Какво представлява системата 3/8 (56 залагания)?

При система 3/8 Вие пускате осем прогнози, от които се образуват 56 тройни комбинации. Поне три прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.