Прогнозите не могат да бъдат включени в комбиниран залог

Някои прогнози не могат да бъдат комбинирани в комбиниран залог, особено когато прогнозите са взаимосвързани. Ако залогът е поставен на взаимосвързани прогнози, той може да бъде отменен. В случай на отмяна на залог сумата на залога се връща на клиента. За допълнителна информация вижте нашите правила за залагания.