Какво представлява системата 4/8 (70 залагания)?

При Система 4/8 се пускат осем прогнози, от които се образуват 70 4-орни комбинации. Необходимо е поне четири от прогнозите да са правилни, за да спечелите нещо – размерът на печалбата зависи от броя на правилните прогнози.