Видът на залога е зададен неправилно

Събития, зададени с неправилна информация или с неправилни видове залози, могат да бъдат отменени. В случай на отмяна на залог сумата на залога се връща на клиента. За допълнителна информация вижте нашите правила за залагания.