сте посочили при регистрацията си. В случай на прекратяване на Споразумението от Наша страна Ние ще Ви уведомим за това чрез имейл и, освен ако прекратяването не е в съответствие с раздел 17, ще Ви върнем възможно най-скоро средствата от Вашата сметка. Ако споразумението се прекратява съгласно условията в раздел 17, изплащанията, бонусите и печалбите във Вашата сметка няма да бъдат възстановени и се смятат за конфискувани.

18.4

Прекратяването на настоящото Споразумение не влияе на непогасените залози ПРИ УСЛОВИЕ, че непогасените залози са валидни и не нарушават по никакъв начин условията на настоящото Споразумение.

19. КОМПЕНСАЦИЯ

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ САМО В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ВИЕ ЩЕ НИ ВЪЗСТАНОВИТЕ В ПЪЛЕН РАЗМЕР ВСИЧКИ ЗАГУБИ ИЛИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБОСНОВАНИ СЪДЕБНИ ТАКСИ), КОИТО НИЕ (ИЛИ ЧЛЕН НА НАШАТА ГРУПА) СМЕ ПОНЕСЛИ И КОИТО СА ВЪЗНИКНАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ОТ ВАША СТРАНА.

20. САМОИЗКЛЮЧВАНЕ

20.1

Вие имате право да подадете заявка за временно блокиране на Вашата сметка, самоизключване или самоизключване за неопределен период, използвайки функцията Отговорна игра, достъпна във Вашата сметка, раздел "Изключване на услугата". Ако решите да се възползвате от инструментите за временно блокиране или самоизключване, от Вашата сметка няма да се удържи такса за неактивност, а балансът на сметката Ви (без бонусите) ще Ви бъде върнат в съответствие с условията на настоящото Споразумение.

20.2

Ако сте избрали да използвате инструмента за временно блокиране или самоизключване по отношение на някоя от Платформите, предоставяни от компания на Групата в даден момент, Вие потвърждавате и приемате, че не Ви е разрешено да отваряте или използвате Сметка, регистрирана в друга компания на Групата ('Допълнителна сметка на Групата') по време на избрания от Вас период.

20.3

В случай на нарушение от Ваша страна на условията в раздел 20.2, Ние и/или която и да е компания на Групата има право (но не и задължение) да блокира всички средства, които депозирате (или преди това сте депозирали) в допълнителна сметка на Групата.

20.4

За избягване на съмнения е необходимо да се отбележи, че в случай на нарушение от Ваша страна на раздел 20.2, нито Ние, нито която и да е компания от Групата не носи отговорност за възстановяване на средства, които сте използвали за залагания в Допълнителна сметка на Групата по време на избрания от Вас период.

21. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

21.1

ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМИТЕ, ИЗТЕГЛЯНЕТО НА СОФТУЕР, НЕОБХОДИМ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, Е ПО ВАШ ИЗБОР, ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И НА ВАШ РИСК.

21.2

ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА (i) НЕИЗПРАВНОСТ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ПЛАТФОРМИТЕ, (ii) ГРЕШКИ, ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ 15, (iii) БЪГОВЕ ИЛИ ВИРУСИ, ВОДЕЩИ ДО ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ

(iv) ДРУГИ ЩЕТИ ЗА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН, МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ИЛИ СОФТУЕР. ОСВЕН ТОВА НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ОПИТИ ОТ ВАША СТРАНА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ МЕТОДИ, СРЕДСТВА ИЛИ НАЧИНИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ОТ НАС. НИЕ НЕ СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЛИ ПОМОЩНИ МРЕЖИ И/ИЛИ СИСТЕМИ.

21.3

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ С НЕОБХОДИМОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПИСАНОТО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ДРУГИ ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ.

