Направих заявление за теглене, но бих искал(а) да върна парите в моятаbwin сметка.

В някои случаи има възможност за отказ на транзакция в зависимост от това в какъв стадий се намира процедурата за теглене. Моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти, като посочите причината за отказа от теглене.