Какво представлява системата Trixie (4 залагания)?

При Trixie system Вие пускате три прогнози, от които се образуват четири залагания: три двойни комбинации и една тройна комбинация. Поне две прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.