Какво представлява системата 6/7 (7 залагания)?

При система 6/7 Вие пускате седем прогнози, от които се образуват седем шесторни комбинации. Поне шест прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.