Какво представлява системата 2/8 (28 залагания)?

При система 2/8 Вие пускате осем прогнози, от които се образуват 28 двойни комбинации. Поне две прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.