21.4

НАШАТА МАКСИМАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ТОВА СПОРАЗМЕНИЕ ИЛИ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО НАРУШЕНИЕ, ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО КОЙТО И ДА Е ПЕРИОД ОТ ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА ОТ СУМАТА, АКО ИМА ТАКАВА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ ОТ ВАШАТА СМЕТКА ЗА ЗАЛОЗИ, РЕЙКОВЕ И/ИЛИ ТАКСИ, СПОРЕД СЛУЧАЯ, В СЪЩИЯ ПЕРИОД ОТ ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА, ЗА КОЯТО Е ВЪЗНИКНАЛА ВЪПРОСНАТА ОТГОВОРНОСТ.

21.5

ГРУПАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧЛЕНОВЕ НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ И СЪТРУДНИЦИ) НЕ НОСИ КЪМ ВАС ОТГОВОРНОСТ НА ОСНОВАТА НА ТОЗИ ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ ЗАГУБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ,

БИЗНЕС, ВЪЗМОЖНОСТИ, КЛИЕНТИ, РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ КАКВИТО И ДА ЗАГУБИ, КОИТО ГРУПАТА НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДВИДИ В МОМЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ.

21.6

НИКОЯ РАЗПОРЕДБА В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ДЕЙСТВА ТАКА, ЧЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИМАМЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗМАМА, СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА НЕБРЕЖНОСТ ОТ НАША СТРАНА.

21.7

АКО НЯКОЯ ЧАСТ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА НЕЗАКОННА, НЕВАЛИДНА ИЛИ НЕОСЪЩЕСТВИМА ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, ВЪПРОСНАТА РАЗПОРЕДБА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ОТДЕЛИМА ОТ ОСТАНАЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И НЕ ЗАСЯГА ЗАКОННОСТТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ОСТАНАЛИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

22. ЗАБЕЛЕЖКИ/ОПЛАКВАНИЯ

22.1

Ако имате оплакване относно предлаганите от нас услуги, трябва да ни го изпратите възможно най-скоро след първоначалния инцидент, за който се отнася оплакването, като се свържете първо с екипа за обслужване на клиенти. Оплаквания не могат да се повдигат чрез социалните медии. Вие сте отговорни за предоставяне на пълна обобщена информация за оплакването си с всички съответни подробности, включително (но не само) подробности за конкретната транзакция, точна дата, час и часова зона, екранна снимка или евентуален видео материал, копие на получени рекламни материали и т.н.

22.2

Ако не сте доволни от решението на екипа за обслужване на клиенти относно Вашето оплакване в рамките на предвидената в т. 21.1. процедура, можете да изпратите оплакването си в писмена форма на адрес: complaints@bwin.com.. Известията ни, адресирани до Вас, ще бъдат изпращани на имейл адреса, който сте предоставили при регистрацията на Вашата сметка (освен ако не е посочено друго). Вие носите отговорност да ни уведомите относно евентуални промени на своя имейл адрес чрез функцията 'Промени имейл адреса' в нашия софтуер и да проверявате редовно своята електронна поща за имейли от нас.

22.2.1

  • В рамките на 24 часа след получаване на оплакването Ви (подадено съгласно горепосочената процедура), ще Ви изпратим потвърждение за получаването му. Окончателното становище ще Ви бъде изпратено по електронната поща в рамките на 8 седмици след получаване на оплакването, освен ако не успеете да се справите своевременно с процеса на подаване на оплаквания. В случай че от Вас се изисква допълнителна информация, този период ще бъде прекъснат до момента, в който я предоставите. След това процедурата ще продължи от момента, в който е била спряна.
  • Процедурата за обработка на оплаквания се прекратява, ако оплакването Ви остане нерешено в продължение на 8 седмици след получаването му (като се вземат предвид всички прекъсвания за предоставяне на информация); ако не сме в състояние да вземем решение или

ако стигнем до окончателно становище за по-малко от 8 седмици. След това ще Ви изпратим имейл с окончателен отговор по въпроса.

22.3

Ако не сте доволни от нашия окончателен отговор в рамките на горепосочената процедура за обработка на оплаквания, можете да подадете жалба в Националната агенцията за приходите, която е регулаторен орган за хазарта.

