Цифрова клавиатура

Талонът за залагания включва цифрова клавиатура. Клавиатурата е интегрирана с усъвършенстван механизъм за проверка, който ще Ви информира своевременно, когато е въведена неправилна сума за залог (напр. сума, която е по-малка от стойността на разрешения минимален залог).