Къде мога да намеря Вашите банкови данни за банков превод (внасяне на сума на моята bwin сметка)?

Нашите банкови данни ще намерите на страницата на Вашата bwin сметка. Влезте в системата и изберете "Депозити"/"Банков превод". Появява се поле, в което може да въведете сумата, която желаете да внесете. Потвърдете с натискане на "Продължи". Автоматично се появяват банковите данни, предвидени от bwin за Вашата страна. Използвайте само посочените там банкови данни за депозиране във Вашата bwin сметка. Като основание за плащане посочете Вашия референтен номер, който се появява под данните за банката. Само ако посочите този номер, въведената сума може да бъде причислена към Вашата bwin сметка.