Какво представлява системата 3/6 (20 залагания)?

При система 3/6 Вие пускате шест прогнози, от които може да образувате 20 тройни комбинации. Поне три прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.