Какво представлява системата 2/6 (15 залагания)?

При система 2/6 Вие пускате шест прогнози, от които се образуват 15 двойни комбинации. Поне две прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.