Какво представлява системата Super Heinz (120 залагания)?

Super Heinz system се състои от седем прогнози, от които се образуват 120 залагания. 21 двойни комбинации, 35 тройни комбинации, 35 четворни комбинации, 21 петорни комбинации, 7 шесторни комбинации и една седморна комбинация. Поне две прогнози трябва да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.