Kaк може да се съкрати процесът за изплащане "Cash Out"?

Както процесът за поставяне на залози (Как може да бъде ускорен процесът за поставяне на залози на живо?), така и процесът за изплащане "Cash Out" може да бъде ускорен чрез автоматично приемане на всички промени на стойностите, които биха могли да възникнат в периода между натискането на бутона "Изплащане" и приключването на процеса.

За да приемете автоматично всички промени на стойностите, изберете опцията "Приемам всички стойности на изплащане" в раздел "Cash Out" - "Настройки".