Какво представляват комбинираните залагания?

Ако поставяте залози за резултата на две или повече спортни събития (напр. за два различни футболни мача), това се показва автоматично като комбинирано залагане в талона Ви. Общият коефициент се изчислява, като се умножат коефициентите на всяка отделна прогноза. Обърнете внимание на това, че комбинираният залог печели, само ако всички включени в него прогнози са правилни. Вие можете да комбинирате до двадесет прогнози (за Live залози: 12 прогнози) за различни събития и да поставите минимална заложна сума 0,50 EUR (PLN 2,00; CHF 1,00; YTL 1,00; USD 0,50; CZK 15,00; HUF 120,00; RUB 15,00; £ 0,50; DKK 5,00; NOK 5,00; SEK 5,00; HRK 5,00; 1,50 RON; EEK 8,00; LVL 0,30; LTL 2,0; BGN 1,0) .