Какво представлява системата 2/3 (3 залагания)?

При система 2/3 Вие пускате три прогнози, от които се образуват три двойни комбинации. Поне две прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.