Какво представлява системата 4/5 (5 залога)?

При Система 4/5 Вие пускате пет прогнози, от които се образуват пет четворни комбинации. Необходимо е поне четири от прогнозите да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.