Какво представлява системата 4/7 (35 залагания)?

При система 4/7 Вие правите 7 прогнози, от които се образуват 35 четворни комбинации. Най-малко 4 прогнози трябва да са правилни, за да спечелите - размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.