Какво представлява системата 2/5 (10 залагания)?

При система 2/5 Вие пускате пет прогнози, от които се образуват десет двойни комбинации. Поне две прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.