Какво представлява системата 5/7 (21 залагания)?

При Система 5/7 Вие пускате седем прогнози, от които се образуват 21 5-орни комбинирани. Поне пет прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на истинските прогнози.