Какво представлява системата 6/8 (28 залагания)?

При система 6/8 Вие пускате осем прогнози, от които се образуват 28 шесторни комбинации. Поне шест прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.