Технически проблем

Понякога поради технически причини могат да възникнат проблеми с вида на залозите или предоставената информация. В тези случаи може да се наложи да анулираме залозите. В случай на отмяна на залог сумата на залога се връща на клиента. За допълнителна информация вижте нашите правила за залагания.