ОБЩИ УСЛОВИЯ (ПОСЛЕДНА РЕДАКЦИЯ 04.11.2016)

ВАЖНО: ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, А СЛЕД ТОВА ГИ ПРИНТИРАЙТЕ И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗАЕДНО С ВСИЧКИ ИМЕЙЛИ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ, SMS СЪОБЩЕНИЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ, ДАННИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ, ПРАВИЛА НА ИГРИ И МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ, СВЪРЗАНИ С ПОЛЗВАНИТЕ ОТ ВАС ПЛАТФОРМИ И/ИЛИ УСЛУГИ. НИЕ НЯМА ДА ПАЗИМ ВАШИЯ ДОГОВОР С НАС, ТАКА ЧЕ ВИ МОЛИМ ДА ГО РАЗПЕЧАТАТЕ ЗА ВАШИТЕ АРХИВИ. НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА (КАКТО Е ПОСОЧЕНО ПО-ДОЛУ).

С клик върху 'Приемам' или 'Съгласявам се' и/или използвайки Услугите (както този термин е дефиниран по-нататък), Вие се съгласявате да изпълнявате задълженията си по настоящия договор. След като Вие (както този термин е дефиниран по-нататък) кликнете върху 'Приемам' или 'Съгласявам се', или използвате Услугите, (a) Вие, крайният потребител ('Вие'), сключвате правно обвързващо споразумение в съответствие с настоящите Общи условия за ползване с (b) компанията ЕлектраУъркс Лимитид, Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar, регистрирана в Гибралтар под фирмен номер 94014. Компанията ЕлектраУъркс Лимитид се определя в зависимост от контекста като 'Ние', 'Нас' или 'Наш'.

ЕлектраУъркс Лимитид е лицензирана от правителството на Гибралтар и се регулира от Гибралтарската комисия по хазарта съгласно Закона за хазарта (Gambling Act 2005) с цел организиране на онлайн казино игри и онлайн залагания с фиксирани коефициенти. Компанията ЕлектраУъркс Лимитид е също така лицензирана и регулирана от Британската комисия по хазарта съгласно Закона за хазарта (Лицензиране и реклама) от 2014 г. Ако в момента на получаване на нашите услуги Вие се намирате извън Англия, Уелс или Шотландия, Нашата дейност се контролира от Гибралтарската комисия по хазарта. Ако в момента на получаване на Нашите услуги се намирате в Англия, Уелс или Шотландия ("Британски играч"), Нашата дейност се контролира от Британската комисия по хазарта.

Ние предлагаме услуги на уебсайтовете bwin.com (обобщено 'bwin платформи') и други наши онлайн или мобилни платформи (всеки отделен сайт се явява 'платформа'), чрез които Вие осъществявате достъп до Нашите услуги за игри и залагания, включително (но без да се ограничава до) Услугите за спортни залагания и Услугите за игрите (както са определени по-нататък в текста), използвайки Вашата сметка ('Услуги').
В случай че имате оплаквания, претенции или разногласия по отношение на резултати, свързани с Услугите или друга Наша дейност, трябва първо да се свържете с нас съгласно раздел 22 по-долу.

Настоящите Общи условия за ползване заедно с Политиката за поверителност, Правилата за предоставяне на услуги за спортни залагания, Условията за излъчвания на спортни събития, раздел "Турнири", разделите "Как се играе/Начало на играта" и "Правила на играта", раздел Често задавани въпроси, всички допълнителни правила на игрите, раздел Политика при прекъсване на връзката и отмяна на играта, Условията за ползване на програмата b'friends, Стандартни условия за участие в промоции, Условия за превеждане на средства между сметки, Условия за получаване на бонуси и комисиони, Политика за ползване съдържание на трети лица, Програма за лоялни клиенти и всички други допълнителни правила и условия, публикувани на Платформите и съобщени Ви чрез имейл, които се отнасят конкретно до и регулират събития, игри, софтуери, промоции или турнири, представляват правно обвързващо споразумение между Вас и Нас ('Споразумение'). При получаване на имейл със съобщение относно промени в правилата или условията на Споразумението Вие имате възможност да спрете да играете и/или да прекратите действието на своята сметка съгласно Раздел 18. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно всички тези документи, тъй като всеки от тях се явява съставна част на правно обвързващото споразумение между Вас и Нас.

АКО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ПРЕВЕДЕНО НА ДРУГ ЕЗИК, В СЛУЧАЙ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕВОДА И ДОКУМЕНТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ПРИОРИТЕТ ИМА ВЕРСИЯТА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК.

Моля, имайте предвид, че настоящите Общи условия за ползване са с предимство в случай на несъответствие между тези Общи условия за ползване и които да е други правила на игри или други документи, отнасящи се до настоящите Общи условия за ползване.

С клик върху бутон 'Приемам' или 'Съгласявам се' и приемайки настоящите Общи условия за ползване, Вие също така признавате и приемате настоящото споразумение. Достъпът до Нашите Услуги и използването им се регулират от настоящото Споразумение. Ако имате въпроси относно това Споразумение, Ви препоръчваме да потърсите независим правен съвет.

Услугите и интерактивните функции (включително някои игри) може да се различават в зависимост от Платформата, която използвате за достъп до тях. Например подаръчни сертификати и вътрешни преводи по сметката не са достъпни на платформата Facebook.

Моля, обърнете внимание и на Нашата Политика за поверителност, в която са описани принципите на използване и защита на Вашите лични данни. Приемайки настоящите Общи условия за ползване, Вие също така признавате и приемате Политиката за поверителност.

УСЛУГИ ЗА СПОРТНИ ЗАЛАГАНИЯ

Услугите за спортни залагания са услугите, предоставяни от Нас чрез следните платформи: bwin.com и всички други платформи за спортни залагания, които предлагаме в дадения момент (обобщено 'Услуги за спортни залагания').
Ако използвате или възнамерявате да използвате Услугите за спортни залагания, е необходимо да следвате условията в Раздел 28 на настоящите Общи условия за ползване, който се отнася конкретно до Услугите за спортни залагания.

УСЛУГИ ЗА ИГРИ

Услугите за игри са услугите, предоставяни от Нас чрез следните платформи: bwin.com  и всички други платформи за игри, които предлагаме в дадения момент (обобщено 'Услуги за игри').
Ако използвате или възнамерявате да използвате Услугите за игри, е необходимо да следвате условията в Раздел 29 на настоящите Общи условия за ползване, който се отнася конкретно до Услугите за игри.

1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Потвърждавайки, че сте прочели настоящото Споразумение при регистрацията си и/или като кликнете върху бутон 'Приемам' или 'Съгласявам се' при инсталирането на софтуер, отнасящ се до Услугите, предоставяни чрез платформите или при регистрацията на Вашата сметка, Вие се съгласявате да се съобразявате с настоящото Споразумение, и приемате, че неспазването на Условията в това Споразумение може да доведе до дисквалификация, закриване на Вашата сметка (в съответствие с определението в Раздел 3 по-долу), конфискуване на средства и/или съдебен процес срещу Вас, в зависимост от случая и както е конкретизирано по-нататък в настоящото Споразумение. Вие се съгласявате, че ако приемете това Споразумение, Ние веднага ще Ви предоставим Услугите за ползване. В резултат на това, ако Вие приемете настоящото Споразумение, когато се регистрирате за Нашите Услуги, Вие не може да отмените впоследствие регистрацията си, въпреки че можете да затворите Вашата сметка съгласно Раздел 18 по-долу.

2. ЗАКОННОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

2.1

Вие може да използвате Услугите, само ако имате навършени 18 години (или сте достигнали пълнолетие според законодателството на Вашата държава) и използването на тези Услуги е законно съгласно действащото във Вашата държава законодателство. Вие потвърждавате, че не използвате Нашите Услуги от САЩ, Полша или германските федерални провинции Саксония, Баден Вюртемберг или Хесен или от друга територия, на която участието в онлайн игри и залагания е забранено по време на поставяне на залог или участие в игра. Освен това Вие потвърждавате, че не участвате в каквито и да е лотарийни игри от Португалия. Ние си запазваме правото да изискаме от Вас доказателство за Вашата възраст и Вашата сметка може да бъде блокирана, докато не ни предоставите задоволително доказателство за удостоверяване на възрастта. Вие разбирате и се съгласявате с това, че Ние не можем да Ви предоставяме юридически консултации или гаранции и че Вие поемате пълната отговорност за съблюдаване на всички норми на действащото във Вашата държава законодателство и че имате пълно законово право да използвате настоящите Услуги. Вие приемате, че участието на непълнолетни лица в хазартни игри не е разрешено и ние можем да докладваме всякакви такива опити на Гибралтарската комисия по хазарта (ако в момента на получаване на Услугите не се явявате Британски играч) или на Британската комисия по хазарта (ако в момента на получаване на Услугите се явявате Британски играч), която може да ги препрати към съответните местни прокурорски органи. Освен посоченото по-горе достъпът до Нашите Услуги може да бъде ограничен за определени територии. Всяко използване на Услугите се осъществява по Ваше собствено желание, по Ваша преценка и на Ваш риск. Използвайки Услугите, Вие потвърждавате, че не смятате настоящите Услуги за обидни, предизвикващи възражения, нечестни или нецензурни по какъвто и да е начин.

