Какво представлява системата 2/4 (6 залагания)?

При система 2/4 Вие пускате четири прогнози, от които се образуват шест двойни комбинации. Поне две прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.