За повече информация вижте тук.

23. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

23.1

Вие ни предоставяте съгласие да съобщаваме Вашите лични данни на свои агенти, които могат да използват дадената информация само за същите цели, определени от Нас в съответствие с условията на настоящото Споразумение. Ние ще използваме Вашите лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни.

В тази връзка, молим да се запознаете с категориите лични данни, които събираме и обработваме, целите, лицата, на които можем да предоставяме данни и сроковете за тяхното съхранение.

Оттеглянето на Вашето съгласие за обработка на определени данни може да направено по всяко време, като това може ограничи ползването на нашите Услуги. Във всички случаи когато желаете да ограничите предоставяне на данни като например „лицево разпознаване“, молим да осъществите връзка с нас.

В случай че встъпваме в партньорски отношения с трети лица, които изпълняват определени функции за Нас или Ние работим под марката на трети страни, Ние можем да споделим и/или предадем Вашите лични данни и друга информация, свързана с Вашето ползване на Услугите, на трета страна. Използвайки Услугите и приемайки настоящите Общи условия за ползване, Вие давате съгласието си (за целите на което и да е приложимо законодателство за защита на личните данни и свързаните с него разпоредби) да споделяме и/или предаваме тази информация и лични данни на съответните трети страни в случаите когато за това няма ограничение в закон

23.2

Вие трябва да приемете, че всяко използване на Нашия уебсайт, имейлите, SMS съобщенията и телефонните разговори между Вас и Нас ще бъдат записвани. Тези записи са Наша собственост и могат да бъдат използвани като доказателство в случай на разногласия или с цел подобряване обслужването на клиентите.

24. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящото споразумение се урежда и тълкува съгласно българското законодателство. Вие неотменимо се съгласявате, че всички спорове или въпроси, произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение или неговата изпълнимост, са предмет на изключителната юрисдикция на съответния български съд. Ако някоя част от настоящото Споразумение се признае за невалидна, незаконна или неприложима в каквото и да е отношение, това няма да се отрази на валидността на останалите части на Споразумението, които остават валидни и приложими съгласно условията на настоящото Споразумение.

25. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО

Ние си запазваме правото в определени от закона случаи да предаваме, възлагаме или преотстъпваме напълно или частично правата и задълженията, произтичащи от настоящото Споразумение, на лица (без Ваше съгласие), уведомявайки Ви за такова прехвърляне по електронната поща, при условие, че всяко такова прехвърляне ще бъде при същите условия или условия, които не са по-малко изгодни за Вас. Вие не може да възлагате, преотстъпвате или по друг начин да прехвърляте Вашите права и задължения по настоящия договор.

26. ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА

26.1

Вие нямате право да прехвърляте никакви права или задължения по това Споразумение на друга трета страна.

26.2

За избягване на съмнения е необходимо да се отбележи, че всеки член на Групата се явява предвидена трета страна бенефициент по настоящото Споразумение.

27. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Вие напълно разбирате и се съгласявате да сте обвързани от настоящото Споразумение и неговите изменения, които от време-навреме ще внасяме. подлежи на одобрение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, Ние може да изменим настоящото Споразумение по всяко време, като Ви съобщим за новите условия чрез имейл. Всяко такова изменение влиза в сила в срок от четиринадесет (14) дни от момента, в който сме Ви изпратили съобщение относно изменението ("Съобщение"). Ако някое изменение е неприемливо за Вас, единственият вариант е да престанете да играете и да затворите Вашата сметка съгласно раздел 18.2. Ако продължите да ползвате Услугите след изтичането на 30- дневния период, това ще се счита като обвързващо приемане на измененията от Ваша страна. Вие носите пълната отговорност да преглеждате настоящото Споразумение и евентуалните Съобщения всеки път, преди да пристъпите към играта. Настоящото споразумение и посочените в него документи представляват пълен и окончателен договор между Вас и Нас във връзка с това Споразумение и заменя всички предишни споразумения между Вас и Нас.

