Какво представлява системата Goliath (247 залагания)?

При System Goliath Вие пускате осем прогнози, от които се образуват 247 залагания. 28 2-ни комбинации, 56 3-ни комбинации, 70 4-орни комбинации, 56 5-орни комбинации, 28 6-орни комбинации, осем 7-орни комбинации и една 8-орна комбинация. Необходимо е поне две от прогнозите да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.