Какво представлява системният залог?

Ако заложите на три или повече (до осем) резултата, Вие можете да направите системно залагане. За целта е необходимо да кликнете върху "Система" (в горната част на фиша). Какви системни залагания може да играете, зависи от броя на прогнозите. Автоматично ще Ви бъдат показани онези системни залагания, които може да играете с избраните от Вас прогнози. При всяка възможност се намира информационен бутон, за да видите по-подробно принципа на съответното системно залагане.

Голямата разлика с комбинираните залагания се състои в това, че не всички прогнози трябва да бъдат правилни, за да получите печалба. Системното залагане 2/3 се състои например от три залагания. Вие може да спечелите и когато са правилни само две от трите прогнози. Обърнете внимание на това, че при залагане се показва максималната печалба, като в горе посочения пример: и трите прогнози са правилни).
При системното залагане се правят комбинации от посочените прогнози. За по-добро разбиране Ви показваме и следния пример:

Вие сте избрали четири прогнози и сте взели решение да играете система 2/4. Това онзачава, че првете общо шест залагания, тъй като от четирите прогнози могат да се направят четири двойни комбинации. За тези шест залагания трябва да се заплати минимален залог от BGN 1,00. По принципа на системното залагане се печели и тогава, когато са правилни само две от четирите прогнози. Какъв е точно размерът на печалбата, зависи от това, колко прогнози са направени.

В следващата стъпка Вие виждате, че целият залог за това системно залагане е BGN 6,- (6 x BGN 1,00). Щом направите окончателно залагането, Вие ще намерите системното залагане в "Моята сметка" / "Моите залагания". В детайлирания преглед на залагането се показва, кои комбинации са образувани от четирите прогнози:

Колкото повече прогнози са правилни в системното залагане, толкова по-висока е и Вашата печалба. Ако не изпълните критерия на системното залагане (например при система 2/4 е правилна само една прогноза), Вие губите залагането.

Преглед на всички оферирани системни залагания ще намерите на:

Вид на залагането Брой на направените залагания Единично залагане Комбинирано залагане
2-йно 3-йно 4-орно 5-орно 6-орно 7-орно 8-орно
2/3 (3 залагания) 3 - 3 - - - - - -
Патент (7 залагания) 7 3 3 1 - - - - -
Трикси (4 залагания) 4 - 3 1 - - - - -


Вид на залагането Брой на направените залагания Единично залагане Комбинирано залагане
2-йно 3-йно 4-орно 5-орно 6-орно 7-орно 8-орно
3/4 (4 залагания) 4 - - 4 - - - - -
2/4 (6 залагания) 6 - 6 - - - - - -
Шастливата 15 (15 залагания) 15 4 6 4 1 - - - -
Янки (11 залагания) 11 - 6 4 1 - - - -


Вид на залагането Брой на направените залагания Единично залагане Комбинирано залагане
2-йно 3-йно 4-орно 5-орно 6-орно 7-орно 8-орно
4/5 (5 залагания) 5 - - - 5 - - - -
3/5 (10 залагания) 10 - - 10 - - - - -
2/5 (10 залагания) 10 - 10 - - - - - -
Lucky 31(31 залагания) 31 5 10 10 5 1 - - -
Канадско (26 залагания) 26 - 10 10 5 1 - - -


Вид на залагането Брой на направените залагания Единично залагане Комбинирано залагане
2-йно 3-йно 4-орно 5-орно 6-орно 7-орно 8-орно
5/6 (6 залагания) 6 - - - - 6 - - -
4/6 (15 залагания) 15 - - - 15 - - - -
3/6 (20 залагания) 20 - - 20 - - - - -
2/6 (15 залагания) 15 - 15 - - - - - -
Щастливата 63 (63 залагания) 63 6 15 20 15 6 1 - -
Хайнц (57 залагания) 57 - 15 20 15 6 1 - -


Вид на залагането Брой на направените залагания Единично залагане Комбинирано залагане
2-йно 3-йно 4-орно 5-орно 6-орно 7-орно 8-орно
6/7 (7 залагания) 7 - - - - - 7 - -
5/7 (21 залагания) 21 - - - - 21 - - -
4/7 (35 залагания) 35 - - - 35 - - - -
3/7 (35 залагания) 35 - - 35 - - - - -
2/7 (21 залагания) 21 - 21 - - - - - -
Супер Хайнц (120 залагания) 120 - 21 35 35 21 7 1 -


Вид на залагането Брой на направените залагания Единично залагане Комбинирано залагане
2-йно 3-йно 4-орно 5-орно 6-орно 7-орно 8-орно
7/8 (8 залагания) 8 - - - - - - 8 -
6/8 (28 залагания) 28 - - - - - 28 - -
5/8 (56 залагания) 56 - - - - 56 - - -
4/8 (70 залагания) 70 - - - 70 - - - -
3/8 (56 залагания) 56 - - 56 - - - - -
2/8 (28 залагания) 28 - 28 - - - - - -
Голиат (247 залагания) 247 - 28 56 70 56 28 8 1