Какво представлява системата Yankee (11 залагания)?

При Yankee system има четири прогнози, от които се образуват 11 залагания: шест двойни комбинации, четири тройни комбинации и една четворна комбинация. Поне две прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.