Какво представлява системата 3/5 (10 залагания)?

При система 3/5 Вие пускате пет прогнози, от които се образуват десет тройни комбинации. Поне три прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.