2.2

Ако не успееем да верифицираме Вашата идентичност е рамките на 72 часа от момента на подаване заявка за отваряне на сметка и депозиране на средства, Ние си запазваме правото да отменим извършените от Вас по време на този период транзакции, както и да замразим Вашата сметка. Ако не сме в състояние да верифицираме Вашата самоличност по удовлетворителен начин в рамките на разумен период от време, определен от Нас по Наше собствено усмотрение, Ние си запазваме правото да затворим Вашата сметка и да удържим целия баланс по сметката Ви, докато процедурата по верификацията не бъде изпълнена по удовлетворителен начин.

2.3

Ако в резултат на проведена проверка на възрастта установим, че не сте достигнали пълнолетие, Ние си запазваме правото да отменим всички извършени в периода до навършване на пълнолетие транзакции, а също така да затворим Вашата сметка и да информираме Гибралтарската комисия по хазарта или Британската комисия по хазарта в зависимост от местонахождението Ви в момента на получаване на Услугите.

3. СМЕТКА/РЕГИСТРАЦИЯ

3.1

За да използвате Услугите, е необходимо първо да регистрирате сметка при Нас. Вие можете да получите достъп до всички Наши Услуги от Вашата сметка (както е определено по-долу).

3.2

Вие можете да отворите сметка при Нас, като си изберете уникално потребителско име и парола и въведете необходимата информация в Нашия формуляр за регистрация, например (но без да се ограничава до) име и фамилия, пощенски адрес, адрес на електронната поща, пол, дата на раждане и телефонен номер ('Сметка'). Вие гарантирате, че предоставените по време на регистрацията (или след това) данни са точни и актуални. Вие можете да промените някои (но не всички) от въведените по време на регистрацията данни чрез редактиране настройките на Вашата сметка или ако се свържете с Нас. За допълнителна информация моля, вж. Нашата Политика за поверителност. За допълнителна информация можете и да се свържете с Нас.

3.3

Също така понякога от Вас можем да изискаме да изберете предпочитана валута за Вашата сметка от достъпните в момента валути ('Валута на сметката'). Моля, имайте предвид, че след като вече сте избрали валута, Вие няма да можете да промените валутата на Вашата сметка повече от един път без Наше одобрение (което може да бъде отказано или забавено по Наше усмотрение). Ако искате да промените валутата на сметката повече от един път, моля, свържете се с Нас. Промените във валутата на сметката се осъществяват съгласно условията и според Валутните Курсове, които предлагаме по време на конвертирането. За допълнителна информация моля, вж. Често задавани въпроси.

3.4

За откриването на сметка не се плаща такса. Ние не сме банка и средствата не са застраховани от правителствена агенция. Всички плащания в и от Вашата сметка се осъществяват във валутите, достъпни за Услугите в дадения момент и не носят лихви. Вие гарантирате, че всички плащания във Вашата сметка постъпват от източник на плащане, за който Вие се явявате притежател на сметката. Ако извършвате депозит в или теглене от Вашата сметка във валута, различна от Валутата на Вашата Сметка, внасянето на депозита и/или тегленето на средствата се осъществява според Обменния курс, който предлагаме в момента на извършване на депозита/тегленето и може да бъде начислена малка комисиона за конвертиране. Ние сме задължени да уведомяваме Британските играчи, че нивото на защита на паричните им средства е описано в Декларацията за разкриване на информация. Моля, имайте предвид, че Британските играчи са задължени да потвърдят приемането на Декларацията за разкриване на информация. Докато не извършат това, няма да им позволим да използват средствата, внесени за хазартни игри, във всеки един от следните случаи: (i) ако Британски играч по-рано не е внасял средства в сметката си на Нашия сайт, при първия случай, когато този Британски играч депозира средства в своята сметка, (ii) ако Британски играч по-рано е внасял средства в сметката си на Нашия сайт, при следващия случай, когато този Британски играч депозира стредства в своята сметка, а така също и (iii) при всеки следващ депозит от Британски играч, който е първи от момента на внасяне на промяна в Нашата Декларация за разкриване на информация.

За допълнителна информация моля, вж. раздел Често задавани въпроси.

3.5

За да участвате в игри с истински пари или за да поставите залог, е необходимо да внесете 'истински' пари във Вашата сметка чрез някой от методите, които предлагаме в дадения момент. Тези средства ще бъдат внесени във Вашата сметка в момента на фактическото приемане на средствата от Нас и/или Нашите агенти. За плащанията във Вашата сметка могат да се прилагат минимални и максимални лимити в зависимост от Вашата история при Нас, метода на депозит и други фактори, определяни единствено по Наше усмотрение. За допълнителна информация относно актуалните методи на депозит/теглене и комисионите моля, вж. Често задавани въпроси относно плащанията. Ако е разрешено от Нас, Вие може да извършвате преводи на средства от Вашата сметка в сметката на друг играч само и изключително за целите на използване на Услугите; такива преводи се осъществяват в съответствие с Правилата за превод на средства между сметки (ако са приложими) и всички други приложими условия и ограничения за теглене на средства.

3.6

Вие можете да изискате теглене от Вашата сметка по всяко време, при условие, че всички извършени плащания са били получени. Ние си запазваме правото да изплащаме всяко изискано теглене частично или напълно чрез същия метод на плащане и в същата валута, в която е бил внесен депозитът.

3.7

За използване на определени Услуги може първо да е необходимо да изтеглите и инсталирате софтуер, предоставен на съответната Платформа.

3.8

Ние не можем да гарантираме постоянната достъпност на всяка отделна валута. В малко вероятен случай, ако се наложи да спрем да поддържаме конкретна валута, в резултат на което Валутата на Вашата Сметка стане недостъпна, Ние си запазваме правото да изискаме конвертиране на Валутата на Вашата Сметка в друга предпочитана от Вас достъпна валута според Обменния Курс, който предлагаме по време на конвертирането.

4. УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА САМОЛИЧНОСТТА И ЕДНА СМЕТКА

Името на Вашата сметка трябва да съвпада с Вашето истинско име, регистрирано в официалните документи и името, указано при регистрацията на Вашата сметка, трябва да съвпада с името на кредитната карта или на други платежни сметки, използвани за извършване на депозит или получаване на средства във Вашата сметка. За удостоверяване на Вашата самоличност Ние си запазваме правото да изискаме по всяко време доказателство за потвърждение на самоличността (включително, но не само, копия на валиден паспорт/лична карта и/или копие на използваната платежна карта) и потвърждение на адреса (включително, но не само, скорошна сметка за комунални услуги или банково извлечение). Ако не предоставите необходимите документи, Сметката Ви може да бъде блокирана или закрита, а също така можем да удържим баланса на Вашата сметка, докато не ни предоставите необходимите документи и процесът на верификация не бъде изпълнен по удовлетворителен начин. Вие не може да притежавате повече от една (1) Сметка във връзка с използването на Платформите. Ако имате повече от една (1) Сметка или Сметки, регистрирани на различни имена, Вие трябва да се свържете с Нас веднага, за да обединим всички Ваши сметки в една (1) сметка. Ние си запазваме правото да закрием Вашата сметка/Вашите сметки, ако отворите няколко сметки. Ако имаме основателни причини да смятаме, че сте отворили няколко сметки с намерението да измамите компанията, Ние си запазваме правото да отменим всички транзакции, свързани с дадения опит за измама. Ако сте забравили Вашето потребителско име или паролата, моля, свържете се с нас за възстановяването им.

5. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪТРУДНИЦИ НА ГРУПАТА, ПАРТНьОРИ, БУКМЕЙКЪРИ, СПОРТНИ УЧАСТНИЦИ ИЛИ ЗАБРАНЕНИ ЛИЦА

Ако сте (i) член на управителния съвет, директор, сътрудник, консултант или агент на компанията ЕлектраУъркс Лимитид или на някое от нейните преки или непреки дъщерни дружества ('Групата'); (ii) доставчик или продавач от Групата; (iii) (само във връзка с Услугите за спортни залагания) букмейкър или агент по залагания или лице, свързано по някакъв начин със създаването, организирането или провеждането на събитие, за което Ние приемаме залози (включително, но не само, спортисти, атлети, официални представители, членове на спортни клубове и/или лиги), на Вас Ви е забранено да регистрирате Сметка при Нас или да използвате директно или индиректно нашите Услуги ('Неоторизирано лице') освен във връзка със служебните Ви задължения като сътрудник на Групата. По същия начин роднини на Лицата, лишени от право на ползване на услугите (Неоторизирани лица), също нямат право да се регистрират в Нашата система или да използват директно или индиректно Нашите услуги. В този контекст терминът 'роднини' включва (но не се ограничава до) съпруг/съпруга, партньор, родители, деца, братя или сестри. Освен това на Участници (съгласно определението по-долу), свързани пряко или косвено с дейности на (Английската) футболна асоциация (с изключение на Участници, считащи се за такива въз основа на своето участие в Клуб под 4-тия етап в системата на Националната лига, а така също и всяко длъжностно лице на футболна среща, съдия, съдийски инструктури и инспектори, работещи на Етап 4 или по-долу), се забранява да ползват Нашите Услуги за спортни залагания с цел залагания, пряко или чрез посредник, на каквито и да е събития, свързани с футбол, навсякъде по света, включително (но без да се ограничава до) трансфери на играчи, назначаване на мениджъри, избор на отбори и дисциплинарни въпроси. В рамките на настоящия раздел терминът „Участник“ има същото значение, което е посочено в Правилата на футболната асоциация и означава всички членуващи организации, упълномощени представители, състезания, клубове, представители на клубове, лицензирани агенти, играчи, длъжностни лица, членове на съдийската комисия, членове на управителния комитет или служители на афилирани клубове, а така също и всички лица, участващи отвреме-навреме в дейности, свързани пряко или косвено с (Английската) футболна асоциация.

6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

6.1

За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.2

Без да се засягат Вашите актуални и незавършени транзакции, свързани с Услугите, Ние си запазваме правото да прекратяваме, променяме, отменяме и/или да добавяме Услуги по свое собствено усмотрение (уведомявайки Ви за това по електронната поща) с незабавен ефект; до степента, позволена от закона, ние не носим отговорност за подобни дейности.

6.3

Ние забраняваме употребата на нечестни практики при използването на Услугите. По такъв начин Ние защитаваме Нашите потребители и гарантираме интегритета на Услугите. За допълнителна информация моля, прочетете Нашата Политика за Нечестно Предимство, която е част на настоящото Споразумение и Нашата Политика за защита от нечеста игра в раздел 29.4. Ако се установи, че даден клиент участва в каквато и да е форма на тайно споразумение в ущърб на трета страна или друга дейност, която определяме като нечестна игра, неговата сметка може да бъде закрита за постоянно, а балансът по сметката може да бъде конфискуван или удържан съгласно раздел 17 на настоящите Общи условия за ползване. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.4

Ние забраняване публикуването на забранено Съдържание на Трети лица (както този термин е дефиниран по-нататък) на Нашите Платформи. За допълнителна информация моля, прочетете Нашата Политика по отношение Съдържанието на Трети лица, включена в настоящото Споразумение. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.5

Ние си запазваме правото да блокираме Вашето използване на определени Услуги, Платформи или игри на Нашите Платформи за определен период от време. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.6

Нито едно от съобщенията или информацията, публикувани в Нашите Услуги, не представляват юридически или данъчни консултации и ние не носим отговорност за интерпретацията на даденото съдържание. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.7

При посочване на времето във връзка с Вашето ползване на Услугите Ние използваме часовата зона GMT +1, освен ако не е посочено нещо друго. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.8

Нашите Услуги са предназначени само за лична употреба. Използването на Нашите Услуги за комерсиални цели е забранено. За да гарантираме справедливост, ние можем да предприемаме всякакви мерки, които смятаме за необходими за създаване на справедлива и балансирана среда за игра.

6.9

Ние се отнасяме сериозно към въпроса за Отговорната игра (Responsible Gaming). Ако (i) сте имали психично разстройство, свързано с участие в хазартни игри или (ii) сте подложени на лечение заради психично разстройство, свързано с участие в хазартни игри, Вие нямате право да използвате Нашата Услуга. Ако чувствате, че сте загубили контрол или че може да загубите контрол над участието си в хазартни игри или разходите за хазартни игри, е необходимо незабавно да ни уведомите. Моля, запознайте се също и с функцията Отговорна игра, достъпна в раздел Изключване на услугата във Вашата сметка.

7. АВТОРСКО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Термините ЕлектраУъркс Лимитид, bwin.com и останалите марки, използвани от Групата, са търговски марки, марки на услуги и/или търговски наименования на Групата или на някое от нейните дъщерни дружества или асоциирани компании или на нейни лицензодатели. Освен това всички други материали, използвани от Групата, включително (но без да се ограничава до) софтуер, изображения, илюстрации, графики, снимки, анимация, видеозаписи, музика, аудиозаписи, текстове (и всички права на интелектуална собственост на тези и подобни материали) са собственост на Групата или на някое от нейните дъщерни дружества или асоциирани компании и/или на нейни лицензодатели и са защитени от закона за авторското право и/или интелектуалната собственост. Вие нямате никакви права върху дадените материали с авторско право или търговски марки или марки на услуги и не може да ги използвате без писмено разрешение от Групата.

8. ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

За да използвате Услугите, ще е необходимо да ни изпратите плащане и евентуално да приемете плащане от Нас. За обработката на такива финансови транзакции можем да използваме системи за електронно плащане и/или финансови институции на трета страна ('Доставчици на електронни услуги'). При необходимост Вие неотменимо ни упълномощавате да инструктираме такива Доставчици на електронни услуги по отношение на обработката на депозити по сметката и тегления от Вашата сметка и Вие неотменимо ни предоставяте право да даваме такива инструкции от Ваше име съгласно Вашите заявки, подадени чрез съответната функция на Нашите Платформи. Вие се съгласявате да бъдете обвързани с Общите условия за ползване на съоответния Доставчик на електронни услуги. В случай на несъответствие и разминаване между настоящото Споразумение и Общите условия за ползване на Доставчика на електронни услуги настоящото Споразумение е с предимство.

9. БОНУСИ

Отвреме-навреме може да Ви предлагаме безплатни или бонусни суми, които ще превеждаме във Вашата Сметка ('Бонус(и)'). Такива бонуси могат да се използват само във връзка с определени услуги, указани в условията на бонусното предложение. Приемането на Бонуса се осъществява съгласно допълнителни Условия, които могат да Ви бъдат изпратени за съответното бонусно предложение. При отсъствие на такива Условия приемането на бонуса се осъществява съгласно Стандартните условия за участие в промоции и ограниченията за усвояване на бонуса, съдържащи се в съответната оферта. Предложенията може да се използват само ВЕДНЪЖ, освен ако не е посочено нещо друго. Вие нямате право да теглите бонусни суми и не може да теглите парични средства, получени чрез Бонус от Вашата сметка, ако не сте изпълнили приложимите условия, включително, но не само, по отношение на всички изисквания или ограничения. По отношение на Услугите за спортни залагания освен всички допълнителни приложими условия Вие може да теглите средства от Вашата сметка, получени чрез Бонус, само след като сте заложили бонусната сума в 5-кратен размер и сумата на депозита (за който сте получили бонус) в 5-кратен размер при минимален десетичен коефициент 1.7.

10. ТЕГЛЕНИЯ

10.1

Балансът на Вашата сметка е сумата на истинските пари, внесена във Вашата сметка (от Вас или от Нас) плюс печалбите (включително и бонусите, за които не са били изпълнени приложимите условия за залагане) и/или минус загубите, произтичащи от използването на Нашите услуги, минус рейкове, входни такси или други такси (ако има такива), минус предварително изтеглени от Вас суми или конфискувани или отменени от Наша страна суми поради съмнение или доказателство за измама или поради депозити или други транзакции, отхвърлени или отменени от Вашата банка или съответна трета страна банка (независимо дали поради недостатъчно покритие на сметката, сторнирани средства и др.), всички такси за неактивна сметка (вж. Раздел 11 по-долу), а така също и всички суми, които могат да бъдат приспаднати или конфискувани съгласно условията в настоящото Споразумение ('Баланс на сметката').

10.2

Приемането на заявки за теглене подлежи на условието да сте извършили депозит с истински пари във Вашата сметка и да сте заложили достатъчна сума или да сте получили неограничен с условия бонус, или да имате натрупана печалба. При това са в сила всички ограничения според метода на депозит, ограниченията за усвояване на бонуса и/или проверки за сигурност (вж. Раздел 16 по-долу) и всички други разпоредби в обхвата на настоящото Споразумение. Сумите, които теглите, подлежат на транзакционни лимити и методи на теглене, за които ще бъдете уведомени преди теглене. За допълнителна инфомация относно актуалните опции за депозит и теглене, както и за съответните такси моля, посетете страницата Често задавани въпроси относно плащанията.

10.3

Вие приемате, че максималната сума, която може да изтеглите на месец, е двадесет хиляди щатски долара ($20 000) (или еквивалентната сума в EUR или GBP). Всички суми, които надвишават двадесет хиляди щатски долара ($20 000), ще се изплащат всеки следващ календарен месец, докато не бъде изплатена цялата заявена сума. Това условие се отнася и до печалбите от прогресивните джакпоти.