28. УСЛУГИ ЗА СПОРТНИ ЗАЛАГАНИЯ

28.1

Следните условия се прилагат само за Вашето ползване на Услугите за спортни залагания. Моля, имайте предвид, че в случай на противоречие между този раздел 28 и останалите Раздели в настоящите Общи условия за ползване с предимство е раздел 28, който се отнася до използването на Услугите за спортни залагания.

28.2. Правила и процедури на Услугите за спортни залагания

Вие се задължавате да ползвате Услугите за спортни залагания съгласно общоприетите правила за игра, посочени в Нашите Спортни залагания – Общи правила и на всяка друга страница, която се отнася специално до и урежда конкретното събитие, мач или турнир ('Правила'). Препоръчваме Ви да прочетете внимателно всички тези правила.

28.3. Правила на залагане

Ние си запазваме правото да използваме символи (например 1,X,2) и съкращения за обозначаване резултатите от залаганията. Ние ще поддържаме постоянно раздел Помощ във връзка с Услугите за спортни залагания, където се предоставя информация за видовете залози и прилаганите условия. Съветваме Ви да се запознаете предварително с точните подробности за всеки залог, преди да го поставите. Всяка допълнителна информация, поместена над или под названието на събитието и коефициентите, се явява част от правилата на залагане за конкретното събитие и в случай на несъответствие ще е с предимство пред тези условия. Съветваме Ви да прочетете внимателно цялата информация.

28.3.1 Лимити на залозите

Ние си запазваме правото за ограничаване на максималната сума, поставена на единичен или комбиниран залог. За повече информация, моля вижте Спортни залагания – Общи правила.

28.3.2 Лимити на печалбите

Максималната обща сума, която може да спечелите чрез Услугите за спортни залагания в рамките на период от 24 часа е в размер на 25 000 EUR или 490 000 BGN -в зависимост от избраната от Вас валута. Този максимум не зависи от броя на поставените или заявени залози или от размера на заложените или заявените за залагане суми и приемането на Вашия залог от Нас не представлява задължение за изплащане, ако Вашата нетна печалба превишава Нашия лимит за печалба (вж. по-горе) и Вие се съгласявате, че няма да получите плащане ако Вашата нетна печалба превишава този лимит.

Максималната сума, която имате право да спечелите чрез Услугите за спортни залози с единичен залог е 10 000 EUR или 20 000 BGN в зависимост от избраната от Вас валута.

За повече информация, моля вижте Спортни залагания – Общи правила.

28.3.3 Изчисляване на печалбите

При залозите с фиксирани десетични коефициенти печалбата се изчислява, като се умножи сумата на залога по съответния фиксиран десетичен коефициент. При залагания на живо Вие приемате каквито и да било промени в десетичните коефициенти по време на процеса на поставяне на залога. Под промени на десетичните коефициенти се подразбират изменения, които могат да възникнат в периода между добавянето на прогнозата в талона за залагания и приемането на залога от Наша страна. Окончателните десетични коефициенти са показани в съобщението за потвърждение на Вашия залог. В случай че сте поставили повече от един залог (включително комбинация от единични и комбинирани залози) и Вашата обща печалба превишава лимита на печалба, посочен в раздел 28.3.2 по-горе, Ние имаме право да намалим размера на изплащането, за да се съобразим със съответните лимити на печалба.

Информация за изчисляването на печалбите за конкретна игра е налична в Спортни залагания –

Общи правила, Спортни залагания – Специални правила и в Информацията за казино игри.

28.3.4 Точност на залози и резултати

За да гарантираме максимална точност на всички залози и резултати, ние изчисляваме средствата във Вашата сметка, използвайки четири знака след десетичната запетая. По технически причини балансът на Вашата сметка може да се изобразява само с до два знака след десетичната запетая, което от време-навреме може да доведе до несъответствия, когато

стойността с четири цифри след десетичната запетая се закръгля до стойност с две цифри след десетичната запетая.

