Очевидна грешка в цената на прогнозата

Въпреки че се стараем да предоставяме точна информация по всяко време, понякога са възможни очевидни грешки в цената на прогнозите. В тези случаи си запазваме правото да коригираме подобен вид грешки, а в някои случаи - да отменим залозите. В случай на отмяна на залог сумата на залога се връща на клиента. За допълнителна информация вижте нашите правила за залагания