10.4

Ние можем да предоставим отчет за или да удържим сума от Вашата печалба, за да се съобразим с приложимото право. Вие носите отговорност за заплащане на всички данъци, дължими във връзка с получените печалби. Балансът на Вашата сметка не може да се прехвърля, заменя или използва за друга награда. Изплащането на средствата, които теглите, се осъществява чрез банков превод, кредитна карта и/или друг избран по Наше собствено усмотрение начин, въпреки че Ние ще се опитаме да се съобразим с Вашите предпочитания, посочени от Вас при регистрацията.

10.5

Плащанията се извършват във възможно най-кратки срокове (вътрешната обработка отнема до два работни дни), въпреки че не са изключени закъснения поради провеждани от нас проверки на безопасността (вж. Раздел 16 по-долу) или в случай че задържим някое изплащане съгласно условията в настоящото Споразумение.

10.6

Всички плащания, извършени чрез банков превод в EUR на територията на SEPA (Единно европейско платежно пространство), ще се обработват съгласно критериите на SEPA. Това означава, че както наредителят, така и получателят на плащането ще трябва да заплатят стандартна вътрешна комисиона за транзакцията на съответните банки, дори и ако преводът се осъществява между две различни държави на територията на SEPA.

11. ТАКСИ ЗА НЕАКТИВНА СМЕТКА И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА

11.1

Ако в период от 365 последователни дни не влезете във Вашата сметка, използвайки Вашето потребителско име и паролата и (i) не поставите паричен залог чрез Услугите или (ii) не участвате в турнир с плащане на входна такса чрез Услугите за организиране на игри или (iii) не играете ръка с рейк чрез Услугите за организиране на игри, или (iv) не извършите необходимия депозит, след изтичането на тези 365 дни ('Гратисен период') Вашата сметка (и всяка свързана сметка при даден Доставчик на електронни услуги) ще се счита за 'Неактивна'.

11.2

След като сметката Ви бъде призната за неактивна, ние имаме право да начисляваме административна такса ('Такса за неактивна сметка). Сумата за таксата за неактивна сметка може да бъде приспадната от баланса на Вашата сметка в деня след края на Гратисния период и след това на всеки тридесет (30) дни съгласно Графика на таксите за неактивна сметка. Ние също така ще премахнем всички неизползвани турнирни пари за билети за фрийрол турнири от Вашата сметка, включително, но не само, в случаите, когато турнирът, за който се отнася фрийролът, вече не е валиден. Ако сметката Ви е неактивна в продължение на осемнадесет календарни месеца, с цел защита на Вашите пари Ние можем да удържим всички останали средства в сметката Ви и да закрием Вашата сметка. Вие можете да се свържете с нас и да изискате удържаната сума по всяко време.
Ние ще спрем да удържаме Такса за Неактивна Сметка от Баланса на Вашата сметка, ако сметката Ви бъде отново активирана чрез участие в турнир или извършване на паричен залог, игра на ръка с рейк или внасяне на депозит. Тези действия могат да доведат и до деактивиране на Изключване на услугата (както е описано по-долу).

12. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТА СТРАНА

12.1

Обидни и оскърбителни изказвания не се допускат в нашите форуми, на Платформите или в комуникацията с персонала на Групата. В допълнение към това Вие нямате право да помествате неверни и/или злонамерени и/или клеветнически коментари във връзка с дейността на Групата в които и да е медии или форуми.

12.2

Съгласно условията на Нашата Политика за ползване съдържание на трети лица Ние можем да отхвърлим или изтрием текстове, файлове, изображения, снимки, видеозаписи, аудиозаписи или други материали ('Съдържание на трети лица'), които публикувате на Платформите и за които смятаме, че нарушават условията на настоящото Споразумение.

12.3

Всяко нарушение на тази политика може да доведе до премахване съдържанието на трети лица, забрана да използвате Услугите и/или други подобни мерки, които основателно може да изискаме, за да гарантираме съблюдаването на тази Политика.

13. РАЗКРИВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА

Потребителското име и паролата, избрани от Вас по време на регистрацията, не трябва да бъдат разкривани на трети лица. Вие носите пълната отговорност за защитата на Вашето потребителско име и парола.

Вие се съгласявате да пазите в тайна Вашето потребителско име и паролата и да не допускате използването им от трети лица. Всеки потребител, който влезе в системата, въвеждайки правилно потребителско име и парола, се счита от Нас за законен притежател на сметката и всички транзакции, осъществени чрез указване на правилно потребителско име и парола, се считат за валидни. Ние в никакъв случай не носим отговорност за загуби, понесени от Вас в резултат на неоторизирано използване на или злоупотреба с Вашите данни за достъп. Ние не сме задължени да съхраняваме потребителски имена или пароли. В случай на загубено потребителско име, парола или други данни за достъп до сметката, моля, свържете се с Нас за тяхното възстановяване. Ако сте се регистрирали неправилно, ако сте забравили или загубили потребителското си име, паролата или други данни за достъп до сметката по своя вина, а не в резултат на Наша грешка, Ние не носим отговорност за това до степента, позволена от закона.

14. ИЗМАМНИ ДЕЙНОСТИ, ЗАБРАНЕНИ ТРАНЗАКЦИИ И НЕУСПЕШНИ ДЕПОЗИТИ

Ние не проявяваме никаква толерантност към некоректна игра и измами. Ако по Наше усмотрение преценим, че мамите или се опитвате да измамите по някакъв начин Нас и/или Групата или друг потребител на Нашите услуги, включително, но не само, чрез манипулация на игри или измама при плащането, манипулация на мултивалутни средства, залагане на всички възможни резултати на мач или събитие или ако Ви подозираме в мошеничество при извършване на плащането, включително използване на откраднати кредитни карти или друга измамническа дейност (включително, но не само, сторниране на плащане или други върнати плащания) или забранена транзакция (включително, но не само, пране на пари) или ако Вашите депозити са били отклонени от Вашата банка по каквато и да е причина, Ние си запазваме правото да блокираме и/или закрием Вашата сметка и да използваме всички съществуващи законови методи, за да компенсираме възникналите загуби, включително, но не само, (i) удържане на дължимата от Вас сума от Вашата сметка; и (ii) използване на външни фирми за събиране на дългове с цел възстановяване на дълга. Това може да се отрази неблагоприятно върху кредитния Ви рейтинг и ще изисква от Нас да предадем Вашите лични данни (включително Вашата самоличност) на съответните агенции, както и да докладваме всички криминални и съмнителни дейности пред съответните органи.

Ние си запазваме правото да анулираме или задържим частично или напълно печалба на лице или група лица и да анулираме или задържим точки на играча, събрани от дадено лице или група лица, ако с основание предполагаме, че въпросното лице или съответната група лица са действали съвместно с намерение да измамят или да навредят по някакъв начин на Нас и/или Групата, и/или Услугите, и/или Платформите.

В интерес на защита на личните данни, сигурността и предотвратяването на измами Ние не разрешаваме използването на комуникационни канали, предоставени като част от нашите Услугите и/или Платформи (включително, но не само, чат стаи на масата на дилъра) за предлагане и рекламиране на оферти, продукти и услуги (независимо от това дали те са Ваши или на трета страна). Изрично Ви е забранено да публикувате информация или да се свързвате с Нашите клиенти, за да предлагате или рекламирате оферти, продукти или услуги.

По отношение на Услугите за спортни залагания в случай че подозираме, че е имало манипулиране на резултат от мач, фалшифициране на цената или други манипулации, Ние си запазваме правото по наше собствено усмотрение (i) да преустановим предлагането на залагания на определено събитие или серия събития в някой от нашите пазари; и (ii) да забавим и/или откажем изплащане на печалби за въпросното събитие или серия събития в някой от нашите пазари, докато не бъде доказана безпристрастеността на въпросното събитие или серия събития от съответната спортна федерация.

В случай, че управителният съвет на съответната спортна федерация потвърди, че е била налице активна манипулация с резултата на събитието или серията събития, Ние си запазваме правото по Наше собствено усмотрение да отменим всички залози, поставени на тези събития или от страна на физическо лице, идентифицирано като притежаващо вътрешна информация за поставяне на залагания, или от всяко друго лице, което по Наше основателно мнение действа от негово име или е свързано по някакъв начин с такова лице.

15. ГРЕШКИ

Вие сте длъжни да ни уведомите незабавно, ако установите грешки във Вашата сметка или при изчисляването на поставените от Вас залози, както и при конвертиране на валутата. В случай че такава грешка или повреда в системата или грешка в играта (отклонение от нормалното функциониране на логиката на играта по каквато и да е причина) доведе до грешка в изчислението на коефициенти, печалби, такси, комисиони, рейк, бонуси или изплащания или до евентуални грешки при конвертиране на валутата ('Грешка'), Ние ще се постараем да върнем резултата за всички пряко засегнати от такава Грешка страни в състоянието преди възникване на грешката. Ние си запазваме правото да анулираме засегнатите от такава Грешка залози и да изтеглим от Вашата сметка сумата, свързана със съответните залози. Ако не разполагате с достатъчно средства в сметката си, ще изискаме от Вас да ни заплатите дължимата сума, отнасяща се до тези залози. Във всички случаи, в които Ние (по Наше усмотрение) установим, че грешката е използвана за спечелване на нечестно предимство, Ние си запазваме правото да сметнем такава дейност за предмет на Раздел 17 (Конфискация и закриване на сметка) на настоящите Общи условия за ползване.

16. ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТТА

С цел поддържане високо ниво на безопасност и интегритет на системата Ние си запазваме правото да провеждаме проверка на безопасността по всяко време, за да проверим Вашата самоличност, възраст, предоставени от Вас регистрационни данни и да потвърдим Вашето използване на Услугите, включително, но не само, съблюдаването на условията в настоящото Споразумение и политиката на Групата, а така също и финансовите Ви транзакции, осъществени чрез Услугите за потенциално нарушение на настоящото Споразумение и приложимото право (' Проверка на безопасността'). По такъв начин Вие разрешвате на Нас и на Нашите агенти да ползваме необходимата информация за Вас и да я разкриваме на трета страна, ако сметнем за необходимо да потвърдим информацията, която ни предоставяте или трябва да ни предоставите съгласно настоящото Споразумение, включително, но не само, изискване за кредитен отчет и/или друг вид верифициране на информацията с база данни на трети лица. Освен това, за да се улеснят тези проверки на безопасността, Вие се съгласявате да предоставяте всяка информация и документация, която Ние по собствена преценка може да изискаме.

17. КОНФИСКАЦИЯ И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКА

17.1

НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО СОБСТВЕНО УСМОТРЕНИЕ И ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШАТА СМЕТКА, ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ СМЕТКИ ПРИ ДОСТАВЧИЦИ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ (както този термин е дефиниран в т. 8), ВСИЧКИ СМЕТКИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ НА ДРУГИ САЙТОВЕ И/ИЛИ КАЗИНА И/ИЛИ УСЛУГИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ИЛИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ ГРУПАТА ИЛИ ОТ ИМЕТО НА ГРУПАТА, ИЛИ В СЛУЧАЙ ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ЗА ИГРИ И ЗАЛАГАНИЯ И ДРУГИ УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ОБЩА ПЛАТФОРМА ЗА ИГРА/МАСИ, ДА ПРЕКРАТИМ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ДА УДЪРЖИМ БАЛАНСА НА ВАШАТА СМЕТКА, ДА БЛОКИРАМЕ ВАШАТА СМЕТКА И ДА ПРИСПАДНЕМ ОТ СМЕТКАТА СУМАТА НА ВСИЧКИ ИЗПЛАЩАНИЯ, БОНУСИ И ПЕЧАЛБИ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО СА НАЛИЦЕ НАРУШЕНИЯ, АКО:

17.1.1

Вие сте извършили съществено нарушение на някое от условията в настоящото Споразаумение;

17.1.2

Разбрали сме, че сте използвали или сте се опитали да използвате Услугите с цел измама, нечестна игра (включително по отношение на сторнирани плащания) или незаконна или нечестна дейност (включително, но не само, манипулация на мултивалутни средства);

17.1.3

Разбрали сме, че сте играли на друг сайт за онлайн игри и залагания или услуги и че сте заподозрени в измама, нечестна игра (включително по отношение на сторнирани плащания) или незаконна или нечестна дейност;

17.1.4

Вие сте 'сторнирали' или отказали плащането или депозити, които сте внесли във Вашата сметка;

или

17.1.5

Вие сте изпаднали в несъстоятелност или срещу Вас е заведено друго подобно дело на което и да е място в света.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УСЛУГАТА

18.1

Вие имате право да блокирате някои или всички предлагани от Нас продукти (Покер, Казино, Спортни залагания), достъпни във Вашата сметка ("Изключване на услугата"). Ако активирате "Изключване на услугата", от сметката Ви ще бъде удържана такса за неактивност съгласно раздел 11.2 по-горе. Допълнителна информация ще намерите в раздел "Изключване на услугата" във Вашата сметка.

18.2

Ако искате да прекратите действието на Вашата сметка, е необходимо да активирате изключване на всички услуги за игри за неопределен период.

18.3

Без ограничения по отношение на раздел 17 Ние имаме право да прекратим настоящото Споразумение с предизвестие от седем (7) дни (или опит за такова), изпратено на Вашия имейл адрес, който сте посочили при регистрацията си. В случай на прекратяване на Споразумението от Наша страна Ние ще Ви уведомим за това чрез имейл и, освен ако прекратяването не е в съответствие с раздел 17, ще Ви върнем възможно най-скоро средствата от Вашата сметка. Ако споразумението се прекратява съгласно условията в раздел 17, изплащанията, бонусите и печалбите във Вашата сметка няма да бъдат възстановени и се смятат за конфискувани.

18.4

Прекратяването на настоящото Споразумение не влияе на непогасените залози ПРИ УСЛОВИЕ, че непогасените залози са валидни и не нарушават по никакъв начин условията на настоящото Споразумение.

18.5

Следните раздели на настоящите Общи условия за ползване остават задължителни и за двете страни след прекратяване на Споразумението: 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 и 25, а така също и всички останали раздели, които са необходими за тяхното тълкуване.

19. КОМПЕНСАЦИЯ

ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ САМО В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. ВИЕ ЩЕ НИ ВЪЗСТАНОВИТЕ В ПЪЛЕН РАЗМЕР ВСИЧКИ ЗАГУБИ ИЛИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБОСНОВАНИ СЪДЕБНИ ТАКСИ), КОИТО НИЕ (ИЛИ ЧЛЕН НА НАШАТА ГРУПА) СМЕ ПОНЕСЛИ И КОИТО СА ВЪЗНИКНАЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НАРУШЕНИЕ НА НАСТОЯЩИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ОТ ВАША СТРАНА.

20. САМОИЗКЛЮЧВАНЕ

20.1

Вие имате право да подадете заявка за временно блокиране на Вашата сметка, самоизключване или самоизключване за неопределен период, използвайки функцията Отговорна игра, достъпна във Вашата сметка, раздел "Изключване на услугата". Ако решите да се възползвате от инструментите за временно блокиране или самоизключване, от Вашата сметка няма да се удържи такса за неактивност, а балансът на сметката Ви (без бонусите) ще Ви бъде върнат в съответствие с условията на настоящото Споразумение.

20.2

Ако сте избрали да използвате инструмента за временно блокиране или самоизключване по отношение на някоя от Платформите, предоставяни от компания на Групата в даден момент, Вие потвърждавате и приемате, че не Ви е разрешено да отваряте или използвате Сметка, регистрирана в друга компания на Групата ('Допълнителна сметка на Групата') по време на избрания от Вас период.

20.3

В случай на нарушение от Ваша страна на условията в раздел 20.2, Ние и/или която и да е компания на Групата има право (но не и задължение) да блокира всички средства, които депозирате (или преди това сте депозирали) в допълнителна сметка на Групата.

20.4

За избягване на съмнения е необходимо да се отбележи, че в случай на нарушение от Ваша страна на раздел 20.2, нито Ние, нито която и да е компания от Групата не носи отговорност за възстановяване на средства, които сте използвали за залагания в Допълнителна сметка на Групата по време на избрания от Вас период.

21. ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

21.1

ВАШИЯТ ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМИТЕ, ИЗТЕГЛЯНЕТО НА СОФТУЕР, НЕОБХОДИМ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, Е ПО ВАШ ИЗБОР, ПО ВАША ПРЕЦЕНКА И НА ВАШ РИСК.

21.2

ДО СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА (i) НЕИЗПРАВНОСТ НА КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ПЛАТФОРМИТЕ, (ii) ГРЕШКИ, ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ 15, (iii) БЪГОВЕ ИЛИ ВИРУСИ, ВОДЕЩИ ДО ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ (iv) ДРУГИ ЩЕТИ ЗА ВАШИЯ КОМПЮТЪР, МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН, МОБИЛНО УСТРОЙСТВО ИЛИ СОФТУЕР. ОСВЕН ТОВА НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ОПИТИ ОТ ВАША СТРАНА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ ЧРЕЗ МЕТОДИ, СРЕДСТВА ИЛИ НАЧИНИ, КОИТО НЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ОТ НАС. НИЕ НЕ СМЕ ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ПРЕДОСТАВЯМЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЛИ ПОМОЩНИ МРЕЖИ И/ИЛИ СИСТЕМИ.

21.3

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ УСЛУГИТЕ С НЕОБХОДИМОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПИСАНОТО В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ДРУГИ ОБЕЩАНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИТЕ УСЛУГИ.