28.4 Приемане и потвърждение на Условията

28.4.1

Залозите трябва да са извършени чрез Услугите за спортни залагания.

28.4.2

Залогът се счита за валиден след потвърждение за приемането му от Нашите отдалечени сървъри. Залогът е потвърден, когато се появи в сметката на потребителя в раздел "Моите залози". Когато залогът е поставен и приет, съответната сума се приспада от Вашата сметка. След като бъдат приети, залозите вече не могат да бъдат отменени или изменени по някакъв начин.

28.4.3

Когато поставяте залог, Вие потвърждавате, че не знаете предварително резултата на съответното събитие, на което залагате ('Събитие'). Ако по време на периода на приемане на залози, се появи информация, чрез която резултатът на дадено събитие може да се определи, Ние си запазваме правото да променим крайния срок за приемане на залози или да анулираме поставените залози.

28.4.4

Ние си запазваме правото да анулираме всеки залог, включително, но не само, залог, приет по невнимание, ако Вашата сметка не разполага с достатъчно средства за покриване сумата на залога, поставен преди провеждане на събитието. В съответствие с изложеното по-горе, ако балансът на Вашата сметка покрива частично сумата на залога, Ние си запазваме правото да приемем Вашия залог на стойност равна на салдото по сметката Ви. Ние също така си запазваме правото да предприемем всички необходими мерки, за да Ви предпазим от по-нататъшни загуби, ако сте загубили 5000 EUR (или еквивалент на тази сума в друга валута) или повече в период от четири седмици.

28.4.5

Всички залози трябва да бъдат поставени и приети преди началото на съответното Събитие. Всеки залог, поставен или приет след началото на Събитието, ще бъде анулиран, освен ако в предложението за залагането не е изрично посочено, че залогът е достъпен след началото на Събитието (т.е. залагания на живо, краен победител).

28.4.6

В случай на залагания на живо, ако забавяне на телевизионното излъчване или на прехвърлянето на данни доведе до поставяне на залог при неправилна цена, след което избраният участник/отбор постигне значително предимство, Ние си запазваме правото да анулираме залога, печалбата или загубата.

28.4.7

Ако дадено Събитие е отменено или признато за невалидно, съответният избор се пресмята с неутрален десетичен коефициент единица (1.00). В случай на единичен залог сумата на залога се връща. В случай на комбинирани залози, при които отмененото събитие фигурира заедно с

други валидни събития с печеливша прогноза, комбинираният залог се счита за спечелен, но общите коефициенти се коригират по съответния начин.

28.4.8

Комбинирани залози не се приемат, ако резултатът на една част от залога влияе на резултата на друга.

28.4.9

Ние си запазваме правото да откажем изцяло или частично залог, а всички двусмислени залози ще бъдат анулирани.

28.4.10

Ние си запазваме правото да прекратяваме, променяме, отменяме и/или добавяме Услуги за спортни залагания по Наше собствено усмотрение с незабавен ефект, уведомявайки Ви за това по електронната поща. До степента, позволена от закона, ние не носим отговорност за такива действия.

28.5 Промени на валутата на сметката

За избягване на съмнение следва да се отбележи, че в случай, че сте променили валутата на Вашата сметка по време на срока на действие на залога, всички печалби ще бъдат конвертирани в новата валута на Вашата сметка според валутните курсове в момента на изплащането.

28.6 Early Payout (Ранно изплащане)

‘Early Payout’ можем да предлагаме само за залагания на живо. Вие имате възможност да приемете оценяването на поставените от Вас залози, преди да е определен резултатът от залога. Сумата на ранното изплащане ‘Early Payout’ се изчислява въз основа на актуалната ситуация в мача и може да се променя в зависимост от това кога сте избрали ранно изплащане (‘Early Payout’). Ако за даден залог се предлага ранно изплащане (‘Early Payout’), съответният символ ще бъде показан в раздел ‘Моите залози’ в талона за залагания.

