Какво представлява системата 2/7 (21 залагания)?

При система 2/7 Вие пускате седем прогнози, от които се образуват 21 двойни комбинации. Поне две прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.