21.4

НАШАТА МАКСИМАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ТОВА СПОРАЗМЕНИЕ ИЛИ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, КОИТО ПРЕДОСТАВЯМЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ДРУГО НАРУШЕНИЕ, ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО КОЙТО И ДА Е ПЕРИОД ОТ ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА ОТ СУМАТА, АКО ИМА ТАКАВА, КОЯТО СТЕ ПЛАТИЛИ ОТ ВАШАТА СМЕТКА ЗА ЗАЛОЗИ, РЕЙКОВЕ И/ИЛИ ТАКСИ, СПОРЕД СЛУЧАЯ, В СЪЩИЯ ПЕРИОД ОТ ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА И ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОТВЕТНАТА УСЛУГА, ЗА КОЯТО Е ВЪЗНИКНАЛА ВЪПРОСНАТА ОТГОВОРНОСТ.

21.5

ГРУПАТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧЛЕНОВЕ НА НЕЙНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, ДИРЕКТОРИ, АГЕНТИ И СЪТРУДНИЦИ) НЕ НОСИ КЪМ ВАС ОТГОВОРНОСТ НА ОСНОВАТА НА ТОЗИ ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ) ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ЗА КАКВИТО И ДА Е КОСВЕНИ ЗАГУБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА ДАННИ, ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, БИЗНЕС, ВЪЗМОЖНОСТИ, КЛИЕНТИ, РЕПУТАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ КАКВИТО И ДА ЗАГУБИ, КОИТО ГРУПАТА НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДВИДИ В МОМЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ВАШЕТО ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ.

21.6

НИКОЯ РАЗПОРЕДБА В НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НЕ ДЕЙСТВА ТАКА, ЧЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО МОЖЕ ДА ИМАМЕ ВСЛЕДСТВИЕ НА ИЗМАМА, СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА НЕБРЕЖНОСТ ОТ НАША СТРАНА.

21.7

АКО НЯКОЯ ЧАСТ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО СЕ СЧИТА ЗА НЕЗАКОННА, НЕВАЛИДНА ИЛИ НЕОСЪЩЕСТВИМА ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА, ВЪПРОСНАТА РАЗПОРЕДБА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ОТДЕЛИМА ОТ ОСТАНАЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И НЕ ЗАСЯГА ЗАКОННОСТТА И ПРИЛОЖИМОСТТА НА ОСТАНАЛИТЕ РАЗПОРЕДБИ.

22. ЗАБЕЛЕЖКИ/ОПЛАКВАНИЯ

22.1

Ако имате оплакване относно предлаганите от нас услуги, трябва да ни го изпратите възможно най-скоро след първоначалния инцидент, за който се отнася оплакването, като се свържете първо с екипа за обслужване на клиенти. Оплаквания не могат да се повдигат чрез социалните медии. Вие сте отговорни за предоставяне на пълна обобщена информация за оплакването си с всички съответни подробности, включително (но не само) подробности за конкретната транзакция, точна дата, час и часова зона, екранна снимка или евентуален видео материал, копие на получени рекламни материали и т.н.

22.2

Ако не сте доволни от решението на екипа за обслужване на клиенти относно Вашето оплакване в рамките на предвидената в т. 21.1. процедура, можете да изпратите оплакването си в писмена форма на адрес: complaints@bwin.com. Освен това можете да ни уведомите в писмена форма на адрес: Customer Services Manager, Suite 6 Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar. Известията ни, адресирани до Вас, ще бъдат изпращани на имейл адреса, който сте предоставили при регистрацията на Вашата сметка (освен ако не е посочено друго). Вие носите отговорност да ни уведомите относно евентуални промени на своя имейл адрес чрез функцията 'Промени имейл адреса' в нашия софтуер и да проверявате редовно своята електронна поща за имейли от нас.

22.2.1

(i) В рамките на 24 часа след получаване на оплакването Ви (подадено съгласно горепосочената процедура), ще Ви изпратим потвърждение за получаването му. Окончателното становище ще Ви бъде изпратено по електронната поща в рамките на 8 седмици след получаване на оплакването, освен ако не успеете да се справите своевременно с процеса на подаване на оплаквания. В случай че от Вас се изисква допълнителна информация, този период ще бъде прекъснат до момента, в който я предоставите. След това процедурата ще продължи от момента, в който е била спряна.

(ii) Процедурата за обработка на оплаквания се прекратява, ако оплакването Ви остане нерешено в продължение на 8 седмици след получаването му (като се вземат предвид всички прекъсвания за предоставяне на информация); ако не сме в състояние да вземем решение или ако стигнем до окончателно становище за по-малко от 8 седмици. След това ще Ви изпратим имейл с окончателен отговор по въпроса.

22.3

Ако не сте доволни от нашия окончателен отговор в рамките на горепосочената процедура за обработка на оплаквания, можете да се свържете с агенцията за алтернативно разрешаване на спорове eCogra (ако сте гражданин на ЕС). eCOGRA е организация за разрешаване на спорове, избрана от нас в качеството си на независима страна, предоставяща алтернативни услуги за разрешаване на спорове (а именно оплаквания, свързани с резултатите от транзакции в игрите и нерешени чрез нашата процедура по разглеждане на оплакванията, посочена по-горе). Услугите по алтернативно разрешаване на спорове се предоставят безплатно. Моля, имайте предвид, че eCOGRA може да отхвърли оплаквания, отнасящи се до разрешаване на спорове, ако те са несериозни или злонамерени.

(i) Ако сте играч от Обединеното кралство по време на използване на услугите:

(a) подайте оплакването си на страницата ec.europa.eu/consumers/odr/ или се свържете директно с eCOGRA Limited, 2nd Floor, Berkeley Square House, Berkeley Square, London W1J 6BD, United Kingdom.

(ii) Ако не сте играч от Обединеното кралство по време на използване на услугите:

(a) подайте оплакването си на страницата ec.europa.eu/consumers/odr/ или се свържете директно с eCOGRA, ако сте гражданин на ЕС; И/ИЛИ

(b) се свържете с Гибралтарската комисия по хазарта на адрес gamblingcommissioner@gibraltar.gov.gi, за да подадете оплакване.

23. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

23.1

Ние имаме право да съобщаваме Вашите лични данни на Свои агенти, които могат да използват дадената информация само за същите цели, определени от Нас в съответствие с условията на настоящото Споразумение. Ние ще използваме Вашите лични данни съгласно Политиката за защита на личните данни. В случай че встъпваме в партньорски отношения с трети лица, които изпълняват определени функции за Нас или Ние работим под марката на трети страни, Ние можем да споделим и/или предадем Вашите лични данни и друга информация, свързана с Вашето ползване на Услугите, на трета страна. Използвайки Услугите и приемайки настоящите Общи условия за ползване, Вие давате съгласието си (за целите на което и да е приложимо законодателство за защита на личните данни и свързаните с него разпоредби) да споделяме и/или предаваме тази информация и лични данни на съответните трети страни.

23.2

Вие трябва да приемете, че всяко използване на Нашия уебсайт, имейлите, SMS съобщенията и телефонните разговори между Вас и Нас ще бъдат записвани. Тези записи са Наша собственост и могат да бъдат използвани като доказателство в случай на разногласия или с цел подобряване обслужването на клиентите.

24. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящото споразумение се урежда и тълкува съгласно законодателството на Гибралтар. Вие неотменимо се съгласявате, че всички спорове или въпроси, произтичащи от или във връзка с настоящото Споразумение или неговата изпълнимост, са предмет на изключителната юрисдикция на Съда на Гибралтар. Ако някоя част от настоящото Споразумение се признае за невалидна, незаконна или неприложима в каквото и да е отношение, това няма да се отрази на валидността на останалите части на Споразумението, които остават валидни и приложими съгласно условията на настоящото Споразумение.

25. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВО

Ние си запазваме правото да предаваме, възлагаме или преотстъпваме напълно или частично правата и задълженията, произтичащи от настоящото Споразумение, на лица (без Ваше съгласие), уведомявайки Ви за такова прехвърляне по електронната поща, при условие, че всяко такова прехвърляне ще бъде при същите условия или условия, които не са по-малко изгодни за Вас. Вие не може да възлагате, преотстъпвате или по друг начин да прехвърляте Вашите права и задължения по настоящия договор.

26. ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА

26.1

Освен в случаите, когато настоящото Споразумение изрично не предвижва, че трета страна има право да изпълнява условията на това Споразумение, лице, което не е страна по настоящото Споразумение, няма право по местния закон или устав да разчита на или да прилага условията на това Споразумение, но това не засяга правата или възможностите на трета страна, които съществуват или са на разположение по друг начин освен съгласно местния закон или устав.

26.2

За избягване на съмнения е необходимо да се отбележи, че всеки член на Групата се явява предвидена трета страна бенефициент по настоящото Споразумение.

27. ЦЯЛОСТНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ

Вие напълно разбирате и се съгласявате да сте обвързани от настоящото Споразумение и неговите изменения, които отвреме-навреме ще внасяме. Ние може да изменим настоящото Споразумение по всяко време, като Ви съобщим за новите условия чрез имейл. Всяко такова изменение влиза в сила в срок от тридесет (30) дни от момента, в който сме Ви изпратили съобщение относно изменението ("Съобщение"). Ако някое изменение е неприемливо за Вас, единственият вариант е да престанете да играете и да затворите Вашата сметка съгласно раздел 18.2. Ако продължите да ползвате Услугите след изтичането на 30-дневния период, това ще се счита като обвързващо приемане на измененията от Ваша страна. Вие носите пълната отговорност да преглеждате настоящото Споразумение и евентуалните Съобщения всеки път, преди да пристъпите към играта. Настоящото споразумение и посочените в него документи представляват пълен и окончателен договор между Вас и Нас във връзка с това Споразумение и заменя всички предишни споразумения между Вас и Нас.

28. УСЛУГИ ЗА СПОРТНИ ЗАЛАГАНИЯ

28.1

Следните условия се прилагат само за Вашето ползване на Услугите за спортни залагания. Моля, имайте предвид, че в случай на противоречие между този раздел 28 и останалите Раздели в настоящите Общи условия за ползване с предимство е раздел 28, който се отнася до използването на Услугите за спортни залагания.

28.2. Правила и процедури на Услугите за спортни залагания

Вие се задължавате да ползвате Услугите за спортни залагания съгласно общоприетите правила за игра, посочени в Нашите Правила на Услугите за спортни залагания и на всяка друга страница, която се отнася специално до и урежда конкретното събитие, мач или турнир ('Правила'). Препоръчваме Ви да прочетете внимателно всички тези правила.

28.3. Правила на залагане

Ние си запазваме правото да използваме символи (например 1,X,2) и съкращения за обозначаване резултатите от залаганията. Ние ще поддържаме постоянно раздел Помощ във връзка с Услугите за спортни залагания, където се предоставя информация за видовете залози и прилаганите условия. Съветваме Ви да се запознаете предварително с точните подробности за всеки залог, преди да го поставите. Всяка допълнителна информация, поместена над или под названието на събитието и коефициентите, се явява част от правилата на залагане за конкретното събитие и в случай на несъответствие ще е с предимство пред тези условия. Съветваме Ви да прочетете внимателно цялата информация.

28.3.1 Лимити на залозите

Ние си запазваме правото за ограничаване на максималната сума, поставена на единичен или комбиниран залог.

28.3.2 Лимити на печалбите

Максималната обща сума, която може да спечелите чрез Услугите за спортни залагания в рамките на период от 24 часа, е, в зависимост от избраната от Вас валута, CHF 300000, USD 310000, EUR 250000, £200000, DKK 1800000, SEK 2100000, NOK 1800000, PLN 950000, CZK 6000000, HUF 72000000, BGN 490000000, YTL 500000, HRK 1800000, RON 1000000, RUB 9000000, LVL 175000, LTL 860000, ARS 1700,000, MXN 4000,000. Този максимум не зависи от броя на поставените или заявени залози или от размера на заложените или заявените за залагане суми и приемането на Вашия залог от Нас не представлява задължение за изплащане, ако Вашата нетна печалба превишава Нашия лимит за печалба (вж. по-горе) и е Ваша отговорност да сте наясно, че няма да Ви бъде изплатено, ако Вашата нетна печалба превишава този лимит.

Максималната сума, която е разрешено да спечелите чрез Услугите за Спортни залагания за единичен залог, е, в зависимост от избраната от Вас валута, , CHF 15500, USD 12000, EUR 10000, £7000, DKK 75000, SEK 92000, NOK 82500, PLN 44500, CZK 300000, HUF 2500000, YTL 17000, HRK 70000, RON 30000, RUB 300000, LVL 7000, LTL 35000, BGN 20000, ARS 70000, MXN 170000.

Тези лимити са само приблизителни стойности и подлежат на изменения във връзка с колебанията на валутните курсове. Ние си запазваме правото да променяме лимитите на печалба отвреме-навреме.

28.3.3 Изчисляване на печалбите

При залозите с фиксирани десетични коефициенти печалбата се изчислява, като се умножи сумата на залога по съответния фиксиран десетичен коефициент. При залагания на живо Вие приемате каквито и да било промени в десетичните коефициенти по време на процеса на поставяне на залога. Под промени на десетичните коефициенти се подразбират изменения, които могат да възникнат в периода между добавянето на прогнозата в талона за залагания и приемането на залога от Наша страна. Окончателните десетични коефициенти са показани в съобщението за потвърждение на Вашия залог. В случай че сте поставили повече от един залог (включително комбинация от единични и комбинирани залози) и Вашата обща печалба превишава лимита на печалба, посочен в раздел 28.3.2 по-горе, Ние имаме право да намалим размера на изплащането, за да се съобразим със съответните лимити на печалба.

28.3.4 Точност на залози и резултати

За да гарантираме максимална точност на всички залози и резултати, ние изчисляваме средствата във Вашата сметка, използвайки четири знака след десетичната запетая. По технически причини балансът на Вашата сметка може да се изобразява само с до два знака след десетичната запетая, което отвреме-навреме може да доведе до несъответствия, когато стойността с четири цифри след десетичната запетая се закръгля до стойност с две цифри след десетичната запетая.

28.4 Приемане и потвърждение на Условията

28.4.1

Залозите трябва да са извършени чрез Услугите за спортни залагания.

28.4.2

Залогът се счита за валиден след потвърждение за приемането му от Нашите отдалечени сървъри. Залогът е потвърден, когато се появи в сметката на потребителя в раздел "Моите залози". Когато залогът е поставен и приет, съответната сума се приспада от Вашата сметка. След като бъдат приети, залозите вече не могат да бъдат отменени или изменени по някакъв начин.

28.4.3

Когато поставяте залог, Вие потвърждавате, че не знаете предварително резултата на съответното събитие, на което залагате ('Събитие'). Ако по време на периода на приемане на залози, се появи информация, чрез която резултатът на дадено събитие може да се определи, Ние си запазваме правото да променим крайния срок за приемане на залози или да анулираме поставените залози.

28.4.4

Ние си запазваме правото да анулираме всеки залог, включително, но не само, залог, приет по невнимание, ако Вашата сметка не разполага с достатъчно средства за покриване сумата на залога, поставен преди провеждане на събитието. В съответствие с изложеното по-горе, ако балансът на Вашата сметка покрива частично сумата на залога, Ние си запазваме правото да приемем Вашия залог на стойност равна на салдото по сметката Ви. Ние също така си запазваме правото да предприемем всички необходими мерки, за да Ви предпазим от по-нататъшни загуби, ако сте загубили 5000 EUR (или еквивалент на тази сума в друга валута) или повече в период от четири седмици.

28.4.5

Всички залози трябва да бъдат поставени и приети преди началото на съответното Събитие. Всеки залог, поставен или приет след началото на Събитието, ще бъде анулиран, освен ако в предложението за залагането не е изрично посочено, че залогът е достъпен след началото на Събитието (т.е. залагания на живо, краен победител).

28.4.6

В случай на залагания на живо, ако забавяне на телевизионното излъчване или на прехвърлянето на данни доведе до поставяне на залог при неправилна цена, след което избраният участник/отбор постигне значително предимство, Ние си запазваме правото да анулираме залога, печалбата или загубата.

28.4.7

Ако дадено Събитие е отменено или признато за невалидно, съответният избор се пресмята с неутрален десетичен коефициент единица (1.00). В случай на единичен залог сумата на залога се връща. В случай на комбинирани залози, при които отмененото събитие фигурира заедно с други валидни събития с печеливша прогноза, комбинираният залог се счита за спечелен, но общите коефициенти се коригират по съответния начин.

28.4.8

Комбинирани залози не се приемат, ако резултатът на една част от залога влияе на резултата на друга.

28.4.9

Ние си запазваме правото да откажем изцяло или частично залог, а всички двусмислени залози ще бъдат анулирани.

28.4.10

Ние си запазваме правото да прекратяваме, променяме, отменяме и/или добавяме Услуги за спортни залагания по Наше собствено усмотрение с незабавен ефект, уведомявайки Ви за това по електронната поща. До степента, позволена от закона, ние не носим отговорност за такива действия.

28.5 Промени на валутата на сметката

За избягване на съмнение следва да се отбележи, че в случай, че сте променили валутата на Вашата сметка по време на срока на действие на залога, всички печалби ще бъдат конвертирани в новата валута на Вашата сметка според валутните курсове в момента на изплащането.

28.6 Early Payout (Ранно изплащане)

‘Early Payout’ можем да предлагаме само за залагания на живо. Вие имате възможност да приемете оценяването на поставените от Вас залози, преди да е определен резултатът от залога. Сумата на ранното изплащане ‘Early Payout’ се изчислява въз основа на актуалната ситуация в мача и може да се променя в зависимост от това кога сте избрали ранно изплащане (‘Early Payout’). Ако за даден залог се предлага ранно изплащане (‘Early Payout’), съответният символ ще бъде показан в раздел ‘Моите залози’ в талона за залагания.