Функцията за ранно изплащане ‘Early Payout’ е достъпна само за единични залози. За комбинирани и системни залози не се предлага опция за ранно изплащане ‘Early Payout’. ‘Early Payout’ не се взима предвид по отношение условията за залагане, ако за поставяне на залога са били използвани бонуси.

Ако даден залог е замразен или затворен, или ако стойността на ранното изплащане (‘Early Payout’) се е променила по време на мача, ранното изплащане може да бъде отхвърлено.

Ако ранно изплащане (‘Early Payout’) е било прието от Нас, когато резултатът от съответния залог вече е бил определен, Ние си запазваме правото да анулираме ‘Early Payout’. Освен това Ние си запазваме правото да анулираме и изискаме обратно сумата на ранното изплащане ‘Early Payout’, ако смятаме, че сте злоупотребили с функцията ‘Early Payout’.

29. ИГРАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Следните условия се прилагат само за Вашето ползване на Игралните съоръжения. Моля, имайте предвид, че в случай на несъответствие между настоящия раздел 29 и останалите раздели в настоящите Условия, останалите раздели в тези Условия имат предимство.

29.2 Игри с игрални пари и игри с истински пари

Регистрирайки се за Игралните съоръжения, Вие ще имате достъп (чрез описания по-долу софтуер) както до игри и турнири с 'игрални пари' (съответно 'Игри с игрални пари' или 'Безплатни игри'), така и до игри и турнири с 'истински пари' (съответно 'Игри с истински пари' или 'Игри за истински пари') чрез Игралните съоръжения. За да участвате в игрите с игрални пари, не се изисква да извършвате покупка, с изключение на разходите, които могат да възникнат при получаването на достъп до Услугите за игри и които се начисляват от Вашия доставчик на интернет услуги или телекомуникационни услуги, а в игрите с игрални пари можете да участвате без да извършвате залагания с истински пари. Ние си запазваме правото временно да прекратяваме, променяме, отменяме и/или добавяме Игрални съоръжения по свое усмотрение с незабавен ефект, уведомявайки Ви за това по електронната поща. До степента, позволена от закона, ние не носим отговорност за такива действия.

29.3 Правила и процедури на Услугите за игри

Вие трябва да ползвате Игралните съоръжения в съответствие с общоприетите правила за игра, посочени в раздел Правила на играта и процедурите, свързани с Игралните съоръжения, които използвате, изрично посочени в раздел Games на онлайн сайта bwin.com, включително (но без да се ограничава до) раздел "Промоции", раздел "Турнири", раздел "Инструкции за играта и правила", "Как се играе", "Залози на маса", "Турнири", "Правила на турнирите", раздела "Покер етикет" и останалите страници, които се отнасят конкретно до и регулират съответното събитие, игра или турнир. ('Правила').

29.4 Политика за предотвратяване на измами

Ние се стремим да предотвратяваме използването на нечестни практики в Игралните съоръжения, включително (но не само) тайни споразумения между играчите, автоматични играчи (ботове), умишлена загуба в полза на определен играч, използване на скриптов език и други форми на неуместно поведение, даващи на играчите нелоялно предимство (Политика за нечестно предимство) пред други играчи в сайта. Ние също така се ангажираме да разкриваме и предотвратяване използване на софтуерни програми, предназначени за игра на Нашите Платформи с помощта на изкуствен интелект, включително (но не само) софтуери за определяне профили на играчите, софтуери за измами или други програми, за които смятаме, че Ви дават нечестно предимство спрямо други играчи, които не използват такива програми или системи ('AI Software'). Вие приемате, че Ние ще предприемем всички мерки за разкриване и предотвратяване използването на такива програми и методи с използване на AI Software (включително, но не само, четене на списъка на работещите на компютъра на играча програми) и Вие се съгласявате да не използвате AI Software и/или други подобни програми. В случай че заподозрем, че даден играч е ангажиран с някоя от практиките, посочени в настоящата Клауза

