Какво представлява системата 5/8 (56 залагания)?

При Система 5/8 Вие пускате 8 прогнози, от които се образуват 56 5-орни комбинации. Необходимо е поне пет от прогнозите да бъдат правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.