Функцията за ранно изплащане ‘Early Payout’ е достъпна само за единични залози. За комбинирани и системни залози не се предлага опция за ранно изплащане ‘Early Payout’. ‘Early Payout’ не се взима предвид по отношение условията за залагане, ако за поставяне на залога са били използвани бонуси.

Ако даден залог е замразен или затворен, или ако стойността на ранното изплащане (‘Early Payout’) се е променила по време на мача, ранното изплащане може да бъде отхвърлено.

Ако ранно изплащане (‘Early Payout’) е било прието от Нас, когато резултатът от съответния залог вече е бил определен, Ние си запазваме правото да анулираме ‘Early Payout’. Освен това Ние си запазваме правото да анулираме и изискаме обратно сумата на ранното изплащане ‘Early Payout’, ако смятаме, че сте злоупотребили с функцията ‘Early Payout’.

29. УСЛУГИ ЗА ИГРИ

29.1

Следните условия се прилагат само за Вашето ползване на Услугите за игри. Моля, имайте предвид, че в случай на несъответствие между настоящия раздел 29 и останалите раздели в настоящите Общи условия за ползване, останалите раздели в тези Общи условия за ползване имат предимство.

29.2 Игри с виртуални пари и игри с истински пари

Регсистрирайки се за Услугите за игри, Вие получавате достъп (чрез описания по-долу софтуер) както до игри и турнири с 'виртулани пари' (съответно 'Игри с виртуални пари' или 'Безплатни игри'), така и до игри и турнири с 'истински пари' (съответно 'Игри с истински пари' или 'Игри за истински пари') чрез Услугите за игри. За да участвате в игрите с виртуални пари, не се изисва да извършвате покупка, с изключение на разходите, които могат да възникнат при получаването на достъп до Услугите за игри и които се начисляват от Вашия доставчик на интернет услуги или телекомуникационни услуги, а в игрите с виртуални пари можете да участвате, без да извършвате залагания с истински пари. Ние си запазваме правото да прекратяваме, променяме, отменяме и/или добавяме Услуги за игри по свое усмотрение с незабавен ефект, уведомявайки Ви за това по електронната поща. До степента, позволена от закона, ние не носим отговорност за такива действия.

29.3 Правила и процедури на Услугите за игри

Вие се задължавате да ползвате Услугите за игри в съответствие с общоприетите правила за игра, посочени в раздел Правила на играта и процедурите, свързани с Услугата за игри, която използвате, изрично посочени в раздел Games на сайта bwin.com, включително (но без да се ограничава до) раздел "Промоции", раздел "Турнири", раздел "Инструкции за играта и правила", раздел b'friends, разделите "Как се играе", "Залози на маса", "Турнири", "Правила на турнирите", "Покер етикет" и останалите страници, които се отнасят конкретно до и регулират съответното събитие, игра или турнир. ('Правила').

29.4 Политика за предотвратяване на измами

Ние се стремим да предотвратяваме използването на нечестни практики в Услугите за игрите, включително (но не само) тайни споразумения между играчите. Ние също така се ангажираме да разкриваме и предотвратяване използване на софтуерни програми, предназначени за игра на Нашите Платформи с помощта на изкуствен интелект, включително (но не само) софтуери за определяне профили на играчите, софтуери за измами или други програми, за които смятаме, че Ви дават нечестно предимство спрямо други играчи, които не използват такива програми или системи ('AI Software'). Вие приемате, че Ние ще предприемем всички мерки за разкриване и предотвратяване използването на такива програми и методи с използване на AI Software (включително, но не само, четене на списъка на работещите на компютъра на играча програми) и Вие се съгласявате да не използвате AI Software и/или други подобни програми. Вж. Нашата Политика за нечестно предимство.

29.5 Софтуер

Вие можете да инсталирате и използвате софуера, който Ви предоставяме на Платформите за Услуги за игри ('Софтуер') на твърд диск или друго устройство за съхранение и да правите резервни копия на софтуера, при условие, че те са само за Ваша лична употреба за ползване на Услугите за игрите съгласно настоящото Споразумение, а също така, че тази инсталация и употреба се извършва чрез компютър или друго устройство, за което Вие се явявате основен потребител. Структурата, организацията и кодът на софтуера са ценна търговска тайна на Групата и/или на нейните асоциирани компании и/или лицензодатели. Вие не получавате никакви права за Софтуера, с изключение правото да го ползвате съгласно настоящото Споразумение. Освен ако изрично не е разрешено от закона, строго Ви се забранява да променяте, адаптирате, превеждате, възпроизвеждате, декомпилирате, разглобявате или по друг начин да се опитвате да откриете изходния код на Софтуера или на която и да е негова част или да създавате, публикувате или разпространявате производни продукти от Софтуера. Вие се съгласявате, че Софтуерът няма да бъде изпращан, преместван или експортиран в държава или използван по каквъвто и да е начин, забранен от приложимото право, ограничения или разпоредби.

29.6 Обща платформа за игри, маси и база данни

Ние си запазваме правото, но не сме задължени, да управляваме и използваме платформа или система за съвместно ползване за маси, сървъри и база данни ('Обща платформа за игри/маси'), позволяваща на потребителите на Услугата за игри да играят с играчи, включващи се в игрите, масите или турнирите от други уебсайтове и марки, работещи на същата Обща платформа за игри/маси. Ако се използва Обща платформа за игри/маси, Вие се съгласявате, че можете да бъдете обединени в тези общи игри/маси по Наше усмотрение и че ако нарушите Условията на даден сайт или марка, работещи на Обща платформа за игри/маси, Ние имаме право да Ви блокираме частично или напълно от цялата система, така че да не можете да играете чрез който и да е сайт или марка, използващ Обща платформа за игри/маси. Без ограничения на изискването за недопустимост за притежаване на няколко сметки при Нас (вж. Раздел 4), Ние можем да изискаме да имате само една сметка на Общата платформа за игри/маси, ако същата се използва.

29.7 Финансиране на сметките с виртуални и истински пари

Средствата с название 'Виртуални пари' нямат реална стойност и се съхраняват отделно от 'истинските пари'. Те не могат да се прехвърлят в сметката с 'истински пари' или да се изплащат в каквато и да е валута. Ние не обещаваме да записваме точно броя на притежаваните от Вас чипове виртуални пари и Вашите виртуални пари могат да се загубят по всяко време. Освен това Ние си запазваме правото да определим максимален лимит на чиповете за сметки с виртуални пари.

29.8 Уреждане на спорове по време на игра

Вие напълно приемате и се съгласявате, че софтуер за генериране на случайни числа ('генератор на случайни числа') ще се използва за разбъркването и раздаването картите и други произволни събития, необходими в Услугите за игрите. Ако има несъответствие между резултатите, показани на софтуера (както е инсталиран и работи на Вашия хардуер) и Нашия сървър, окончателният резултат се определя от показаните на Нашия сървър резултати. Освен това Вие разбирате и се съгласявате, че (без да се засягат други Ваши права и обезщетения) Нашите записи се явяват последна инстанция при определяне условията на Вашето ползване на Услугите за игра, произтичащите от това дейности и обстоятелствата, при които е настъпила подобна дейност.

29.9 Игра с истински пари и валута в турнирите

Ако в дадена игра с истински пари или в турнир можете да участвате само с валута, която е различна от Валутата на Вашата сметка, в някои случаи може да Ви се предостави възможността да участвате с бай-ин във валутата на съответната игра/турнир. Такъв "бай-ин" (заедно с всички печалби) ще подлежи на условията и Валутните курсове, предлагани от Нас в дадения момент. За допълнителна информация вж. раздела Често задавани въпроси. Във всички други случаи Ви се разрешава да поставяте залози само във Валутата на Вашата сметка.

30. ЧЛЕНСТВО В НАШАТА VIP ПРОГРАМА

Ние може да предлагаме, прекратяваме, отменяме и/или променяме условията за участие в Нашата VIP програма по всяко време, уведомявайки Ви за това по електронната поща. За избягване на съмнения следва да се отбележи, че членството в Нашата VIP програма се осъществява по Наше собствено усмотрение и Вашият статус като член на Нашата VIP програма може да бъде променен от Нас по всяко време.

МОЛЯ, ПРИНТИРАЙТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ГИ ПАЗЕТЕ ЗА СПРАВКА. ОСВЕН ТОВА ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА ПРИНТИРАТЕ И ПАЗИТЕ ВСИЧКИ КВИТАНЦИИ ЗА ТРАНЗАКЦИИ И ПРАВИЛА НА ИГРАТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ВАШИТЕ ДЕЙНОСТИ.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с Нашия отдел за обслужване на клиенти, който е на Ваше разположение по всяко време не денонощието.