29.4 или други практики, за които смятаме, че са нелоялни или измамни, си запазваме правото по Наше лично усмотрение да блокираме неговата сметка и да задържим за постоянно наличните средства по тези сметки. Никой играч няма да има правото да изисква от Нас да предприемем други стъпки срещу играчи, заподозрени за участие в тайно споразумение, измама, използване на скриптов език или друга форма на нелоялно или измамно поведение. Ако играч е измамен от друг играч при използването на Съоръженията, Ние ще възстановим сумите, изгубени от играча в резултат на измамата, само в случай че успеем да локализираме измамната сметка и достъп до въпросните средства. Ако бъде засегнат повече от един играч от измамната сметка и успеем да я открием, останалите средства по нея ще бъдат разпределени пропорционално, в съответствие със загубата на всеки от засегнатите играчи.

29.4.2. Тайно споразумение и измама

Тайно споразумение е налице, когато двама или повече играчи правят опити да получат нелоялно предимство, като си споделят информация за техните карти или друга информация. Всеки играч, който според нашата разумна преценка влезе в споразумение или се опита да влезе в споразумение с друг играч, докато използва Съоръженията, може да получи забрана за постоянно да използва Съоръженията или софтуера, неговата сметка може да бъде прекратена незабавно, а Ние ще имаме право да задържим всички пари по сметката на този играч. Ако заподозрете, че даден играч влиза в тайно споразумение или по друг начин извършва измама, моля, свържете се с Нас.

29.4.3. Автоматични играчи (ботове)

Използването на изкуствен интелект, който играе без човешка намеса или намалява изискването за човешка игра, включително, но без ограничение до „роботи“, е строго забранено по отношение на Нашите съоръжения. Всички действия, предприети от даден играч във връзка със Съоръженията, трябва да се извършват лично от играчите посредством потребителския интерфейс, достъпен чрез употребата на Съоръженията. Ако заподозрете, че някой от играчите използва какъвто и да е вид изкуствен интелект, моля, свържете се с Нас.

29.4.4. Умишлена загуба в полза на определен играч

Умишлена загуба в полза на определен играч е налице, когато даден играч умишлено губи ръка, за да може целенасочено да прехвърли своите чипове на друг играч. Всеки играч, когото основателно заподозрем в участие или опит за участие в такава измама с друг играч, докато използва Съоръженията, може да получи постоянна забрана за използване на Съоръженията и неговата сметка може незабавно да бъде прекратена. Ако заподозрете, че играч извършва умишлена загуба в полза на друг играч, моля, свържете се с Нас.

29.5 Софтуер

Вие можете да инсталирате и използвате софуера, който Ви предоставяме на Платформите за Услуги за игри ('Софтуер') на твърд диск или друго устройство за съхранение и да правите резервни копия на софтуера, при условие, че те са само за Ваша лична употреба за ползване на Игралните съоръжения съгласно настоящите Споразумения, а също така, че тази инсталация и употреба се извършва чрез компютър или друго устройство, за което Вие се явявате основен потребител. Структурата, организацията и кодът на софтуера са ценни търговски тайни на Групата и/или на нейните асоциирани компании и/или лицензодатели. Вие не получавате никакви права за Софтуера, с изключение правото да го ползвате съгласно настоящите Споразумения. Освен ако изрично не е разрешено от закона, строго Ви се забранява да променяте, адаптирате, превеждате, възпроизвеждате, декомпилирате, разглобявате или по друг начин да се опитвате да откриете изходния код на Софтуера или на която и да е негова част или да създавате, публикувате или разпространявате производни продукти от Софтуера. Вие се съгласявате, че Софтуерът няма да бъде изпращан, преместван или експортиран в държава или използван по какъвто и да е начин, забранен от приложимото право, ограничения или разпоредби.

