Какво представлява системата 4/6 (15 залагания)?

При Система 4/6 Вие пускате шест прогнози, от които се образуват 15 четворни комбинации. Необходимо е поне четири от прогнозите да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.