Какво представлява системата 3/7 (35 залагания)?

При система 3/7 Вие пускате седем прогнози, от които се образуват 35 тройни комбинации. Поне три прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.