29.6 Обща платформа за игри, маси и база данни

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да управляваме и използваме платформа или система за съвместно ползване за маси, сървъри и база данни ('Обща платформа за игри/маси'), позволяваща на потребителите на Игралните съоръжения да играят с играчи,

включващи се в игрите, масите или турнирите от други уебсайтове и марки, работещи на същата Обща платформа за игри/маси. Ако се използва Обща платформа за игри/маси, Вие се съгласявате, че можете да бъдете обединени в тези общи игри/маси по Наше усмотрение и че ако нарушите Условията на даден сайт или марка, работещи на Обща платформа за игри/маси, Ние имаме право да Ви блокираме частично или напълно от цялата система, така че да не можете да играете чрез който и да е сайт или марка, използващ или намиращ се на Обща платформа за игри/маси. Без ограничения на рестрикцията за притежаване на няколко сметки при Нас (вж. Раздел 4), Ние можем да изискаме да имате само една сметка на Общата платформа за игри/маси, ако същата се използва.

29.7 Финансиране на сметките с игрални и истински пари

Средствата с название 'Игрални пари' нямат реална стойност и се съхраняват отделно от 'истинските пари'. Те не могат да се прехвърлят в сметката с 'истински пари' или да се изплащат в каквато и да е валута. Ние не обещаваме да записваме точно броя на притежаваните от Вас чипове игрални пари и Вашите игрални пари могат да се загубят по всяко време. Освен това Ние си запазваме правото да определим максимален лимит на чиповете за сметки с игрални пари.

29.8 Уреждане на спорове по време на игра

Вие напълно приемате и се съгласявате, че софтуер за генериране на случайни числа ('генератор на случайни числа') ще се използва за разбъркването и раздаването картите и други произволни събития, необходими в Игралните съоръжения. Ако има несъответствие между резултатите, показани на софтуера (както е инсталиран и работи на Вашия хардуер) и Нашия сървър, окончателният резултат се определя от показаните на Нашия сървър резултати. Освен това Вие разбирате и се съгласявате, че (без да се засягат други Ваши права и обезщетения) Нашите записи се явяват последна инстанция при определяне условията на Вашето ползване на Игралните съоръжения, произтичащите от това дейности и обстоятелствата, при които е настъпила подобна дейност.

29.9 Игра с истински пари и валута в турнирите

Ако в дадена игра с истински пари или в турнир можете да участвате само с валута, която е различна от Валутата на Вашата сметка, в някои случаи може да Ви се предостави възможността да участвате с бай-ин във валутата на съответната игра/турнир. Такъв "бай-ин" (заедно с всички печалби) ще подлежи на условията и Валутните курсове, предлагани от Нас в дадения момент. Във всички други случаи Ви се разрешава да поставяте залози само във Валутата на Вашата сметка.

МОЛЯ, РАЗПЕЧАТАЙТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ И ГИ СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. ОСВЕН ТОВА ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА РАЗПЕЧАТАТЕ И ЗАПАЗИТЕ ВСИЧКИ КВИТАНЦИИ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ТРАНСАКЦИИ И ПРАВИЛА НА ИГРИТЕ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ ОТ ВАС ДЕЙНОСТИ.

30. ЧЛЕНСТВО В НАШАТА VIP ПРОГРАМА

Ние може да предлагаме, прекратяваме, отменяме и/или променяме условията за участие в Нашата VIP програма по всяко време, уведомявайки Ви за това по електронната поща. За избягване на съмнения следва да се отбележи, че членството в Нашата VIP програма се

осъществява по Наше собствено усмотрение и Вашият статус като член на Нашата VIP програма може да бъде променен от Нас по всяко време.

МОЛЯ, ПРИНТИРАЙТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА. ОСВЕН ТОВА ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ПРИНТИРАТЕ И ПАЗИТЕ ВСИЧКИ КВИТАНЦИИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВАШИТЕ ДЕЙНОСТИ.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с Нашия отдел за обслужване на клиенти, който е на Ваше разположение по всяко време не денонощието.