Какво представлява системата 3/4 (4 залагания)?

При система 3/4 Вие пускате четири прогнози, от които се образуват четири тройни комбинации. Поне три прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.