Какво представлява системата Heinz (57 залагания)?

При система Heinz Вие правите шест прогнози, от които се образуват 57 залагания - 15 2-ни комбинирани, 20 3-ни комбинирани, 15 4-орни комбинирани, 6 5-орни комбинирани и еднo 6-орно комбинирано. Поне две прогнози трябва да са правилни, за да спечелите - размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.