Какво представлява системата 5/6 (6 залагания)?

При Система 5/6 Вие пускате шест прогнози, от които се образуват 5-орни комбинирани. Поне пет прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на истинските прогнози.